Kuluttajan testi: Turvaistuimet

4.95 €

Turvaistuimet

29.5.2013| /

Testi tehtiin kansainvälisenä kuluttajaorganisaatioiden yhteistyönä.

Turvallisuus-arvosana koostuu etu- ja sivutörmäystesteistä sekä muista turvallisuustesteistä. Etutörmäystestit tehtiin testikelkalla, johon oli kiinnitetty Volkswagen Golf VI -korikehikko. Törmäysvoima tässä testiosuudessa vastaa noin 64 km/h nopeutta. Sivutörmäystesteissä korikehikko oli käännetty 10 astetta törmäyssuuntaa kohti. Sivutörmäysvoima vastaa noin 25 km/h nopeutta. Testit tehtiin istuimen eri kiinnitys- ja käyttötavoilla ja siinä käytettiin istuimelle hyväksyttyjen eri painoluokkien mukaan määräytyviä, eri kokoisia törmäysnukkeja. Muissa turvallisuustesteissä arvosteltiin vyön reitityksen selkeys ja sitä koskeva opastus. Istuimen vakautta selvitettiin asennuskokeilla ja törmäystesteissä video-otosten perusteella.

Käytettävyystestit tehtiin kolmella erikokoisella ja -tyyppisellä autolla. Testissä arvioitiin väärinasentamisen mahdollisuutta, lapsen kiinnittämisen helppoutta, istuimen vaatimaa tilaa ja asentamista autoon, koon muokkausta, lapsen käytettävissä oleva tilaa ja mukavuutta, käyttöohjeita sekä muita käyttöön liittyviä tekijoitä kuten esimerkiksi istuimen puhdistettavuutta. Asiantuntijatiimi tarkasteli maallikkokäyttäjien ja lasten avulla käyttömukavuutta erityisesti lapsen kannalta. Testissä käytettiin myös käytettävyystesteihin kehitettyjä testinukkeja.

Haitallisia aineita koskevassa testiosuudessa analysoitiin, löytyykö istuimista ihmiselle tai ympäristölle haitallisia aineita PAH-yhdisteitä (polysykliset aromaattiset hiilivedyt), ftalaatteja, palonestoon käytettäviä aineita, formaldehydia ja raskasmetalleja. Näytteitä otettiin mm. istuinpehmusteista, kankaista ja istuinvöistä.

Sivutörmäystestissä törmäysvoima vastaa noin 25 km/h nopeudessa tapahtuvaa törmäystä.

Törmäystestissä käytettiin Volkswagen Golf VI -korikehikkoa.

KU13806-ntt


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.