Kuluttajan testi: Tietoturvaohjelmistot

4.95 €

Tietoturvaohjelmistot

18.4.2012|
Testi tehtiin kansainvälisenä ICRT-yhteistyönä. Tietokoneeseen oli asennettu Windows 7 Home Edition Premium 64 bit -käyttöjärjestelmä.

Virustorjunta-osiossa tutkittiin muun muassa sitä, kuinka hyvin ja nopeasti ohjelmisto löytää haittaohjelmia ja kauanko puhtaan ulkoisen kovalevyn tarkistaminen kestää. Testissä käytettiin 17 474 mahdollisimman tuoretta haittaohjelmaa, kuten matoja, troijalaisia, rootkittejä ja vakoiluohjelmia. Reaaliaikaiset tunnistustestit tehtiin sekä offline- että online-tilassa. Lisäksi testattiin manuaalisesti käynnistettävä tarkistus. Myös ohjelmiston keinoälyä haittaohjelmien tunnistamisessa tutkittiin. Testissä käytettiin myös 50 haitakkeita sisältävää verkkosivua.

Palomuurin toimintaa tutkittiin simuloimalla hyökkäyksiä koneeseen. Erityisesti tutkittiin, voiko saapuvaa ja lähtevää liikennettä seurata, miten hyvin saapuvaa liikennettä voi haluttaessa estää ja millä tavalla ja missä tapauksissa ohjelmaa varoittaa epäilyttävistä yhteydenotto-yrityksistä.

Käyttömukavuudesta tarkasteltiin tuotetietojen selkeyttä (esim. järjestelmävaatimukset), sähköisten dokumenttien luettavuutta ja kattavuutta, ohjelman avaamista, valikoiden selkeyttä ja sitä, kuinka hyvin ohjelma opastaa ongelmatilanteessa. Lisäksi tutkittiin muun muassa palomuurin ja virustorjunnan suojaustasojen säätämisen helppoutta ja varoitusviestien selkeyttä.

Resurssien käyttö -osiossa tutkittiin muun muassa sitä, kuinka paljon muistia ohjelmisto vie ja kuinka paljon se hidastaa tietokoneen käynnistymistä.

Asennus ja poistaminen -arvosana koostuu siitä, kuinka helppoa ja sujuvaa on ohjelmiston asentaminen koneelle ja miten helppoa se on poistaa. Myös päivitysten tekeminen vaikutti arvosanaan. Arvosanaan vaikutti myös Windows-palomuurin päällekytkeminen ohjelmiston poistamisen yhteydessä.

Oletusasetukset-arvosanaan vaikuttivat ohjelman asennuksen yhteydessä suositeltujen asetusten ja suojaustasojen järkevyys ja tietoturvan taso. Myös näiden asetusten uudelleenmäärittelyn helppous arvioitiin.

Käynnistysmedia -arvosanaan vaikutti ohjelmiston tarjoama mahdollisuus korjaavan käynnistysmedian tekemiseen cd-levylle tai usb-tikulle. Arvosteluun vaikutti myös käynnistysmedian tekemisen helppous, ohjeiden selkeys levyä käytettäessä, haitakkeiden löytyminen kiintolevyltä ja se, osaako käynnistys-cd ladata automaattisesti viimeisimmät virustietokannat internet-yhteyden kautta.


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.