Tietokoneen näytöt

27.1.2010|

Testi tehtiin kuluttajajärjestöjen ja -viranomaisten kansainvälisenä yhteistyönä.

Testissä oli mukana yhteensä 18 näyttöä. Testatut näytöt ovat noin 22-tuumaisia.

Ennen testien aloittamista näytöt tarkistettiin vikojen, kuten virheellisten pikseleiden varalta. Näytöt todettiin virheettömiksi.

Näytöt pidettiin päällä vähintään puoli tuntia ennen testien tekemistä. Samoin kuva säädettiin mahdollisimman hyväksi. Kirkkaus säädettiin kaikissa näytöissä samaksi.

Teknisissä mittauksissa käytettiin soveltuvin osin hyväksi mm. ISO 13406-2 -standardia ja TCO-sertifikaatteja.

Kuvanlaadun testit tehtiin sekä analogisilla että digitaalisilla liitännöillä, jos näytössä oli molemmat. Asiantuntijat arvioivat sekä valokuvien että liikkuvan kuvan laatua.

Värien toisto arvioitiin ruudun eri kohdista. Värien toistoa testattiin myös laittamalla ruudulle vuorotellen erivärisiä yksivärikuvia ja mittaamalla värien ja kirkkauden tasaisuutta. Testi tehtiin myös käyttäen suurinta näytön kontrastia.

Vasteajat mitattiin mustasta valkoiseen ja harmaasta harmaaseen. Lisäksi tehtiin katselutesti.

Katselukulmat testattiin mittaamalla kirkkauden ja kontrastin muutoksia eri katselukulmilla ja lisäksi tehtiin katselutesti, jossa asiantuntijat arvioivat kuvanlaatua eri katselukulmilla.

Heijastukset ruudusta testattiin eri kulmista suoralla ja hajavalolla.

Näytön toimintaa arvioitiin myös muilla kuin ominaistarkkuudella (800x600, 640x480, 1152x852, 1280x1024).

Käyttömukavuuden arvion teki kolme laboratorion asiantuntijaa. He arvioivat käyttöohjeita (paperiversio, cd, www-sivut) kiinnittämällä huomiota kattavuuteen, virheettömyyteen ja luettavuuteen.

Myös käynnistymisnopeus mitattiin ja käyttöönoton helppous arvioitiin. Asiantuntijat arvioivat myös painikkeiden käytön helppoutta ja tuntumaa.

Kuvansäätöjen arvosteluun vaikuttivat mm. säätöjen monipuolisuus ja asetusten tallennusmahdollisuudet.

Monipuolisuuden arvioon vaikuttivat erilaisten liitäntöjen määrä, näytön asennon säätämismahdollisuudet ja mukana tulleet ohjelmistot ja kaiuttimet.

Ympäristö-arvosanaa varten mitattiin näytön tehontarve ja sähkömagneettinen säteily. Lisäksi arvioitiin muun muassa kierrättämismahdollisuus ja -ohjeet sekä varaosien saatavuus.