Televisiot

4.95 €

Televisiot

11.9.2013|
Testi tehtiin kansainvälisenä kuluttajaorganisaatioiden ICRT-yhteistyönä.

Kuvanlaatua arvioitiin perusteellisten mittausten lisäksi katselukokeilla, joihin osallistui viisi asiantuntijaa. Testiryhmä käytti arviointiaineistona valokuvia, tavallista ohjelmaa ja testikuvaa.

Ennen testien alkamista televisioiden kuva säädettiin mahdollisimman hyväksi. Käytännön katselutesteissä eri lähdemateriaaleille (DVB-T/C, HDTV 1080i, DVB-T/C MPEG4 HD) käytettiin tarvittaessa eri kuvasäätöjä. DVB-T ja DVB-C -signaalit lähetettiin televisioihin mpeg2-muodossa 8 Mb/s bittivirralla ja 720 x 576 tarkkuudella. HDTV-testissä (1080i) kuva lähetettiin mpeg2-muodossa korkealla bittivirralla ja DVB-C HD -testissä mpeg4-muodossa 16 Mb/s bittivirralla ja 1920 x 1080 tarkkuudella. Kuvasignaalit välitettiin testattuihin televisioihin Rohde&Schwarzin laboratoriotesteihin tarkoitettujen testilaitteiden kautta. Vain 3D-materiaali toistettiin blu-ray-soittimesta. Jokaisella signaalityypillä arvioitiin kaksi videonäytettä.

Arvostelua on muutettu siten, että edellä mainittujen optimisäädöillä tehtyjen kuvanlaadun testien lisäksi arvosteltiin niin sanottu ’home mode’, jota televisiot ehdottavat oletussäätönä laitetta käyttöön otettaessa. Tälle kuvasäädölle annettiin suuri painoarvo kuvanlaadun arvosanaa laskettaessa. Myös muiden kuvanlaadun osa-alueiden painoarvoja on muutettu. Kirkkauden, kontrastin, katselukulman ja heijastusten arvioinnissa käytettiin sopivia testikuvia. Kuvasignaali välitettiin hdmi-liitännän kautta. Myös kontrastia ja kirkkautta mitattiin televisioiden ’home mode’ –tilassa. Katselukulmat mitattiin television optimisäädöillä.

Valovuotoja paneelista tutkittiin mittaamalla mustan kuvan kirkkautta ruudun eri kohdista. Huomiota kiinnitettiin erityisesti taustavalon epätasaisuuteen. Testikuva ei ollut täysin musta, jotta televisiot eivät sammuttaneet paneelin taustavaloa kokonaan. Heijastuksia ruudusta mitattiin eri katselukulmilla. Mittauksissa hyödynnettiin 350 cd/m² varjostimella varustettua valolähdettä ja luminanssimittaria. Television kykyä toistaa nopeavauhtista liikkuvaa kuvaa testattiin käyttämällä vierivää tekstiä ja kameran panorointeja sisältävää kuvamateriaalia (1080/24p- ja 1080i -signaalit). Testissä käytettyjen videokuvanäytteiden avulla arvioitiin mm. kuvan terävyyttä ja liikkeen aiheuttamia häiriöitä kuvassa.

Äänenlaatua arvioitiin teknisillä testeillä ja kuuntelemalla televisioita kodinomaisessa tilassa. Teknisissä testeissä mitattiin televisioiden tuottama särötön maksimiäänenvoimakkuus. Testit tehtiin standardin DIN IEC 60268 mukaisesti. Kuuntelutesteihin osallistui kolme asiantuntijaa.

Multimediatoimintojen arvostelussa huomioitiin valokuvien ja videon toisto USB-liitännän tai muistikortin kautta. Arvosteluun vaikutti kuvanlaatu, latausnopeus ja käytön helppous. Myös tiedostojen hakemisen helppous tietokoneelta lähiverkon kautta arvosteltiin.

Käyttömukavuusarvioiden tekemiseen osallistui kolme laboratorion asiantuntijaa. Arvostelussa otettiin huomioon television käyttöönotto, päivittäinen käyttö, käyttöohje, valikoiden käyttö sekä kaukosäätimen käyttö, ja television käyttö ilman kaukosäädintä. Myös AV-laitteiden väliaikainen kytkeminen ja teksti-tv:n sekä ohjelmaoppaan toimivuus arvosteltiin.

Sähkönkulutus mitattiin sekä käytön aikana että valmiustilassa. Käytönaikainen kulutus mitattiin, kun televisio oli ollut päällä kymmenen minuuttia. Käytettävä testikuva täytti television koko ruudun, eli reunoissa ei ollut mustia palkkeja. Valmiustilan sähkönkulutus mitattiin, kun laite oli ollut pois päältä 30 minuuttia. Sähkönkulutuksen testit tehtiin standardin IEC 62087 (Ed. 2.0) mukaisesti.

Smart TV –ominaisuuksien arvostelussa huomioitiin sovellusten laatu ja niiden välillä navigointi. Lisäksi arvosteltiin verkkoselailun mukavuus ja nopeus sekä television mukana toimitetuilla varusteilla että erikseen hankitulla langattomalla näppäimistöllä.

3D-ominaisuutta testattiin katsomalla 3D-bluray -elokuvaa ja videonäytettä jalkapallo-ottelusta. Arvioitavia asioita olivat kuvan kirkkaus, kontrasti, värit, välkkyminen ja syvyysvaikutelman toimivuus. Myös mahdolliset häiriöt kuvassa huomioitiin. Lisäksi arvosteltiin television mukana toimitettujen lasien laatu ja käyttömukavuus.

Tallennusta arvioitiin käytön helppouden ja kuvanlaadun perusteella. Käytön helppouden arviointiin vaikutti ajastintallennus, omien tallennusaikojen tekeminen ja aikaisempien tallennusten katsominen.

Liitännät ja virittimet -arvosanassa huomioitiin virittimet, tärkeimmät ääni- ja kuvaliitännät sekä liitännät usb:lle ja muistikortille. Suurin painoarvo annettiin DVB-T2 virittimelle ja HDMI-liitäntöjen määrälle.

Rajoittavat tekijät: Kokonaisarvosana voi olla enintään 0,5 pistettä korkeampi kuin kuvanlaadun arvosana. Lisäksi kuvan- ja äänenlaadun arvosanat eivät voi olla korkeampia kuin käytännön katselu- ja kuuntelutestien arvosanat.

Myös televisioiden ruutujen heijastukset mitataan.

IC13004-ruutujen_heijastukset


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.