Kuluttajan testi

4.95 €

Siirrettävät ilmastointilaitteet

19.5.2022| /

Testi on tehty puolueettomassa laboratoriossa yhdessä muiden maiden kuluttajalehtien kanssa. Mittaukset tehtiin akkreditoidussa laboratoriossa soveltuvin osin standardin EN14511 mukaisesti.

Viilennysnopeus testattiin sijoittamalla laite ilmastoituun huoneeseen (4 m x 3,5 m), jonka lämpötila oli 35 astetta. Sitten mitattiin aika, joka kului huoneen keskimääräisen lämpötilan laskemiseen ensin 30 asteeseen ja sen jälkeen 25 asteeseen. Testi lopetettiin kolmen tunnin jälkeen, jos laite ei ollut saavuttanut 25 asteen lämpötilaa.

Laitteen takana katonrajassa oli kaksi pientä aukkoa viereiseen huoneeseen, jonka lämpötila pidettiin 35 asteessa. Testihuoneeseen pääsi siis jatkuvasti lämmintä ilmaa. 

Laitteita käytettiin suurimmalla viilennysteholla, eli lämpötilasäätö asetettiin alimpaan lämpötilaan ja laitetta käytettiin suurimmalla käyntinopeusasetuksella.

Lämpötilan saavuttaminen ja tasaisuus testattiin edellä kuvatussa ilmastoidussa huoneessa, johon oli sijoitettu 49 lämpötilatunnistinta.

Halutun lämpötilan saavuttamisen tarkkuus arvosteltiin viilennysnopeustestin mukaisella tavalla. Laitteiden piti viilentää huone 25 asteen lämpötilaan.

Melu Laitteiden aiheuttama melu mitattiin eri käyntinopeuksilla. Arvosana laskettiin eri käyntinopeuksien aiheuttaman melun keskiarvon perusteella.

Sähkönkulutus Laitteiden tehontarve mitattiin ilmastoidussa kammiossa, jonka lämpötila ja kosteus pidettiin vakiona. Lisäksi mitattiin tehontarve valmiustilassa.

Laitteiden viilennysteho testattiin standardin EN14511 mukaisesti ilmastoidussa kammiossa. Tilan testilaitteisto sääteli lämpötilaa ja ilmankosteutta sekä mittasi testattavan ilmastointilaitteen tehontarpeen ja viilennystehon. Mittausta jatkettiin 1 tunti ja 35 minuuttia. Viimeisen 35 minuutin aikainen toiminta otettiin huomioon arvostelussa.  

Laboratoriomittausten perusteella laskettiin myös laitteiden todellinen energiatehokkuus, eli viilennysteho, nimelliskylmäkerroin (EER) ja energialuokka.

Käyttömukavuus Laboratorion asiantuntijat arvostelivat suodattimien puhdistuksen sekä laitteen siirtämisen ja varastoinnin helppouden. Lisäksi arvioitiin kaukosäädin, päivittäisen käytön helppous, ikkunasarjan toimivuus, ajastimen käyttö, vesisäiliön tyhjentäminen, käyttöohjeet ja laitteen asentamisen helppous.


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.