Parranajokoneet

9.12.2009|

Testi tehtiin kuluttajajärjestöjen ja -viranomaisten kansainvälisenä yhteistyönä.

Parranajokoneille tehtiin käytännön testejä ja teknisiä testejä. Testiohjelmaa uudistettiin edellisestä testikerrasta. Kestävyystestiä laajennettiin ja parranajotestiä uudistettiin.

Suorituskyky
Parranajotestit tehtiin siten, että toinen puoli kasvoista ajettiin arvosteltavalla koneella ja toinen puoli verrokkilaitteella. Jokainen koekäyttäjä testasi kaikki koneet kahteen kertaan, eli kerran molemmille puolille kasvoja.

Parranajotestit suoritettiin laboratorion asiantuntijan läsnäollessa. Tämän tarkoituksena oli varmistaa, että testattavaa laitetta käytettiin oikein. Heti ajelun jälkeen täytettiin arvostelulomake.

Testiä varten koottiin kaksi testipaneelia: normaaliajoa ja kolmen päivän sängen ajoa testaavat.

Normaaliajon testipaneeliin kuului 33 koehenkilöä, joista 17 ajaa yleensä partansa  värähtelevällä ajopäällä varustetulla koneella (esim. Braun) ja 16 pyörivällä ajopäällä varustetulla koneella (Esim. Philips). Toiseen testipaneeliin kuului 20 henkilöä, joista puolet oli tottunut pyörivään ja puolet värähtelevään ajopäähän.

Koekäyttäjät olivat koneajoon tottuneita, iältään 20-65 vuotta. vaatimuksena oli normaali tai voimakas parrankasvu ja keskimääräinen ajokertojen määrä vähintään 4-5 kertaa viikossa. Koekäyttäjät olivat tottuneita testaajia. Ennen testien aloittamista jokainen testaaja käytti kahden viikon ajan toisentyyppistä konetta kuin normaalisti.

Kolmen päivän sänkeä ajelleet koehenkilöt arvostelivat myös trimmerin toiminnan. Suorituskyvyn arvosana kertoo koneella saavutettavasta ajotuloksesta.

Ihotuntuma
Arvostelun kohteina olivat ihon ärsytys, punoitus ja niiden kesto. Kolmen päivän sänkeä ajelleet arvostelivat lisäksi pitkien karvojen takertumisen.

Käyttömukavuus
Käyttömukavuutta testasi viisihenkinen testiryhmä, joista yksi oli vasenkätinen. Arvostelussa otettiin huomioon käyttöohjeet, käsittelyn helppous, rajaajan toiminta, ajopäiden ja terien vaihto, painikkeiden ja kytkinten toiminta, lataamisen helppous ja mahdollisuus käyttöön akun ollessa tyhjä sekä laitteen puhdistettavuus ja säilytys.

Lisäksi arvosteluun vaikutti ajokertojen määrä yhdellä latauksella ja melu. Äänen voimakkuus mitattiin ja lisäksi melun häiritsevyys arvosteltiin subjektiivisesti.

Akunkesto mitattiin käyttäen testisykliä, joka käsitti kolme 5 minuutin pituista käyttökertaa, joita kutakin seurasi kahden tunnin mittainen lepoaika ja yksi 18 tunnin mittainen tauko. Käyttösyklien lukumäärä on ilmoitettu taulukossa. Akut ladattiin ja tyhjennettiin kolmesti ennen testin suorittamista.

Kestävyys
Koneille tehtiin vedenkestävyystesti ja pudotustesti. Vaativalla vedenkestävyystestillä pyrittiin jäljittelemään pitkän käyttöiän vaikutuksia vedenkestävyyteen. Koneita pidettiin ensin 80 asteen lämpötilassa kolmen vuorokauden ajan, minkä jälkeen kone upotettiin ensin 60-asteiseen veteen 30 minuutiksi ja sen jälkeen 30-asteiseen veteen samoin 30 minuutiksi. Tämä testisykli toistettiin viisi kertaa. Lopuksi parranajokone avattiin ja tutkittiin oliko vesi päässyt sisälle.

Pudotustesti tehtiin testilaitteella, jolla parranajokone pudotettiin viisi kertaa 80 senttimetrin korkeudelta.

Ympäristö
Valmiustilan virrankulutus mitattiin standardin IEC 62301 mukaisesti. Lisäksi laitteet testattiin polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH-yhdisteet) varalta. Myös kierrätysohjeet tarkistettiin.