Lastenvaipat

4.95 €

Lastenvaipat

3.6.2015|

Vaipoista testattiin niiden imukykyä, käyttömukavuutta ja niissä mahdollisesti olevia haitallisia kemikaaleja. Imukykyä mitattiin imeytymisnopeudella, vaipan pintakuivuudella ja vaipan vuotamisella. Testattavana oli vaippojen koko 4 maxi, 7-18 kiloisille vauvoille.

Imeytymisnopeus Kaksi tai kolme näytettä kustakin vaippamallista testattiin keinovirtsalla, joka koostui suolaliuoksesta ja väriaineesta. Vaippa avattiin, siitä poistettiin sivuilla olevat kuminauhat ja se kiinnitettiin teipillä kiinni pöytätasoon. Vaippaan merkittiin imeytymiskohta, jonka päälle asetettiin rei’itetty astia. Astiaan kiinnitettiin annostelija, ja astian molemmille puolille painot.  Pumppu annosteli nestettä vaippaan 60 ml:n annoksina 15 ml/s. Aikaa mitattiin pumpun käynnistämisestä siihen asti, kunnes neste oli täysin imeytynyt vaippaan. Aikaa mitattiin neljä kertaa, kullakin kerralla samalla määrällä nestettä. Jokaisen imeytymisjakson välissä pidettiin 5 minuutin tauko.

Vaipan pinnan pysyminen kuivana Testi tehtiin neljännen imeytymisnopeutta mittaavan annostelun jälkeen. Märän vaipan päälle asetettiin 6 kerrosta imupaperia, jotka oli punnittu. Imupapereiden päälle laitettiin astia, jossa oli kaksi 3 kg:n painoa. Paperit punnittiin uudelleen 30 sekunnin kuluttua. Kuivan ja märän paperin välinen painoero kertoo vaipan uudelleen kastumisesta / pintakuivuudesta, ja eron tulisi olla mahdollisimman pieni. Testi tehtiin 2-3 vaipalla.

Vuotaminen Imeytymisnopeutta mittaavan testin kunkin neljän annostelukerran aikana havainnoitiin, vuotiko neste vaipan ulkopuolelle mistään kohdasta, erityisesti sivuista. Mahdollisiin vuotokohtiin laitettiin paperia, jonka kastuminen arvioitiin silmämääräisesti. Käyttömukavuutta testattiin käyttäjätesteillä ja teippien kiinni pysymisellä.

Käyttäjätestit Panelistit olivat vapaaehtoisia, jotka valittiin netissä olevan valintalomakkeen avulla. Panelistien valitsemiseen vaikutti erityisesti vauvan paino. Puolet vauvoista käyttivät vaippakokoa 3 (4-9 kg) ja puolet vaippakokoa 4 (7-18 kg).  Käyttäjätestit tehtiin kotona, ja jokaista vaippamallia testasi 30 vauvaa koko päivän ja yön. Vanhemmat arvioivat vastauslomakkeella seuraavia asioita: Vuotaminen Imeytymiskyky päivällä Imeytymiskyky yöllä Istuvuus Vaipan laittaminen/poisottaminen Kiinnitys Hengittävyys Ulkonäkö Ihoärsytys (Tällä muuttujalla  ei ollut painoa, se oli mukana rajoittavana tekijänä.)

Teippien kiinni pysyminen Vaipasta tehtiin ”paketti”, jonka teipit liimattiin kiinni. Teippien tarttuminen vaippaan testattiin mittaamalla voima, joka tarvitaan avaamaan teippi 180°:een kulmassa. Viiden mittaustuloksen keskiarvosta saatiin testitulos.

Kemikaalit PAH-yhdisteitä testattiin vaipan joustavasta osasta, joka on jalkojen ympärillä sekä suljettavista osista vaipan edestä ja takaa. Kemikaalitestillä ei ollut painoarvoa, se oli mukana arvostelussa rajoittavana tekijänä.


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.