Kuluttajan testi

3.95 €

Kuivausrummut

26.10.2016|

Testissä oli 15 automaattista, lämpöpumpulla toimivaa, kondensoivaa kuivausrumpua. Testattavat ohjelmat ja kuivausajat valittiin käyttöohjeiden ja kuivausrummuissa olevien ohjeiden mukaan. Seuraavat kolme ohjelmaa testattiin:

Kaappikuiva kirjopyykki

Kirjopyykin jäännöskosteus ennen testausta oli 50 % (+/-1 %), ja kaappikuivan kirjopyykin tavoiteltu jäännöskosteus oli 0 % (+/-3 %). Pyykin kuivaamista testattiin kahdella erilaisella koneen täytöllä. Ensin pyykkiä laitettiin koneisiin 70 % maksimitäyttömäärästä. Pyykki koostui lakanoista, tyynyliinoista ja pyyhkeistä. Lisäksi kuivausta testattiin pienemmällä, 2,5 kg:n vakiotäytöllä. Pyykki koostettiin tällöin lakanoista, farkuista, puuvillapaidoista, tyynyliinoista ja pyyhkeistä.

Silityskuiva kirjopyykki

Kirjopyykin jäännöskosteus ennen testausta oli 50 % (+/-1 %). Silityskuivan kirjopyykin tavoiteltu jäännöskosteus oli taas 12 % (+/-4 %).  Pyykkiä laitettiin koneisiin 70 % maksimitäyttömäärästä. Pyykki koostettiin lakanoista, farkuista, puuvillapaidoista, tyynyliinoista ja pyyhkeistä.

Kaappikuiva hienopyykki

Hienopyykin jäännöskosteus ennen testausta oli 45 % (+/-1%). Kaappikuivan hienopyykin tavoiteltu jäännöskosteus oli 1 % (+/-2 %). Koneet täytettiin maksimimäärällä hienopyykkiä. Kuivatettavasta pyykistä vähintään ¾ oli miesten paitoja ja loppuosa puuvillaisia tyynyliinoja.

Sähkönkulutus

Sähkönkulutusta mitattiin pyykkikiloa kohti kaikilla kolmella ohjelmalla ja neljällä eri täytöllä.

Helppokäyttöisyys

Helppokäyttöisyys-arvosanassa arvioitiin muun muassa ohjelman valinnan helppoutta, koneen täyttämistä ja tyhjentämistä, nukkasihdin puhdistamista, vesisäiliön tyhjentämistä, kondensaattorin puhdistusta sekä käyttöohjeita.

Ohjelman kesto

Ohjelman kesto mitattiin pyykkikiloa kohti kaikilla kolmella ohjelmalla ja neljällä eri täytöllä.

Ohjelman tarkkuus

Ohjelman tarkkuus kertoo siitä, miten paljon vaatteisiin jäänyt kosteus poikkesi tavoitellusta kosteudesta. Jos vaatteet jäivät liian märiksi tai tulivat liian kuiviksi, kuivausrumpua rangaistiin arvostelussa.

Kuivauksen tasaisuus

Kuivauksen tasaisuus-testi tehtiin vain kirjopyykille, joka haluttiin silityskuivaksi. Kuivauksen lopussa mitattiin jokaisen tekstiilin jäännöskosteus, jonka jälkeen kuivauksen tasaisuus laskettiin standardin mukaisesti.

Tiivistymisteho

Tiivistymistehoa mitattiin kuivattaessa kirjopyykkiä kaappikuivaksi. Mittaukset tehtiin sekä 70 %:n täytöllä että 2,5 kg:n täytöllä. Tiivistymisteho kertoo, kuinka monta prosenttia vedestä, joka saadaan tekstiileistä, tiivistyy prosessin kuluessa uudelleen vedeksi. Laskelmat perustuvat kuivausrummun painoon sekä kuivausta ennen että sen jälkeen. Mitä huonompi tiivistymisteho on, sitä enemmän kosteutta tulee huoneilmaan. Jos tiivistymisteho oli liian alhainen, kuivausrumpua rangaistiin kokonaisarvostelussa.

Rypistyminen

Rypistymistä arvioi kolmen hengen asiantuntijoista kostuva raati. Arvioitavana oli miesten puuvilla-polyesteripaitoja kaappikuivasta hienopyykistä. Raati arvioi viisiportaisella asteikolla, kuinka helppo oli silittää paitoja kuivauksen jälkeen. Erikseen arvioitiin paidan taus sekä napillinen edusta.

Melu

Melua arvioi kolmen hengen asiantuntijaraati käyttäen asteikkoa häiritsevän kovasta erittäin hiljaiseen. Melua arvioitiin kuivattaessa kirjopyykkiä silityskuivaksi.


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.