Kasvikuivaimet

3.8.2005|

Suorituskyky: Persiljan lehdet ja omenaviipaleet ladottiin tasaisesti kuivaustasoille. Ne pyrittiin asettamaan tasoille siten, että ilma pääsi mahdollisimman hyvin liikkumaan niiden ympärillä. Koska laitteiden kuivauspinta-alat vaihtelevat, otettiin persiljalle täyttömääräksi 10 g/dm² ja omenalle 40 g/dm². Tavoitteena oli noin 50 asteen lämpötila. Niillä laitteilla, joilla lämpötilaa ei ole merkitty asteina, pyrittiin hakemaan 50 asteen lämpötilaa tai asetusta, joka sopi kuivattavalle tuotteelle.

Kuivauskokeiden aikana laitteista mitattiin lämpötilat ala-, keski- ja ylätasoilta. Kuivaustasojen paikkaa ei vaihdettu kuivauskokeiden aikana. Kuivaustulos määritettiin punnitsemalla.

Omenat katsottiin riittävästi kuivuneiksi, kun niiden alkupainosta oli jäljellä noin 15 %, jolloin omenat tuntuivat käsin kosketeltuna nihkeiltä, ”säämiskäisiltä”. Persiljalla vastaava määrä oli 10 %, jolloin ne tuntuivat rapeilta. Veden uudelleenimeytymiskykyä selvitettiin mittaamalla, kuinka paljon kuivattu tuote pystyy saavuttamaan alkuperäisestä painostaan, kun sitä liotetaan vedessä.

Uudelleenimeytymiskyvyn tuloksia ei ole taulukossa. Tulosten keskinäiseksi vertailemiseksi omenille ja persiljalle laskettiin arvosana, joka perustuu ajan- ja sähkönkulutukseen yhtä tuorekiloa kohti.

Käyttöominaisuudet: Kuivainten käyttöominaisuudet määriteltiin tarkastelemalla käyttöohjeita, ohjaustaulun käytettävyyttä, laitteen täyttöä ja tyhjennystä sekä laitteen puhdistusta ja säilytystä.