Kuluttajan testi: Kamerat

4.95 €

Kamerat

28.3.2014|
Testi tehtiin kuluttajajärjestöjen ja -viranomaisten kansainvälisenä ICRT-yhteistyönä.

Kameroille tehtiin teknisiä mittauksia ja käytännön testejä. Subjektiiviset arvostelut teki viiden henkilön testiryhmä. Kameroiden käyttömukavuutta arvioi kolme henkilöä. Mikäli ei toisin mainita, testit on tehty käyttäen normaalia polttoväliä (kuvakulma noin 47 astetta).

Kuvanlaadun testit tehtiin käyttäen automaattiasetuksia ja parasta jpeg-asetusta. Kuvanlaadun arvostelussa otettiin huomioon muun muassa kuvanlaatu hämärässä, kuvanvakaimen toiminta eri valaistuolosuhteissa eri etäisyyksillä ja vinjetointi eli kuvan reunojen tummuminen. Lisäksi arvioitiin kuvan kohina kameran pienimmällä polttovälillä, kuvan suorien linjojen vääristymät sekä erottelukyky tele- ja laajakulma-polttoväleillä. Myös värintoistoa ja kuvan dynamiikka testattiin. Arvostelu perustuu sekä testitaulujen että tavallisten kuvauskohteiden käyttöön. Tarkennuksen toimintaa testattiin myös lähikuvauksessa ja hämärässä. Kuvanvakaimen toimintaa testattiin käden tärinää jäljittelevällä testilaitteella. Kuvanvakaimen tehokkuus arvioitiin testikuvista. Testit tehtiin automaattisäädöillä, koska tavoitteena oli selvittää kameran suorituskykyä peruskäyttäjän näkökulmasta.

Salaman toimintaa testattiin ottamalla kameralla kuvia eri etäisyyksiltä. Arvostelussa huomioitiin salaman voimakkuus, valon jakautuminen kuvauskohteessa ja salaman säätyminen esimerkiksi heijastumiin.

Videokuvan laatua arvioitiin kuvaamalla panorointia ja zoomausta sisältäviä otoksia päivänvalossa (3500 luksia, D65) ja hämärässä (11 luksia). Kuvanlaatua arvioitaessa otettiin erityisesti huomioon videokuvan terävyys ja liikkeentoisto sekä värientoistokyky. Myös kameran tallentaman äänen laatu arvioitiin. Videokuvauksen arvioinnin suoritti kolme henkilöä. Kameroissa käytettiin videokuvauksen parasta laatuasetusta ja automaattiasetuksia.

Käyttömukavuuden arvostelu koostuu käyttöohjeiden kattavuuden, selkeyden ja käytännön käyttöarvon arvioinnista, kameran toimintanopeudesta ja käsittelyn helppoudesta. Toimintanopeuden arvioinnissa huomioitiin tarkennuksen nopeus ja laukaisuviive kuvaa otettaessa. Myös kameran käynnistymisnopeus valokuvaus- ja videokuvaus-tilaan mitattiin. Yksittäisen kuvan ottamisen lisäksi mitattiin kameroiden nopeus jatkuvassa kuvauksessa.

Kameran käsittelyn helppoutta arvioitaessa huomioitiin muistikortin asentaminen ja poistaminen, laukaisimen toiminta, zoomaus, videokuvan kuvaaminen ja katselu, akun vaihtaminen ja perusasetusten tekemisen helppous.

Näytön laatua arvoitiin kirkkaassa ja hämärässä valaistuksessa. Myös näytön kyky toistaa liikkuvaa kuvaa huomioitiin arvostelussa. Lisäksi arvosteltiin näytön kirkkaus ja kontrasti eri katselukulmilla.

 


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.