Jääkaappi-pakastimet

9.9.2009| /

Käytön helppouden arviointiin vaikutti se miten esteetöntä on laittaa ruokaa jääkaappiin ja pakastimeen ja pois sieltä. Myös säätimet, merkkivalot sekä hyllytilat arvioitiin.

Pakastimen sulatus tutkittiiin arvioimalla sulatuksen helppoutta eri malleissa (automaattinen sulataus/manuaalinen sulatus).

Säilytyslämpötila jääkaapissa arvioitiin asettamalla termostaatti 3°C:een ja mittaamalla miten tasaisesti laite ylläpitää lämmön, kun ympäröivä lämpötila vaihtelee 10 ja 32°C:n välillä.

Säilytyslämpötila pakastimessa arvioitiin asettamalla termostaatti  -18°C:een ja mittaamalla miten tasaisesti laite ylläpitää lämmön, kun ympäröivä lämpötila vaihtelee 10 ja 32°C:n välillä.

Sähkönkulutus mitattiin 25°C:een huonelämpötilassa käyttöohjeen säätöjen mukaisesti sekä jäähdytyksen ja pakastuksen aikana. Arvosana perustuu kolmen mittauksen summaan, missä on myös huomioitu laitteen todellinen käyttötilavuus.

Lämmönnousuaikaa pakastimessa mittaamalla selvitettiin miten hyvin pakastin säilyy kylmänä sähkökatkoksen aikana.

Pakastustehoa tutkittiin mittaamalla miten paljon ruokaa voi pakastaa vuorokaudessa.

Lämpötilan säätöä arvioitaessa selvitettiin mitä lämpötilalle tapahtuu, kun jääkaapin ja pakastimen lämpötila säädetään valmistajan suositusten mukaisesti. Sekä liian korkeat että liian matalat lämpötilat vaikuttivat arvosanaan.

Jäähdytystehoa jääkaapissa arvioitiin mittaamalla miten kauan kestää, että ruoka viilenee 25°C:sta 7°C:een.

Lämpömittarin tarkkuutta arvioitiin vertaamalla lämpömittarin lukemia mitta-asteikoltaan tarkistetun testilämpömittarin lukuihin.

Melua arvioi kolme testihenkilöä, jotka arvioivat laitteiden käyntiääntä ja käynnistysääniä.

Laatikostojen kestävyyttä selvitettiin mm. tutkimalla kestävätkö ne rikkoutumatta kolhuja ja esimerkiksi lattialle pudottamista.