Itkuhälyttimet

4.95 €

Itkuhälyttimet

1.8.2012|
Luotettavuus
Laitteiden kuuluvuutta mitattiin kahden pisteen välillä 9 eri ympäristössä. Viidessä mittauksessa sekä lähetin että vastaanotin sijaitsivat samassa kerroksessa, neljässä mittauksessa taas eri kerroksissa. Lähetin ja vastaanotin sijaitsivat erilaisten matkojen päässä toisistaan ja niiden välillä oli eri määrä erilaisia seiniä. Mittaustuloksia ei voi yleistää, koska kuuluvuus on aina tapauskohtainen riippuen mm. huoneiden muodosta, sijainnista ja väliseinistä. Koska eri laitteille tehtiin täsmälleen samat mittaukset samoissa olosuhteissa, ovat mittaustulokset laitteiden välillä kuitenkin yhteismitallisia ja vertailukelpoisia.

Häiriöriski luokiteltiin sen mukaan, millä taajuudella laite toimii ja käyttääkö se suojattua yhteyttä.

Yhteydet ja varoitukset -kohdassa tutkittiin, varoittaako laite, jos yhteys katkeaa ja kuinka helposti kanava vaihtuu sattumalta. Jos yhteys erilaisista syistä katkeaa, on oleellista, että laite varoittaa katkeamisesta. Varoitusten puutteet otettiin rajoittavaksi tekijäksi vaikuttamaan kokonaisarvosanaan. Jos laite ei varoittanut yhteyden katkeamisesta, kokonaisarvosanaa alennettiin. Vastaavasti sitä alennettiin, jos varoitus tuli vasta muutaman minuutin päästä.

Äänen/kuvan välityksen laatu
Itkuhälyttimistä testattiin, kuinka hyvin ne välittivät ääntä tai kuvaa ja kuinka visuaalisia valomerkit ja symbolit olivat.

Äänen laatua tutkittiin mittaamalla alhaisin äänen taso, joka välittyy vastaanottajalle. Lähettimeen tuotettiin vauvan ääntä muistuttavaa ääntä ja kaksi asiantuntijaa arvioi äänen välittymistä vastaanottimesta.

Kuvan laatua arvioi valoisassa ja pimeässä huoneessa useasta testaajasta koottu raati.

Valomerkkien ja symbolien selkeys-arvosanassa testaajien paneeli mittasi vastaanottimen valomerkkien ja mahdollisella näytöllä olevien symbolien näkyvyyttä. Valot ja symbolit ovat erityiset tärkeitä silloin, kun vastaanottaja on meluisassa ympäristössä.

Käyttömukavuus-arvosanaa varten arvioitiin laitteiden käyttöohjeet, asennus, käyttö ja lähettimen puhdistus. Käytössä testattiin vastaanottimen kuljetusta, lähettimen ja vastaanottimen sekaantumisen riskiä, merkkien havaittavuutta sekä säätöjä.

Virrankulutus–arvosanassa vertaillaan laitteiden käyttämää energiaa. Testissä mitattiin pattereiden teho ja kulutus valmiustilassa sekä käytössä silloin, kun itkua tai muuta ääntä ei kuulu.

Kestävyyttä mitattiin lähettimen ja vastaanottimen pudotustesteillä. Toiminnassa olevat laitteet pudotettiin 80 cm:n korkeudelta 50 kertaa. Sen jälkeen tekninen asiantuntija arvioi laitteiden kunnon. Lisäksi arvioitiin laitteiden kokoonpanon vakautta.


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.