Aurinkovoiteet

16.6.2010|

Testi tehtiin kansainvälisenä ICRT -yhteistyönä.

Testissä selvitettiin lapsille tarkoitettujen aurinkovoiteiden ja auringonsuojasuihkeiden. ja joidenkin perhekäyttöön tarkoitettujen auringonsuojatuotteiden laatua. Lapsille tarkoitetut tuotteet olivat UVB -suojaltaan korkeaa suojatasoa (ilmoitettu suojataso SPF 30), Mukana oli myös yksi SPF 50+ voide. Perhevoiteet olivat tasoa SPF 20 ja 30.

Pääpaino testissä oli selvittää, miten hyvin pakkauksessa ilmoitettu UVB -suojakerroin (SPF) vastaisi todellista suojatasoa sekä selvittää tuotteen haitallista UVA -säteilyä vastaan antaman suojan taso.

Lisäksi selvitettiin tuotteiden vedenkestävyyttä ja kosmeettisia ominaisuuksia sekä arvosteltiin niiden käyttöohjeet ja muu kuluttajalle tarkoitettu tuotteessa oleva informaatio.

UVB -suoja
Testi tehtiin käyttäen vapaaehtoisia 18 vuotta täyttäneitä koehenkilöitä, joiden terveydentila oli selvitetty ennen testiä kyselyin ja lääkärintarkastuksin. SPF -määritys tehtiin koehenkilöiden selkään rajatuilta alueilta, joille levitettiin testattavaa auringonsuojatuotetta suosituksen mukaiset 2mg/cm². Tulosarvostelu perustui ko. alueen säteilyttämiseen ja ihoreaktion arvosteluun.

Vedenkestävyys
Tuotteiden vedenkestävyyttä testattaessa selvitettiin, millaisen suojan tuote antaa vedessä eli miten paljon suojataso alenee veden liuottamana. Testiosuudessa verrattiin ”staattista” UVB – SPF tulosta koealueelle vettä koehenkilöiden iholle suihkuttamalla saatuun ”märkään” SPF –tulokseen. Tulos vaikuttaa testin kokonaisarvosanaan vain, jos vedenkestäväksi ilmoitetun tuotteen vedenkestävyyden todettiin olevan alle 50% ”staattisesta” UVB-SPF tuloksesta.

UVA suoja
Yksittäisen tuotteen UVB - SPF tulos perustuu aritmeettiseen arvoon, joka lasketaan kaikista menetelmän mukaan hyväksyttävistä mittaustuloksista. Niille tuotteille, joiden UVB - SPF mittaustulos oli yli 30% ilmoitettua alempi, tehtiin uusintatesti.

Ilmoitettu UVB -suoja suhteessa UVA -suojaan -arvosana perustuu ilmoitetun UVB -suojatekijän (SPF) ja mitatun UVA -suojakertoimen suhteeseen.

Kosmeettiset ominaisuudet
Kosmeettisia ominaisuuksia selvitettiin kunkin tuotteen 20 käyttäjän täyttämän arvostelulomakkeen perusteella ja haastatteluilla.

UVB -suojan (SPF), UVB/UVA -suhteen sekä vedenkestävyyden tulos on tulostaulukossa näytetty asteikolla, jossa tulos 4 tarkoittaa sitä, että tuote täyttää testausmenetelmän mukaiset arvosteluperusteet. Sitä alempi tulos tarkoittaa, ettei tuote täytä näitä perusteita.

Menetelmät:
Suojakertoimen (UVB SPF) määritys tehtiin Euroopan kosmetiikka- ja parfyymiyhdistyksen COLIPA :n kehittämällä menetelmällä International SPF Test Method, (CTFA, COLIPA, JCIA, CTFA. SA, 2006).

Vedenkestävyystestissä käytetty menetelmä: The recommendations of the COLIPA TASK FORCE “Sun Protection Measurement October 1994“

Tuotteiden UVA - PF määritettiin COLIPA: n  2007 julkaiseman menetelmän (in vitro) mukaisesti. – Method for the in vitro determination of UVA protection provided by sunscreen products, prepared by the COLIPA in vitro Photoprotection Method Task Force.