Kuluttajan testi

4.95 €

Älykellot ja aktiivisuusrannekkeet

7.12.2016| /
Testit tehdään puolueettomissa laboratorioissa yhdessä eri maiden riippumattomien kuluttajalehtien kanssa. Älykellot ja aktiivisuusrannekkeet testattiin kahdessa laboratoriossa: toinen keskittyi kuntoiluominaisuuksien testaamiseen ja toinen älykellotoimintojen, käytettävyyden ja akun testaamiseen.

Kuntoilutoiminnot Testissä huomioitiin mittausten tarkkuus ja toistettavuus, kuntoilusovellusten toiminta ja unen seurannan toimivuus.

Tarkkuus Laitteiden kalorimittauksen tarkkuus testattiin kävellessä, juostessa, pyöräillessä ja normaaleissa arjen askareissa, kuten astianpesukonetta tyhjentäessä. Askelmittarin ja etäisyysmittauksen toimivuus testattiin kävellessä ja juostessa. Myös laitteiden korkeusmittarin toimivuus testattiin. Sisäänrakennetun sykemittauksen tarkkuutta testattiin levossa, kävellessä, juostessa ja pyöräillessä. Mittaustuloksia vertailtiin tarkkuuslaitteilla saatuihin tuloksiin.

Mittaustulosten toistettavuus Tarkkuuden lisäksi testattiin laitteiden antamien mittaustulosten toistettavuus. Siksi kaikki mittaustestit toistettiin. Mikäli tulokset erosivat yli 10 %, mittaukset tehtiin vielä kolmannen kerran.

Unen seuranta Arvosana kertoo siitä, onko toiminto helppokäyttöinen, ovatko laitteen antamat unenseurantatiedot helposti ymmärrettäviä ja toimiiko herätystoiminto hyvin.

Kuntoilusovellukset Älypuhelimessa toimivista sovelluksista arvioitiin erikseen Android- ja iOS-versiot. Myös mahdollinen tietokoneversio testattiin.

Sovellusten selkeys, räätälöitävyys, tavoitteiden ja kilpailujen asettaminen, kilpailutoiminnon käyttäjäkokemus ja tietojen päivitysnopeus arvosteltiin.

Älykello-ominaisuudet Testissä huomioitiin puhelintoiminnot, puhelimen hallinta, tekstiviestien hallinta, sosiaalinen media ja äänikomennot.

Puhelintoiminnot Tärkeimpinä arvosteltiin saapuvasta puhelusta ilmoittaminen ja puheluun vastaaminen. Puhelimen hallintaa testatessa arvioitiin kuinka hyvin kellolla pystyy ohjaamaan puhelimen musiikkisoitinta ja kameraa.

Tekstiviestien hallinta Arvosteltiin ilmoitukset saapuvista viesteistä, viesteihin vastaaminen kellon kautta ja mahdollisuus uusien viestien luomiseen kellon kautta.

Sosiaalisen media Arvosteltiin kellon toiminta Whatsapp-, Twitter- ja Facebook-palveluiden kanssa. Kaikista arvosteltiin saapuvista viesteistä ilmoittaminen, viesteihin vastaaminen ja uusien viestien luominen.

Äänikomennot Kelloista testattiin viisi peruskomentoa: ”What is the time”, ”What is the weather tomorrow”, “Send a message to Jane”, “Navigate to city centre” ja “Where am I”.

Käytön helppous Testissä huomioitiin kellon käyttöönotto, kuntoilutoimintojen käytettävyys, yleinen käytettävyys ja kellon rakenteen laatu.

Käyttöönotosta arvosteltiin sovellusten lataaminen, laitteiden paritus ja tilien luominen. Lisäksi testattiin valikoiden ja personoinnin kätevyys.

Kuntoilutoimintojen käytettävyydestä arvosteltiin kannustusviestien laatu, näytön luettavuus kuntoilun aikana, päivittäinen käyttö sekä kellon mukavuus ja häiritsevyys ranteessa.

Yleinen käytettävyys Arvosteltiin ajan näyttö, näytön laatu ja luettavuus eri valaistusolosuhteissa ja eri katselukulmista, eleohjaus, yhteyden luotettavuus puhelimen kanssa ja kellonajan näyttö.

Rakenteen laatu Laboratorion asiantuntija arvosteli viimeistelyn tason ja rakenteen laadun. Näytöille tehtiin naarmuuntumistesti.

Akku Kellon latautumisnopeus ja toiminta-aika testattiin. Toiminta-aika testattiin testisyklillä, joka koostui päiväajan (10-18), ilta-ajan (18-24) ja yöajan (24-10) osuuksista. Päiväaikana laitteita pidettiin ranteissa ja niihin lähetettiin 3 puhelua ja yhteensä 35 viestiä eri palveluista. Ilta-aikana laitteet olivat telineissä, jotka liikuttivat kelloja 10 minuuttia joka tunti. Laitteisiin soitettiin yhteensä 16 minuutin ajan. Yöaikana kellot saivat olla rauhassa paikallaan.

Monipuolisuus Arviossa huomioitiin yli 40 kohtaa, kuten GPS, NFC, integroitu sykemittari, ilmoitettu vedenkestävyys ja kellonajan näyttö.

Mittauksissa kellojen ilmoittamia arvoja verrattiin ammattilaitteiden tarkkoihin tuloksiin.

alykellot_ntt


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.