Hero image

Näin testasimme

Turvaistuintesti tehdään kuluttajaorganisaatioiden ja autoliittojen kansainvälisenä yhteistyönä.

Turvaistuin.

Turvallisuus

Turvallisuus testattiin mittaamalla lapsen kehoon törmäystilanteessa kohdistuvia kiihtyvyyksiä ja kuormia testinukkeja apuna käyttäen. Istuimien turvallisuus testattiin etutörmäys- ja sivutörmäystilanteissa. Testikelkkana eli autokehikkona törmäystesteissä toimii Volkswagen Polo.

Testi tehtiin soveltuvin osin standardin R129 mukaisesti. Kuitenkin testi on osittain viranomaismääräyksiä vaativampi. Esimerkiksi sivutörmäystestissä testinukkeen kohdistuu suurempia kiihtyvyyksiä.

Testit tehtiin istuimen eri kiinnitys- ja käyttötavoilla, ja siinä käytettiin istuimelle hyväksyttyjen, eri painoluokkien mukaan määräytyviä erikokoisia testinukkeja.

Lisäksi turvallisuuden arvioon vaikuttivat istuimen vakaus autossa ja lapsen kiinnittämiseen käytettävän vyön reititys, eli vöiden käytön selkeys ja turvallisuus.

Testaajia ja henkilöautoja.

Turvaistuimet asennettiin erilaisiin autoihin.

Käyttömukavuus

Käyttömukavuus testattiin kolmella erikokoisella ja -tyyppisellä autolla. Testissä arvioitiin väärinasentamisen mahdollisuutta, lapsen kiinnittämisen helppoutta, istuimen vaatimaa tilaa ja asentamista autoon sekä poistamista autosta, koon muokkausta sekä käyttöohjeita.

Käyttömukavuuden testiautoina toimivat Ford Fiesta (3d), Volkswagen T-Cross ja Citroen Berlingo.

Asiantuntijat arvioivat myös istuimen puhdistettavuuden ja työn laadun, eli viimeistelyn tason. Huomiota kiinnitettiin muun muassa päällyskankaan saumoihin ja irrotettavuuteen sekä mahdollisiin tuuletusaukkoihin istuinosassa ja selkänojassa.

Ergonomia

Laboratorion asiantuntijat tarkastelivat myös maallikkokäyttäjien ja lasten avulla tilaa ja käyttömukavuutta erityisesti lapsen kannalta. Testissä käytettiin lisäksi käytettävyystesteihin kehitettyjä testinukkeja.

Lapsi istumassa turvaistuimessa.

Käyttömukavuustesteissä oli mukana lapsia.

Haitalliset aineet

Haitalliset aineet testattiin kemikaalien testaamiseen erikoistuneessa laboratoriossa. Testissä selvitettiin, löytyykö istuimista ihmiselle tai ympäristölle haitallisia aineita: PAH-yhdisteitä (polysykliset aromaattiset hiilivedyt), ftalaatteja, palonestoon käytettäviä aineita, formaldehydia tai raskasmetalleja. Näytteitä otettiin istuinpehmusteista, kankaista ja istuinvöistä.

Nukke istumassa turvaistuimessa ja törmäysturvallisuutta testaava laite.

Törmäysturvallisuus testattiin myös sivusta tulevaa törmäystä simuloivalla testillä.

Testitulokset

Artikkeli

Näin luet testitaulukkoa

Testivoittaja
Testin parhaat pisteet saanut tuote.

Hyvä ostos
Hinta-laatusuhteeltaan testin paras tuote.

Kokonaisarvosana 1–100 pistettä
Kokonaisarvosana on pyöristämättömien arvosanojen painotettu keskiarvo. Keskiarvo on kerrottu kymmenellä. Arvosanoja voi lisäksi laskea se, että tuote saa huonot pisteet tärkeässä ominaisuudessa, esimerkiksi turvallisuudessa.

Arvosanat 1–10 pistettä
Arvosanat on pyöristetty. Kuhunkin arvosanaan voi vaikuttaa jopa kymmeniä arviointeja ja mittaustuloksia.

Kuluttajan arvosanataulukko.

Testausta ympäri vuoden

Testimme on käynnissä jatkuvasti, mikä tarkoittaa sitä, että samaan testilaboratorioon lähetetään jopa joka kuukausi uusi testierä tuotteita. Testausmenetelmät ja arvosteluperusteet pidetään samoina testierästä toiseen, jotta eri testierissä testattujen tuotteiden tuloksia voisi vertailla keskenään. Arvosteluperusteet saadaan pidettyä samoina esimerkiksi referenssilaitteiden avulla, jolloin aiemmin testattu tuote testataan uudelleen ja sitä käytetään vertailukohtana uusille testattaville tuotteille.

Tarkistamme testattujen tuotteiden saatavuuden Suomessa myös aiemmin testattujen tuotteiden osalta aina kunkin testin julkaisuhetkellä. Poistamme tuolloin tuotelistasta ne aiemmin testatut tuotteet jotka eivät ole enää saatavilla. Näin varmistamme että lukijalla on mahdollisimman ajantasainen listaus testatuista saatavilla olevista tuotteista.

Sivun kuvat: ICRT ja IStock

Ladataan...
Ladataan...

Kuluttaja

Kuluttajan avulla teet onnistuneita ostopäätöksiä. Testaamme puolestasi yli tuhat tuotetta vuosittain.