Hero image

Näin testasimme

Turvaistuintesti tehdään kuluttajaorganisaatioiden ja autoliittojen kansainvälisenä yhteistyönä.

Turvallisuus

Turvallisuus testattiin mittaamalla lapsen kehoon törmäystilanteessa kohdistuvia kiihtyvyyksiä ja kuormia testinukkeja apuna käyttäen. Istuimien turvallisuus testattiin etutörmäys- ja sivutörmäystilanteissa.

Testi tehtiin soveltuvin osin standardien UN R44 ja R129 mukaisesti. Kuitenkin testi on osittain viranomaismääräyksiä vaativampi. Esimerkiksi sivutörmäystestissä testinukkeen kohdistuu suurempia kiihtyvyyksiä.

Testit tehtiin istuimen eri kiinnitys- ja käyttötavoilla ja siinä käytettiin istuimelle hyväksyttyjen eri painoluokkien mukaan määräytyviä eri kokoisia testinukkeja.

Lisäksi turvallisuuden arvioon vaikuttivat istuimen vakaus autossa ja lapsen kiinnittämiseen käytettävän vyön reititys, eli vöiden käytön selkeys ja turvallisuus.

Turvaistuimet asennettiin erilaisiin autoihin.

Käyttömukavuus

Käyttömukavuus testattiin kolmella erikokoisella ja -tyyppisellä autolla. Testissä arvioitiin väärinasentamisen mahdollisuutta, lapsen kiinnittämisen helppoutta, istuimen vaatimaa tilaa ja asentamista autoon, koon muokkausta, lapsen käytettävissä oleva tilaa ja mukavuutta sekä käyttöohjeita.

Asiantuntijat arvioivat myös istuimen puhdistettavuuden ja työn laadun, eli viimeistelyn tason. Huomiota kiinnitettiin muun muassa päällyskankaan saumoihin ja irrotettavuuteen sekä mahdollisiin tuuletusaukkoihin istuinosassa ja selkänojassa.

Laboratorion asiantuntija tarkastelivat myös maallikkokäyttäjien ja lasten avulla käyttömukavuutta erityisesti lapsen kannalta. Testissä käytettiin lisäksi käytettävyystesteihin kehitettyjä testinukkeja.

Haitalliset aineet

Haitalliset aineet testattiin kemikaalien testaamiseen erikoistuneessa laboratoriossa. Testissä selvitettiin löytyykö istuimista ihmiselle tai ympäristölle haitallisia aineita PAH-yhdisteitä (polysykliset aromaattiset hiilivedyt), ftalaatteja, palonestoon käytettäviä aineita, formaldehydia tai raskasmetalleja. Näytteitä otettiin istuinpehmusteista, kankaista ja istuinvöistä.

Käyttömukavuustesteissä oli mukana lapsia.

Muutokset vuoden 2020 testiin

Turvaistuintestiin tehtiin muutamia muutoksia vuoden 2020 alusta lähtien. Testikelkka, eli autokehikko vaihdettiin uuteen vuoden 2020 alusta. Aiemmin autokehikkona toimi Volkswagen Golf, joka vaihdettiin nyt Volkswagen Poloon.

Laboratorio tutki miten kehikon vaihtaminen vaikutti testituloksiin. Mittausten perusteella uudella autokehikolla testinukkeihin kohdistuvat voimat ovat hieman aiempaa pienempiä, eli testi on jatkossa aavistuksen vähemmän ankara. Kuitenkin tulokset olivat hyvin pitkälti yhtenevät Golf-kehikolla tehtyihin verrattuna.

Käyttömukavuuden testiin lisättiin esimerkiksi turvaistuimen poistaminen autosta, kun aiemmin arvioitiin vain istuimen autoon laittaminen. Käyttömukavuuden testiautoina toimivat jatkossa Ford Fiesta (3d), Volkswagen T-Cross ja Citroen Berlingo. Uusien istuinten käyttömukavuusarviot ovat käytännössä täysin vertailukelpoiset aiemmin testattuihin istuimiin verrattuna.

Julkaisemme vuoden 2020 alusta lähtien testatut istuimet samassa taulukossa aiemmin testattujen kanssa. Testausajankohta on ilmoitettu kunkin tuotteen kohdalla taulukossa.

Haitallisten aineiden testaus kehittyy jatkuvasti, ja tarkistuslistalle lisätään jopa joka vuosi jokin uusi aine. Silti myös kemikaalitestien arvosanat ovat vertailukelpoisia eri vuosien välillä. Keskeisimmät testattavat yhdisteet ovat joka vuosi samat.

Törmäysturvallisuus testattiin myös sivusta tulevaa törmäystä simuloivalla testillä.

Törmäysturvallisuus testattiin myös sivusta tulevaa törmäystä simuloivalla testillä.

Testitulokset

Artikkeli

Näin luet testitaulukkoa

Testivoittaja
Testin parhaat pisteet saanut tuote.

Hyvä ostos
Hinta-laatusuhteeltaan testin paras tuote.

Kokonaisarvosana 1–100 pistettä
Kokonaisarvosana on pyöristämättömien arvosanojen painotettu keskiarvo. Keskiarvo on kerrottu kymmenellä. Arvosanoja voi lisäksi laskea se, että tuote saa huonot pisteet tärkeässä ominaisuudessa, esimerkiksi turvallisuudessa.

Arvosanat 1–10 pistettä
Arvosanat on pyöristetty. Kuhunkin arvosanaan voi vaikuttaa jopa kymmeniä arviointeja ja mittaustuloksia.

Testausta ympäri vuoden

Testimme on käynnissä jatkuvasti, mikä tarkoittaa sitä, että samaan testilaboratorioon lähetetään jopa joka kuukausi uusi testierä tuotteita. Testausmenetelmät ja arvosteluperusteet pidetään samoina testierästä toiseen, jotta eri testierissä testattujen tuotteiden tuloksia voisi vertailla keskenään. Arvosteluperusteet saadaan pidettyä samoina esimerkiksi referenssilaitteiden avulla, jolloin aiemmin testattu tuote testataan uudelleen ja sitä käytetään vertailukohtana uusille testattaville tuotteille.

Tarkistamme testattujen tuotteiden saatavuuden Suomessa myös aiemmin testattujen tuotteiden osalta aina kunkin testin julkaisuhetkellä. Poistamme tuolloin tuotelistasta ne aiemmin testatut tuotteet jotka eivät ole enää saatavilla. Näin varmistamme että lukijalla on mahdollisimman ajantasainen listaus testatuista saatavilla olevista tuotteista.

Sivun kuvat: ICRT ja IStock

Ladataan...
Ladataan...

Kuluttaja

Kuluttajan avulla teet onnistuneita ostopäätöksiä. Testaamme puolestasi yli tuhat tuotetta vuosittain.