Hero image

Näin testasimme

Testit tehdään puolueettomissa laboratorioissa yhdessä muiden maiden kuluttajalehtien kanssa.

Oksasilppuri.

Silppuaminen

Testissä selvitettiin, kuinka hyvin eri materiaalit saadaan silputtua harrastelijapuutarhureille tarkoitetuilla oksasilppureilla. Testit teki kaksi henkilöä, joista toinen oli kokenut silppurin käyttäjä, ja toinen ei ollut aikaisemmin käyttänyt lainkaan silppuria.

Testaajat tutustuivat ennen testaamista käyttöohjeisiin ja testasivat jokaista mallia seuraavanlaisten jätteiden silppuamisessa:

Helposti silputtava jäte

Jäte on sellaista, joka ei todennäköisesti tukkeudu oikein käytettyyn silppuriin. Silputtavaksi leikattiin suoria tuoreita pensaiden oksia oksasahalla.

Neljä vaikeasti silputtavaa jätettä

Kuolleet puumaiset varret, joista suurimmat olivat kooltaan niin suuria kuin silppurin ilmoitettu oksakapasiteetti salli, ja joita ei voitu leikata oksasaksilla.

Pensaiden oksat, joissa piikit ja sivuoksat kasvavat suorassa kulmassa pääoksaan nähden.

Havupuumateriaalista löysät pienet palat kokonaisten oksien sijaan.

Kuitumateriaali ruohomaisista monivuotisista kasveista tai sokerimaissin varsista.

Silputtujen materiaalien arviointi

Silputtuja materiaaleja arvioitiin ja mitattiin kahdella testauskerralla. Silputuista materiaaleista määriteltiin niiden hienojakoisuus 5-portaisella asteikolla ja laskettiin 10:ssä ja 5 minuutissa saatujen jätemäärien keskiarvot. Helposti silputtavaa jätettä silputtiin 10 minuuttia ja vaikeasti silputtavaa jätettä 5 minuuttia. Tukosten poistamiseen kuluneet ajat raportoitiin ja lukumäärät laskettiin yhteen molemmilta kierroksilta. Lisäksi annettiin arvosana siitä, kuinka helppoa tukokset olivat poistaa kullakin silputtavalla materiaalilla.

Kuljettaminen

Arvioijat kuljettivat kutakin mallia radalla, jossa simuloitiin kynnyksen yli kuljettamista, kuljettamista epätasaisella nurmikolla tai muulla päällysteellä sekä vähintään yhdellä portaalla.

Käyttömukavuus

Käyttömukavuutta testasi kaksi henkilöä. Lisäksi yksi kokemattomampi henkilö käytti kutakin konetta vähintään 10 minuuttia ja silppusi sekä helppoa että vaikeaa materiaalia ja poisti vähintään yhden tukoksen.

Jokainen testaaja arvioi käyttömukavuutta 5-portaisella asteikolla. He arvioivat, kuinka helppoa laitteisiin oli syöttää erilaisia silputtavia materiaaleja ja kuinka helppoa tukoksia oli poistaa valmistajan ohjeiden perusteella. Esimerkiksi tarvitaanko jotain erikoistyökalua vai pääseekö kaikkiin koneen osiin käsiksi helposti ja turvallisesti. Tukosten selvittämisen helppoutta testattiin käyttömukavuustesteissä kaikista laitteista, riippumatta siitä, oliko laite tukkeutunut silppuamistesteissä vai ei.

Melu

Silppureiden aiheuttamaa melua arvoitiin aistinvaraisesti.

Turvallisuus

Mekaaninen turvallisuus

Mekaanisen turvallisuusuuden testeissä käytiin läpi riski leikkuuterien osumisesta käyttäjään, laitteiden vakaus 10 asteen rinteessä, lukitusjärjestelmän tehokkuus, jätepalojen sinkoutumisvaara imuaukosta käyttäjälle tai sivullisille ja koneiden turvallisuusvaroitusten asianmukaisuus.

Sähköturvallisuus

Sähköturvallisuudessa tarkistettiin asianmukaiset koneen merkinnät, suojaus sähköiskua vastaan, sähkövoima, maasidos, sisäinen johdotus sekä syöttöliitäntä, virumisikä ja välysetäisyydet.

Testitulokset

Artikkeli

Näin luet testitaulukkoa

Testivoittaja
Testin parhaat pisteet saanut tuote.

Hyvä ostos
Hinta-laatusuhteeltaan testin paras tuote.

Kokonaisarvosana 1–100 pistettä
Kokonaisarvosana on pyöristämättömien arvosanojen painotettu keskiarvo. Keskiarvo on kerrottu kymmenellä. Arvosanoja voi lisäksi laskea se, että tuote saa huonot pisteet tärkeässä ominaisuudessa, esimerkiksi turvallisuudessa.

Arvosanat 1–10 pistettä
Arvosanat on pyöristetty. Kuhunkin arvosanaan voi vaikuttaa jopa kymmeniä arviointeja ja mittaustuloksia.

Kuluttajan arvosanataulukko.

Sivun kuvat: ICRT

Ladataan...
Ladataan...

Kuluttaja

Kuluttajan avulla teet onnistuneita ostopäätöksiä. Testaamme puolestasi yli tuhat tuotetta vuosittain.