Näin testasimme

Testissä arvioitiin 7 pankin lainaturvavakuutusten ehtoja ja hintoja. Pyysimme tietoja ehdoista ja hinnoista alenevasummaisille vakuutuksille. Tiedot kerättiin syyskuussa 2022.

Ehdot

Ehdoissa arvioitiin sitä, miten paljon asiakas voi vaikuttaa vakuutuksen sisältöön. Arvosteluun vaikutti muun muassa se, voiko vakuutuksen liittää vanhaan lainaan ja miten pitkän vakuutusajan asiakas voi valita. Monipuolisuus-arvosanaan vaikuttaa se, kuinka monta eri turvaa Kuluttajan vertailuun toimitetussa vakuutuspaketissa on.

Erikseen arvioimme kuoleman turvan, tilapäisen työkyvyttömyyden turvan, tapaturmasta aiheutuvan pysyvän haitan turvan, pysyvän työkyvyttömyyden turvan, työttömyyden turvan, vakavan sairauden turvan ja pariturvan sisältöä. Arvostelussa otettiin huomioon muun muassa se, minkä ikäiselle vakuutus myönnetään, miten kauan se on voimassa, miten laajalla skaalalla korvaussummia voi valita ja millainen omavastuuaika korvausten maksamisessa on.

Hinta

Pankeista pyydettiin 2 ja 5 vuoden esimerkkihinnat kahdelle erilaiselle palkansaajalle, neljälle erilaiselle palkansaajapariskunnalle ja kahdelle yrittäjälle. Laajoissa käytettiin eri esimerkkiasiakkaita kuin suppeissa. Hintaesimerkeissä lainan laskennallinen korko oli 0 %. Hinnoissa huomioitiin ainoastaan sellaiset alennukset, jotka kaikki kyseisen pankin laina-asiakkaat saavat. Esimerkkihenkilöt olivat tupakoimattomia.

Hintaesimerkkien tuli sisältää seuraavanlainen paketti tai mahdollisimman lähelle tällaista pakettia: laajassa vakuutuksessa kuolemanvaraturva, työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turva sekä tapaturmasta aiheutuva haitta. Suppeiden vakuutusten hintaesimerkeissä on mukana vain kuolemanturva tai mahdollisimman lähelle tätä.

Ensiapupakkaus.

Palkansaajia testissä oli kaksi, joista toinen otti suppean ja toinen laajan vakuutuksen. Laajan vakuutuksen esimerkkihinnassa henkilö oli 45-vuotias, ja hänellä oli lainaa 140 000 €. Laina-aika oli 20 vuotta. Tavoitteena oli, että korvaussumma kertakorvattavissa turvissa on vakuutuksen alkaessa 140 000 €. Kuukausikorvattavissa työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvassa tavoitekorvaus oli 800 € / kk.

Palkansaajan suppean vakuutuksen esimerkkihinnassa henkilö on 29-vuotias, lainaa 100 000 €, laina-aika 20 vuotta. Toivottu korvaussumma oli 100 000 €.

Palkansaajapareja testissä oli neljä, joista kaksi otti suppean ja kaksi laajan vakuutuksen. Laajan vakuutuksen ottaneista pareista ensimmäisen iät olivat 40 ja 54 vuotta. Heillä oli lainaa 200 000 € per henkilö, ja laina-aika oli 10 vuotta. Tavoitteena oli, että korvaussumma kertakorvattavissa turvissa on vakuutuksen alkaessa 200 000 € ja kuukausittain korvattavissa 1 300 € / kk.

Toisen laajan vakuutuksen ottaneen parin iät olivat 24 ja 34 vuotta. Laina heillä oli 80 000 € per henkilö, ja laina-aika oli 13 vuotta. Tavoitteena oli, että korvaussumma kertakorvattavissa turvissa on vakuutuksen alkaessa 80 000 € ja kuukausittain korvattavissa 300 € / kk.

Suppean vakuutuksen ottaneista pareista ensimmäisen iät olivat 24 ja 34 vuotta. Lainaa heillä oli 200 000 € per henkilö, ja laina-aika 20 vuotta. Tavoitteena oli, että korvaussumma oli 200 000 €.

Toisen suppean vakuutuksen ottaneen parin iät olivat 40 ja 54 vuotta. Lainaa heillä oli 80 000 € per henkilö, ja laina-aika 10 vuotta. Tavoitteena oli, että korvaussumma oli 80 000 €.

Lisäksi pyysimme hinnat laajan ja suppean vakuutuksen ottaville yrittäjille. Laajan vakuutuksen ottaneen yrittäjän ikä oli 29 vuotta, lainaa 100 000 € ja laina-aika 20 vuotta. Tavoitteena oli, että korvaussumma kertakorvattavissa turvissa on vakuutuksen alkaessa 100 000 € ja kuukausittain korvattavissa 600 € / kk.

Suppean vakuutuksen ottaneen yrittäjän ikä oli 45 vuotta, lainaa 140 000 € ja laina-aika 20 vuotta. Tavoitteena oli, että korvaussumma oli 140 000 €.

Testitulokset

Artikkeli

Näin luet testitaulukkoa

Testivoittaja
Testin parhaat pisteet saanut tuote.

Hyvä ostos
Hinta-laatusuhteeltaan testin paras tuote.

Kokonaisarvosana 1–100 pistettä
Kokonaisarvosana on pyöristämättömien arvosanojen painotettu keskiarvo. Keskiarvo on kerrottu kymmenellä. Arvosanoja voi lisäksi laskea se, että tuote saa huonot pisteet tärkeässä ominaisuudessa, esimerkiksi turvallisuudessa.

Arvosanat 1–10 pistettä
Arvosanat on pyöristetty. Kuhunkin arvosanaan voi vaikuttaa jopa kymmeniä arviointeja ja mittaustuloksia.

Kuluttajan arvosanataulukko.
Ladataan...
Ladataan...

Kuluttaja

Kuluttajan avulla teet onnistuneita ostopäätöksiä. Testaamme puolestasi yli tuhat tuotetta vuosittain.