Näin testasimme

Testissä arvioitiin kahdeksan vakuutusyhtiön laajojen kotivakuutusten ehtoja ja hintaa sekä asiakastyytyväisyyttä. Tiedot on kerätty helmikuussa 2022.

EHDOT arvioitiin tutkimalla, missä vakuutus on voimassa, miten hyvin irtaimiston vahingot korvataan, kuinka kattavia keskeytymisvakuutus, vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus ja matkatavaravakuutus ovat sekä miten hyvin omakotitalon vuotovahinko korvataan.

HINTA arvioitiin kysymällä vakuutusyhtiöistä laajan kotivakuutuksen hinta kahdeksalle esimerkkiasiakkaalle. Asiakkaat olivat mahdollisimman erilaisia keskenään. Hinnan piti sisältää tietyt osavakuutukset. Hinnoissa ei huomioitu alennuksia.

ASIAKASTYYTYVÄISYYS arvioitiin pisteyttämällä kuluttajariitalautakunnan ja vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen käsittelemät riita-asiat sekä Epsi Ratingin vakuutusalan asiakastyytyväisyyttä mittaavan tutkimuksen tulokset vuosilta 2019–2021.

Kuluttajariitalautakunnan asiat vuosilta 2019–2021 ja Finen tapaukset vuosilta 2018–2020 suhteutettiin yritysten markkinaosuuteen. Lisäksi laskimme, kuinka usein riidat on ratkaistu asiakkaan hyväksi.

Testitulokset

Artikkeli

Ladataan...
Ladataan...

Kuluttaja

Kuluttajan avulla teet onnistuneita ostopäätöksiä. Testaamme puolestasi yli tuhat tuotetta vuosittain.