Hero image

Näin testasimme

Testit tehdään puolueettomissa laboratorioissa yhdessä eri maiden riippumattomien kuluttajalehtien kanssa.

 

Kiikarit testattiin optiikkaan, kemikaaleihin sekä kestävyyteen ja käytettävyyteen erikoistuneissa laboratorioissa.

Kiikarit.
Kiikarit, jotka ovat puukaiteen päällä.

Optiset ominaisuudet

Viisi asiantuntijaa arvosteli kuvan erottelukykyä kaukana ja lähellä sijaitseviin katselukohteisiin. He arvioivat kiikarin tuottaman kuvan terävyyttä ja kontrastia. Lähtöpupillin koko määriteltiin standardin DIN ISO 14490 mukaisesti. Lisäksi mitattiin kiikarin valonläpäisykyky ja määritettiin lähin tarkennusetäisyys sekä näkökentän laajuus. Näkökentän laajuus määritettiin myös silmälaseja käyttäen.

Käytön helppous

Kiikareiden käyttöohjeet arvioitiin. Viisi asiantuntijaa arvosteli kiikareiden säätämisen, otteen ja puhdistamisen. Myös kiikareiden kantamisen mukavuus, säilytys ja linssien suojaaminen säilytyksen aikana arvosteltiin.

Kestävyys

Kiikarit altistettiin ilmastoidussa kaapissa kuumalla ja kostealle ilmalle, kylmälle ilmalle ja sateelle. Lisäksi kiikarit altistettiin UV-säteilylle pitkän aikavälin kestävyyden testaamiseksi. Vedenkestäviksi ilmoitetut kiikarit laitettiin puoleksi tunniksi yhden metrin syvyiseen veteen. Kiikareille tehtiin pudotustestit 10 cm korkeudesta ja kahvoille tehtiin hankaustestit.

Haitalliset aineet

Kiikareiden rungot, silmäkupit ja kantohihnat testattiin klooriparafiinin, ftalaattien ja PAH-yhdisteiden varalta.
PAH-yhdisteiden pitoisuuksien arvostelu perustui saksalaisen GS-merkin mukaisiin vaatimuksiin (AfPS GS 2014:01 PAK). EU-asetus (1272/2013) rajoittaa 8 yhdisteen enimmäismäärät 1 milligrammaan/kg, kun taas GS-merkin vaatimuksissa rajoitetaan 18 PAH-yhdisteen enimmäismääriä. Sen mukaan haitallisimpien yhdisteiden pitoisuuden pitää olla alle 0,5 mg/kg. Toisin kuin EU-asetus, GS-merkki asettaa rajat myös PAH-yhdisteiden yhteismäärälle.

Ftalaattien pitoisuuksien arvostelu perustui heinäkuussa 2020 voimaan tulevaan REACH-asetuksen muutokseen, jonka perusteella rajoitetaan neljän ftalaatin (DEHP, DIBP, BBF ja DBP) pitoisuuksia.

Lyhytketjuisten klooriparafiinien arvostelu perustui komission asetukseen (EU) 2015/2030. Pitoisuudet tutkittiin GC-MS-menetelmällä (kaasukromatografia-massaspektrometria).

Neljät märät kiikarit metallisen ritilän päällä.

Kaikille kiikareille tehtiin sateenkestävyyden testi. Vain vedenkestäviksi luvatut upotettin lisäksi veteen.

Useita kiikareita pöydällä laboratoriossa.

Kiikarit testattiin kolmessa eri laboratoriossa. Yksi keskittyi myrkkyihin, toinen optisiin ominaisuuksiin ja kolmas käyttävyyteen ja kestävyyteen.

Testitulokset

Artikkeli

Näin luet testitaulukkoa

Testivoittaja
Testin parhaat pisteet saanut tuote.

Hyvä ostos
Hinta-laatusuhteeltaan testin paras tuote.

Kokonaisarvosana 1–100 pistettä
Kokonaisarvosana on pyöristämättömien arvosanojen painotettu keskiarvo. Keskiarvo on kerrottu kymmenellä. Arvosanoja voi lisäksi laskea se, että tuote saa huonot pisteet tärkeässä ominaisuudessa, esimerkiksi turvallisuudessa.

Arvosanat 1–10 pistettä
Arvosanat on pyöristetty. Kuhunkin arvosanaan voi vaikuttaa jopa kymmeniä arviointeja ja mittaustuloksia.

Kuluttajan arvosanataulukko.

Sivun kuvat: Laura Oja, ICRT ja IStock

Ladataan...
Ladataan...

Kuluttaja

Kuluttajan avulla teet onnistuneita ostopäätöksiä. Testaamme puolestasi yli tuhat tuotetta vuosittain.