Hero image

Näin testasimme

Testin toteutti tanskalainen kuluttajajärjestö (Forbrugerrådet Tænk) yhteistyössä Tanskan Teknologiainstituutin (DTI) ja Rådet for Grøn Omstilling (Green Transition Denmark) -järjestön kanssa.

Ilmanpuhdistin.

Puhdistuskyky

Laitteiden ilmanpuhdistuskykyä testattiin erikoistuneessa laboratoriossa. Testit tehtiin standardin ANSI/AHAM AC-1-2015 mukaisesti 20 m²:n testauskammiossa.

Ilmanpuhdistimien suorituskykyä testattiin tupakansavulla. Tämä on yleinen alalla käytetty tapa testata ilmanpuhdistimia. Ilmanpuhdistimien teho asetettiin automaattiselle asetukselle, tai suurimmalle teholle, mikäli automaattiasetusta ei ollut.

Hiukkasten ja kaasujen pitoisuutta huoneilmassa mitattiin jatkuvasti 30 minuutin ajan. Mittauksissa huomioitiin sekä ultrapienet hiukkaset että pienhiukkaset (PM2.5). Lisäksi mitattiin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus.

Mittausten perusteella määriteltiin puhtaan ilman tuotto (Clean Air Delivery Rate, CADR) kuutiometreinä tunnissa, ja lisäksi ilman puhdistusvaikutus prosentteina. CADR-arvo ei ole riippuvainen testauksen kestosta tai testitilan tilavuudesta, joten se on vertailukelpoinen arvo jopa eri testien välillä. Testikammion ilman prosentuaalisen puhdistumisen tulokset pätevät puolestaan vain tämän testin sisällä ja testissä testattujen laitteiden välillä.

Hiukkasten suodatuskyky huomioitiin arvostelussa suuremmalla painoarvolla kuin kaasujen suodatuskyky.

Ilmoitetut tiedot

Arvostelussa huomioitiin ilmanpuhdistimien suorituskyky suhteessa valmistajien ilmoittamiin tietoihin. Laboratorion mittaamaa puhtaan ilman tuottoa (CADR) verrattiin valmistajan ilmoittamaan lukemaan. CADR-arvon ja standardin ANSI/AHAM AC-1-2015 mukaisesti määriteltiin myös suurin suositeltava huonekoko. Tämäkin arvosteltiin suhteessa valmistajan ilmoittamaan tietoon.

Turvallisuus ja ei-toivotut aineet

Arvostelussa huomioitiin laitteiden yleinen käytön turvallisuus ja laitteen tuottamat päästöt. Testissä huomioitiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja otsoni.

Melu

Laitteiden aiheuttama melu mitattiin eri käyntinopeuksilla. Tämän lisäksi laboratorion asiantuntijat arvioivat melun häiritsevyyttä suurimmalla ja pienimmällä tehoasetuksella.

Sähkönkulutus

Laitteiden tehontarve mitattiin valmiustilassa ja suurimmalla teholla. Tämän lisäksi arvosteluun vaikutti laitteiden energiatehokkuus, eli puhtaan ilman tuotto suhteessa sähkönkulutukseen (CADR/W).

Ilmanpuhdistimet testattiin sellaisina kuin ne toimitettiin ostettaessa. Esimerkiksi Ikean ilmanpuhdistimeen voi ostaa mukana toimitetun hiukkassuodattimen lisäksi myös kaasusuodattimen.

Testitulokset

Artikkeli

Näin luet testitaulukkoa

Testivoittaja
Testin parhaat pisteet saanut tuote.

Hyvä ostos
Hinta-laatusuhteeltaan testin paras tuote.

Kokonaisarvosana 1–100 pistettä
Kokonaisarvosana on pyöristämättömien arvosanojen painotettu keskiarvo. Keskiarvo on kerrottu kymmenellä. Arvosanoja voi lisäksi laskea se, että tuote saa huonot pisteet tärkeässä ominaisuudessa, esimerkiksi turvallisuudessa.

Arvosanat 1–10 pistettä
Arvosanat on pyöristetty. Kuhunkin arvosanaan voi vaikuttaa jopa kymmeniä arviointeja ja mittaustuloksia.

Kuluttajan arvosanataulukko.

Sivun kuvat: IStock

Ladataan...
Ladataan...

Kuluttaja

Kuluttajan avulla teet onnistuneita ostopäätöksiä. Testaamme puolestasi yli tuhat tuotetta vuosittain.