Näin tutkimus tehtiin

Tutkimus teetettiin kuluttajajärjestöjen kansainvälisenä ICRT-yhteistyönä. Tiedot kerättiin yrityksiltä kyselyllä, joita täydennettiin kahvialan asiantuntijoiden haastatteluilla. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös julkista tietoa, kuten yritysten vuosikertomuksia ja tutkimusraportteja.

Sosiaalisen vastuun arvosanaan kerättiin tietoa siitä, miten yritys edistää ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia, mitä se edellyttää alihankkijoiltaan, miten se valvoo tuotantoketjua ja miten se raportoi toiminnastaan.

Ympäristövastuun arvosana tuli siitä, mihin ympäristöstandardeihin yritys kertoo sitoutuvansa, miten se vaatii ja valvoo ympäristöasioiden toteutumista tuotantoketjussa ja miten se raportoi niistä.

Yhteisöjen tuki kertoo yrityksen suhteesta sidosryhmiin: miten se tukee kahvintuotantoalueiden yhteisöjä, miten se toimii kansalaisjärjestöjen kanssa ja millaista vuorovaikutusta sillä on tuotantoketjun toimijoiden kanssa.

Avoimuus-arvosana tuli siitä, kuinka hyvin yritys tarjosi informaatiota tutkimusta varten.

Painoarvot
Sosiaalinen vastuu 50 %
Ympäristövastuu 30 %
Yhteisöjen tuki 10 %
Avoimuus 10 %

Ladataan...

Kuluttaja

Kuluttajan avulla teet onnistuneita ostopäätöksiä. Testaamme puolestasi yli tuhat tuotetta vuosittain.