Hero image

Näin testasimme

Testit tehdään puolueettomissa laboratorioissa yhdessä eri maiden riippumattomien kuluttajalehtien kanssa.

Arkkupakastin.

Testasimme pakastimien suorituskykyä, käyttömukavuutta, sähkönkulutusta, melua sekä rakenteen ja materiaalien laatua.

Testausolosuhteet ja käytetyt materiaalit

Kylmälaitteiden testaus suoritetaan 20 ± 0,5 celsius-asteen huonelämpötilassa ja 55 ± 5 prosentin suhteellisessa ilmankosteudessa. Kylmälaitteet ovat kytketty 230 ± 1 % voltin jännitteeseen ja laitteiden annetaan käydä vähintään 24 tuntia ennen mittausten aloittamista. Kylmälaitteiden kaikki hyllyt ja lokerot ovat paikallaan testien aikana. Kaikissa testeissä käytettiin valmistajien suosittelemia oletusasetuksia pakastimen lämpötilalle.

Suorituskyky

Säilytyslämpötila suositusasetuksilla

Pakastimet täytettiin elintarvikkeita simuloivilla, lämpötila-antureita sisältävillä, pakkauksilla säilytyslämpötilojen mittaamiseksi. Arkkupakastimiin täytetiin pakkauksia 40 kg/100 l käytettävissä olevaa tilavuutta kohden. Pakkaukset sijoitettiin kylmälaitteisiin tasaisesti hyllyille ja lokeroihin. Lämpötiloja mitattiin 24 tunnin ajan eikä kylmälaitteiden ovia avattu tänä aikana. Samalla mitattiin kylmälaitteiden energiankulutus. Testi toistettiin samanlaisena kylmälaitteiden ollessa sekä 20 että 10 asteen huoneenlämmössä.

Lisätyn ruoan jäähdyttäminen ja pakastaminen

20 °C huoneenlämmössä oleviin kylmälaitteisiin lisättiin lämpötila-antureita sisältäviä testipakkauksia aiemmin jäähdytettyjen pakkausten lisäksi, huoneenlämpöisten pakkausten jäähdyttämiseen ja pakastamiseen kuluvan ajan mittaamiseksi. Arkkupakastimeen lisättiin pakkauksia 5 kg/100 l laitteen käytettävissä olevaa tilavuutta kohden. Jos pakastimessa oli käytettävissä esi- tai superjäähdytystoiminto tai esipakastustoiminto, nämä kytkettiin päälle valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jäähtymistä ja pakastumista seurattiin 24 tuntia ja mitattiin tavoitelämpötilaan pääsemiseksi kuluva aika. Jos laite ei saavuttanut tavoitelämpötilaa 24 tunnin kuluessa niin pakastumista seurattiin tarvittaessa 48 tunnin ajan. Pakkausten tavoitelämpötila pakastimessa oli -18 °C. Pakastimessa mitattiin myös siellä aiemmin olleiden pakkausten ja ilman lämpötilaa.

Pakasteiden säilyvyys ilman sähköä

Testipakkauksilla täytetyistä pakastimista katkaistiin virta ja pakastimen -9 asteeseen lämpenemiseen kulunut aika mitattiin.

Elintarvikkeita simuloivia, lämpötila-antureita sisältäviä pakkauksia arkkupakastimen sisällä.

Pakastimet täytettiin elintarvikkeita simuloivilla, lämpötila-antureita sisältävillä pakkauksilla säilytyslämpötilojen mittaamiseksi. Arkkupakastimiin täytettiin pakkauksia 40 kg/100 l käytettävissä olevaa tilavuutta kohden. Pakkaukset sijoitettiin kylmälaitteisiin tasaisesti hyllyille ja lokeroihin.

Käyttömukavuus

Kylmälaitteiden käyttömukavuutta arvioi kolmen hengen laboratorioryhmä. Ryhmä arvioi käyttöohjeet, laitteen asennuksen helppouden, ovien käytettävyyden, ruoan täyttämisen ja tyhjentämisen helppoutta, säätöjen helppoutta, ilmoituksia ja hälytyksiä sekä puhdistamisen helppoutta.

Sähkönkulutus

Testipakkauksilla täytettyjen kylmälaitteiden sähkönkulutusta mitattiin 24 tunnin ajan oven ollessa suljettuna, laitteiden saavutettua stabiilin lämpötilan. Sähkönkulutusta arvostellessa sähkönkulutus suhteutettiin kylmälaitteen käytettävissä olevaan tilavuuteen.

Melu

Kylmälaitteiden melutaso mitattiin laitteiden etupuolelta puolen metrin etäisyydeltä, laitteen keskitasosta yhden minuutin ajan. Lisäksi kolmen hengen laboratorioryhmä arvioi melutasoa ja laitteen tärinää.

Rakenteen laatu

Laboratorioryhmä arvioi laitteessa käytettyjen materiaalien laatua ja paksuuksia esimerkiksi hyllyjen, laatikoiden ja säätimien osalta.

Testitulokset

Artikkeli

Näin luet testitaulukkoa

Testivoittaja
Testin parhaat pisteet saanut tuote.

Hyvä ostos
Hinta-laatusuhteeltaan testin paras tuote.

Kokonaisarvosana 1–100 pistettä
Kokonaisarvosana on pyöristämättömien arvosanojen painotettu keskiarvo. Keskiarvo on kerrottu kymmenellä. Arvosanoja voi lisäksi laskea se, että tuote saa huonot pisteet tärkeässä ominaisuudessa, esimerkiksi turvallisuudessa.

Arvosanat 1–10 pistettä
Arvosanat on pyöristetty. Kuhunkin arvosanaan voi vaikuttaa jopa kymmeniä arviointeja ja mittaustuloksia.

Kuluttajan arvosanataulukko.

Testausta ympäri vuoden

Testimme on käynnissä jatkuvasti, mikä tarkoittaa sitä, että samaan testilaboratorioon lähetetään jopa joka kuukausi uusi testierä tuotteita. Testausmenetelmät ja arvosteluperusteet pidetään samoina testierästä toiseen, jotta eri testierissä testattujen tuotteiden tuloksia voisi vertailla keskenään. Arvosteluperusteet saadaan pidettyä samoina esimerkiksi referenssilaitteiden avulla, jolloin aiemmin testattu tuote testataan uudelleen ja sitä käytetään vertailukohtana uusille testattaville tuotteille.

Tarkistamme testattujen tuotteiden saatavuuden Suomessa myös aiemmin testattujen tuotteiden osalta aina kunkin testin julkaisuhetkellä. Poistamme tuolloin tuotelistasta ne aiemmin testatut tuotteet jotka eivät ole enää saatavilla. Näin varmistamme että lukijalla on mahdollisimman ajantasainen listaus testatuista saatavilla olevista tuotteista.

Sivun kuvat: IStock ja ICRT

Ladataan...
Ladataan...

Kuluttaja

Kuluttajan avulla teet onnistuneita ostopäätöksiä. Testaamme puolestasi yli tuhat tuotetta vuosittain.