Hero image

Näin testasimme

Testit tehdään puolueettomissa laboratorioissa yhdessä muiden maiden kuluttajalehtien kanssa.

Moottorisaha.

Testausolosuhteet

Akkukäyttöisten sahojen akut ladataan ja puretaan kolme kertaa ennen testauksen aloittamista.

Suorituskyky

Pystysuunnassa tapahtuvaa katkontaa testattiin katkomalla vaakatasoon sahapukille asetettuja, tuoreita 5–30 cm halkaisijaltaan olevia pähkinäpuun tai saarnin runkoja. Lisäksi katkontaa testattiin kovemmalla, 10 cm halkaisijaltaan olevalla kastanjalla tai tammella, sekä ikääntyneellä ratapölkyllä. Kaksi testaajaa teki viisi katkaisua jokaiselle testikappaleelle, ja sahaukseen kulunut kokonaisaika mitattiin sekä leikkuujälkien laatu arvioitiin.

Vaakasuuntaista katkontaa testattiin tekemällä viisi katkontaa pystyyn asetetusta 5–6 cm paksuisesta tuoreesta rungosta. Sahaukseen kulunut kokonaisaika mitattiin ja leikkuujälkien laatu arvioitiin.

Puiden kaatamista testattiin kaatamalla 10 cm paksuisia puita. Runkoihin sahattiin kaatolovi käyttäen sahojen mahdollisia kaatomerkkejä. Kaatamisesta arvioitiin loven sahaamisen helppous ja kuinka tarkasti puu saatiin kaadettua haluttuun kohtaan.

Teräketjun kulumista arvioitiin sahaamalla ennen ja jälkeen suorituskykytestejä 15 cm paksu tuore runko. Katkontaan kulunut aika mitattiin sekä leikkuujälki arvioitiin. Lisäksi terä käytiin suorituskykytestien jälkeen läpi, ja sen kuluma, terävyys ja kiristystarve arvioitiin.

Akku

Täyteen ladatun akun kesto mitattiin katkomalla 10 cm paksuista runkoa akun loppumiseen saakka. Myös akun tyhjästä täyteen lataamiseen kulunut aika mitattiin. Akun kesto- ja latausajan arvosanat eivät vaikuta kokonaisarvosanaan, koska suurin osa testatuista sahoista on ostettavissa pelkkänä runkoversiona eri akkuvaihtoehdoilla sekä eritehoisilla latureilla.

Käyttömukavuus

Sahojen käyttömukavuutta arvioitiin suorituskykytestien aikana sekä erikseen kahden arvioijan toimesta. Katkontatestien lisäksi sahojen ketteryyttä arvioitiin myös oksien karsimisessa. Sahoista arvioitiin niiden käsiteltävyyttä, käyttöä erilaisissa asennoissa, ketteryyttä sekä huoltamisen helppoutta.

Melu

Sahojen äänenpainetaso mitattiin käyttäjän korvan tasolla, kun sahaa käytettiin. Lisäksi melun häiritsevyys arvioitiin.

Testitulokset

Artikkeli

Näin luet testitaulukkoa

Testivoittaja
Testin parhaat pisteet saanut tuote.

Hyvä ostos
Hinta-laatusuhteeltaan testin paras tuote.

Kokonaisarvosana 1–100 pistettä
Kokonaisarvosana on pyöristämättömien arvosanojen painotettu keskiarvo. Keskiarvo on kerrottu kymmenellä. Arvosanoja voi lisäksi laskea se, että tuote saa huonot pisteet tärkeässä ominaisuudessa, esimerkiksi turvallisuudessa.

Arvosanat 1–10 pistettä
Arvosanat on pyöristetty. Kuhunkin arvosanaan voi vaikuttaa jopa kymmeniä arviointeja ja mittaustuloksia.

Kuluttajan arvosanataulukko.

Testausta ympäri vuoden

Testimme on käynnissä jatkuvasti, mikä tarkoittaa sitä, että samaan testilaboratorioon lähetetään jopa joka kuukausi uusi testierä tuotteita. Testausmenetelmät ja arvosteluperusteet pidetään samoina testierästä toiseen, jotta eri testierissä testattujen tuotteiden tuloksia voisi vertailla keskenään. Arvosteluperusteet saadaan pidettyä samoina esimerkiksi referenssilaitteiden avulla, jolloin aiemmin testattu tuote testataan uudelleen ja sitä käytetään vertailukohtana uusille testattaville tuotteille.

Tarkistamme testattujen tuotteiden saatavuuden Suomessa myös aiemmin testattujen tuotteiden osalta aina kunkin testin julkaisuhetkellä. Poistamme tuolloin tuotelistasta ne aiemmin testatut tuotteet jotka eivät ole enää saatavilla. Näin varmistamme että lukijalla on mahdollisimman ajantasainen listaus testatuista saatavilla olevista tuotteista.

Sivun kuvat: IStock

Ladataan...
Ladataan...

Kuluttaja

Kuluttajan avulla teet onnistuneita ostopäätöksiä. Testaamme puolestasi yli tuhat tuotetta vuosittain.