musta lista

Palstalla mainitut yritykset eivät ole maksaneet kuluttajariitalautakunnan suosittelemia korvauksia kuluttajille. Ratkaisusuositukset ovat ajalta syyskuu 2013–syyskuu 2014.

Koonnut Tuomo Tamminen

Ryanair, Dubli…