Lyhyesti

Tekstit Mervi Itkonen, Pasi Lehtonen ja Elina Ruhanen Kuvat IstockPhoto

Paperinen puhelinlasku saa maksaa

Puhelinoperaattori Elisa saa periä paperilaskusta erillisen maksun. Näin pää…