testi

Älyvaa’at puntarissa

Tavallisen vaa'an näköiset kehonkoostumusmittarit lupaavat kertoa painon lisäksi­ esimer­kiksi rasva­prosentin ja lihas­massan. Vaakoina laitteet toimivat hyvin, mutta muut mittaus­tulokset ovat parhai…