Lyhyesti

Tekstit Janne Laitinen Kuvat IStock

Älylukot keräävät henkilötietoja

Ovenavaustietojen säilytysajoille ei ole selkeitä rajoja. Tietosuoja-ongelmat johtuvat yleensä käyttäjistä, sanoo tietoturva-asiantuntija.

Suom…