musta lista

Koonnut Tuomo Tamminen

Palstalla mainitut yritykset eivät ole maksaneet kuluttajariitalautakunnan suosittelemia korvauksia kuluttajille. Ratkaisusuositukset ovat ajalta lokakuu 2012–maaliskuu 2014.

Macea Oy, Lah…