Lyhyesti

Autottoman apu

Kadun varresta käyttöön otettavien yhteiskäyttöautojen kysyntä kaupungeissa kasvaa. Vertasimme kolmen yrityksen palveluita.

Teksti Janne Arola Kuvat yritykset