Lyhyesti

Tekstit Anne Ignatius, Janne Laitinen, Solja Virkkunen Kuva valmistaja

Onko hedelmällisyystietokone luotettava ehkäisykeino?

Lämpötilan mittaaminen on periaatteessa luotettava keino tietää, milloin ei voi tulla raska…