Lyhyesti

Tekstit Janne Laitinen Kuvat IStock

Takuuhuollosta voi tulla lasku

Tuotteen ostajalta voidaan periä maksu, jos huollossa todetaan, ettei takuu kata laitteen vikaa. Maksusta pitää kertoa etukäteen.

Kun esimerkiksi pesukon…