Lyhyesti

Tekstit Niko Kettunen, Marianna Laiho, Katri Simola Kuvat IstockPhoto ja Laura Oja

Liukkaus voi myös lisääntyä

Pihamaa on liukkaana jäästä – mikä avuksi? Moni hakee apua rautakaupoissa myytävistä jäänsulatusaineista. Onko…