Lyhyesti

Tekstit Janne Laitinen Kuvat Laura Oja ja IStock

Ohjelmistopäivityksiä toimitettava laitteen käyttöiän ajan

Kuluttajansuojalain muutos velvoittaa myyjää huolehtimaan laitteiden ja palvelujen tarpeellisista päivityk…