Sähköautojen latauspaikat tulevat pakollisiksi monissa taloyhtiöissä – kuka maksaa laitteiston? Entä sähkön?

Sähkö- ja hybridiautot ovat koko ajan tavallisempi näky liikenteessä. Ladattavan auton ostamista saattaa kuitenkin jarruttaa kysymys siitä, miten auton saa kotona ladattua.

Asiaan on tulossa pian lisävalaistusta, kun autojen latausvalmiutta taloyhtiöissä koskeva lainsäädäntö tuli voimaan maaliskuun 11. päivä. Uusi laki velvoittaa taloyhtiöt, joilla on vähintään viisi pysäköintipaikkaa, asentamaan paikkoihin latausvalmiuden. Asennusurakkaa ei kuitenkaan tarvitse tehdä heti, vaan vasta seuraavan rakennuslupaa edellyttävän, autopaikkoja tai niiden sähköjärjestelmää koskevan laajemman korjaushankkeen yhteydessä.

Mutta miten asiasta päätetään, ja kuka maksaa asennuksen, mahdolliset korjaukset – ja autoon ladatun sähkön?

Ladatun sähkön maksaa aina lataaja, eli se, joka autopaikkaa käyttää. Latauspisteissä täytyy olla kulutusmittari. Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen muistuttaa kuitenkin, että lataamisesta pitää aina sopia yhtiön kanssa etukäteen. ”Autoa ei saa laittaa latautumaan taloyhtiön tolppaan ilman lupaa. Lataaminen pitää tehdä lataustolpasta. Esimerkiksi lämmitystolpasta ei saa ladata autoa.”

Muihin kysymyksiin vastaukset ovat monimutkaisempia. Vastaukset riippuvat siitä, ovatko autopaikat osakkaiden hallinnassa vai onko kyse taloyhtiön hallinnassa olevista paikoista, joita yhtiö vuokraa asukkaille. Myös sillä on merkitystä, tilaako latauslaitteet yhtiö, vai tekevätkö sen yksittäiset osakkaat – ne, joilla latauspaikoille on tarvetta. Hankkeen käytännön toteutuksesta päätetään yhtiökokouksessa.

Kiinteistöliitto on julkaissut ohjeen sähköautojen latauspisteiden toteutuksesta (ks. taulukot sivuilla 6 ja 10). Alla on muutama esimerkki siitä, miten asiasta voidaan taloyhtiössä päättää.

ESIMERKKI 1 Taloyhtiö haluaa hankkia latauslaitteet yhtiön kaikille autopaikoille. Paikat ovat yhtiön hallinnassa, ja niitä vuokrataan autopaikkaa tarvitseville asukkaille.
>> Päätös voidaan tehdä yhtiökokouksessa normaalina enemmistöpäätöksenä, eli jos yli puolet annetuista äänistä puoltaa ratkaisua. Laitteiston rakentamiseen, korjaamiseen ja ylläpitoon osallistuvat kaikki osakkaat.

ESIMERKKI 2 Taloyhtiö haluaa hankkia latauslaitteet autopaikoille, joita kuuluu vain osaan asunnoista tai jotka ovat erillisiä autopaikkaosakkeita. Paikat ovat yksittäisten osakkaiden hallinnassa.
>> Päätös voidaan tehdä yhtiökokouksessa, jos esitystä puoltaa niin sanottu tuplaenemmistö eli kaikkien osakkaiden enemmistö. Laitteiston rakentamisen maksaa autopaikkaosakas. Jos korjaus- ja ylläpitokustannukset halutaan osakkaan vastuulle, asia merkitään yhtiöjärjestykseen.

ESIMERKKI 3 Joukko osakkaita haluaa hankkia latauslaitteet vuokraamilleen autopaikoille. Paikat ovat yhtiön hallinnassa, ja niitä vuokrataan autopaikkaa tarvitseville asukkaille.
>> Päätös tehdään yhtiökokouksessa, ja siihen tarvitaan määräenemmistö. Määräenemmistö tarkoittaa, että asiaa kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Rakentamisen maksaa osakas suoraan valitsemalleen urakoitsijalle. Korjaus- ja ylläpitokustannuksista sovitaan kirjallisesti.

ESIMERKKI 4 Yksittäinen osakas asennustyön hallinnassaan olevalle autopaikalle.
>> Ensimmäisen osakkaan täytyy saada asennukselle hyväksyntä yhtiökokoukselta. Seuraavien kohdalla riittää, että lupa heltiää hallitukselta. Rakentamisen maksaa osakas suoraan valitsemalleen urakoitsijalle. Korjaus- ja ylläpitokustannuksista sovitaan kirjallisesti.

Kiinteistöliiton Pynnönen muistuttaa myös siitä, että osakkaita on kohdeltava myös latauspaikka-asioissa yhdenvertaisesti. Pulmatilanteita voi aiheuttaa esimerkiksi se, jos vain osaan talon vuokrapaikkoja on asennettu latauslaite, ja paikan vuokrannut muuttaa talosta pois. Kuka tässä tilanteessa saa latauspaikan?

Pynnösen mielestä asiasta voidaan sopia tapauskohtaisesti. ”On kuitenkin erittäin tärkeää, että asioista sovitaan kirjallisesti etukäteen, jotta lain edellyttämä yhdenvertaisuus toteutuu käytännössä.” Yksi tapa toteuttaa yhdenvertaisuus on pitää jonotuslistaa.

Mistä kaikesta muusta yhtiökokouksessa päätetään ja miten? Mitä tavalliset remontit maksavat, entä kiinteistön huolto? Lue lisää Kuluttajan yhtiökokouksia käsittelevästä jutusta.

Kommentit (4)

Hyvä, että saadaan tähänkin lisätietoja. Kaverini yhtiössä päättivät ilman lainsäätäjiäkin, ihan sovussa että halukkaat saavat latauspisteen omalla kustannuksella. On niitä sellaisiakin yhtiöitä joita johtaa Teboil-sukupolvi ja eivät suostu latauspisteisiin vaikka siitä ei tule kustannuksia yhtiölle. Kaveri sitten hankkikin Teslan. Ymmärrän kyllä kuinka omalla rahalla ostettu ja ylläpidetävä latauspiste Tesloineen voi olla joillekin ihmisille aivan liikaa (henkisesti).

Itse asun ok-talossa ja eipä paljon ole nokan koputtamista muilla, latauspömpeli löytyy talon seinästä. Rivarissakin oli oma autopaikka koti-oven edessä ja laturi myös siellä.

Teboil sukupolvi joutuu kuitenkin maksamaan ylläpito ja korjauskulut jos asiaa ei merkitä yhtiöjärjestykseen. On siellä lukematon määrä muitakin porsaanreikiä kuten sähkön kulutus. Tässä asiassa teboilsukupolvi ei halua maksajaksi ja hyvä niin. Miksi pitäisi olla kateellinen teslasta. Jos on rahamies laitta oman talon ja rivin tesloja niin ei patteri tyhjene.

Ei ole sähköautoa, eikä tule.
On erittäin vastenmielistä, että kommunistihallitus väkisin painostaa ihmisiä tällaiseen humpuukiin.

Mitenkäs tilanteessa, jossa yhtiöjärjestyksessä ei mainita autopaikoista mitään? Minkälainen päätöksentekojärjestys tulee silloin kyseeseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.