Pyykinpesukoneen ostajan opas

Pyykinpesukoneen ostajan oppaassa kerromme, mitä kannattaa ottaa huomioon pesukonekaupoilla. Tavoitteena on antaa eväät kotitalouden tarpeisiin parhaiten vastaavan pesukoneen valintaan. Oppaan pohjana ovat Kuluttaja-lehden viime vuosina tekemät pyykinpesukonetestit.

Pesukoneen tärkein ominaisuus on pestä pyykit hyvin. Arjessa olennaisiksi nousee kuitenkin muitakin asioita, kuten koneen täyttötapa ja koko, melu tai vedenkulutus.

Kuluttaja on testannut pyykinpesukoneita säännöllisesti, viimeksi joulukuussa 2021. Tässä oppaassa kerrotaan eri näkökulmista, mitä pesukoneen hankinnassa on syytä ottaa huomioon.

Sisällysluettelo

Koko ja täyttötapa

Nopeus

Pesutulos

Huuhtelu

Linkous

Melu

Helppokäyttöisyys

Ympäristöystävällisyys

Lisäominaisuudet

Sanasto

Laitetyyppien erot

 

Pesukoneen oikea koko ja täyttötapa riippuvat huoneesta ja käyttäjästä

Pesukoneen hankkijan ensimmäinen tehtävä on todeta, millaiseen tilaan koneen pitäisi mahtua. Kerrostaloyksiön vessa asettaa hankinnalle erilaiset raamit kuin omakotitalon kodinhoitohuone. Kapeampaan tilaan tarvitaan kapeampi laite. Kuluttaja testasi erityisesti pieneen tilaan sopivia kapeita päältä täytettäviä pyykinpesukoneita helmikuussa 2022

Pelkästään koneen kapeus ei kuitenkaan aina ratkaise vaan silläkin on merkitystä, onko pesukone päältä täytettävä vai edestä täytettävä. Tilakysymyksen lisäksi tämä voi olla myös maku- tai mukavuuskysymys. Joku saattaa kokea edestä täytettävän koneen täyttämisen ja tyhjentämisen kyyristymisineen fyysisesti raskaaksi. Päältä täytettävän koneen kantta taas ei voi esimerkiksi hyödyntää yhtenä lisätasona kylpyhuoneessa.

Vaikka tilaa pesuhuoneessa sinällään riittäisikin, omaan tarpeeseen liian isoa pesukonetta ei kannata hankkia, jotta ei joudu pesemään vajaita koneellisia pyykkiä. Pienimpien pesukoneiden täyttömäärä on tyypillisesti 6–7 kiloa, mikä riittää hyvin yksinasuvalle tai usein pyykkiä pesevän pienen kotitalouden tarpeisiin. Isommalle perheelle sopii 8–12 kiloa pyykkiä kerralla vetävä kone.

Testaamiemme pienien pesukoneiden pesutulokset eivät ole yleisellä tasolla yhtä hyviä kuin tavallisten edestä täytettävien koneiden tulokset. Sama pätee pääosin huuhtelutuloksiin. Pikkukoneet pesevät yhden koneellisen suurin piirtein yhtä nopeasti kuin isommatkin, mutta koska täyttömäärät ovat pienempiä, pesuohjelman kesto pestyä pyykkikiloa kohden on suhteessa pidempi.

Pesuohjelmien nopeus vaikuttaa arkeen

Toinen arjen kannalta merkittävä seikka on koneen pesuohjelmien nopeus. Esimerkiksi lapsiperheessä pyykkiä on pestävä monta koneellista viikossa. Tällöin on iso merkitys sillä, pyöriikö koneen kirjopesuohjelma jopa yli 4 tuntia, kuten joissakin nykykoneissa. Kuluttajan testien perusteella pienemmät koneet pesevät koneellisen kirjopyykkiä nopeimmillaan noin 2,5 tunnissa. Hienopesuohjelmat ovat vielä tätäkin nopeampia.

Pyykinpesukoneissa on toki lukuisa määrä erilaisia pesuohjelmia, ja joissakin koneissa on mahdollisuus määrittää pesuaikoja myös itse. Koneiden pikaohjelmat kestävät tyypillisesti 15 tai 20 minuuttia, mutta niitä ei kannata käyttää kovin likaisen pyykin pesemiseen. Ennen ostopäätöstä kannattaa siis miettiä, miten pesuohjelmien pituudet vaikuttavat arjen sujuvuuteen ja onko ohjelmien pituutta mahdollisuus säätää itse.

Pesutulos on tärkein tekijä: useimmat pesukoneet pesevät pyykit hyvin

Olennaisinta pesukoneessa on tietenkin pesutulos. Jos kone ei poista tahroja vaatteista ja kodin tekstiileistä, sillä ei juuri ole virkaa.

Hyvä uutinen on se, että valtaosa markkinoilla olevista pesukoneista täyttää perustehtävänsä hyvin. Esimerkiksi joulukuussa 2022 testaamistamme 75 pesukoneesta suurin osa pesi sekä kirjo- että hienopyykit vähintään hyvin, suurin osa jopa erittäin hyvin. Testiemme taulukoissa arvosanat 6–7 tarkoittavat hyvää testitulosta, arvosanat 8–10 taas erittäin hyvää.

Testiemme perusteella jo muutamalla sadalla eurolla saa erittäin hyvin pesevän koneen.

Lisähuuhtelu on usein tarpeellinen, jotta pesuainejäämät huuhtoutuvat vaatteista

Yksi pesukoneiden ongelmista on huuhtelu, josta ei testeissämme juuri hyviä arvosanoja jaella. Ongelman ytimessä on se, että nykytrendin mukaisesti pesukoneista tehdään energiapihejä eli niiden vedenkulutusta säännöstellään. Riittävä vedenkäyttö taas on olennaista hyvän huuhtelutuloksen takaamiseksi.

Huono huuhtelu saattaa jättää pyykkeihin pesuainejäämiä, jotka puolestaan saattavat ärsyttää ihoa. Siksi ainakin allergisten on syytä kiinnittää erityistä huomiota pesukoneen huuhtelutulokseen.

Jos pesukoneen normaalihuuhtelun riittävyys mietityttää, monissa koneissa on nykyään mahdollisuus lisähuuhteluun. Tämä kannattaa kuitenkin varmistaa myyjältä ennen ostopäätöksen tekemistä.

Pienemmät pesukoneet linkoavat heikommin kuin suuremmat

Litimärkien pyykkien noukkiminen koneesta ja ripustaminen kuivumaan on epämiellyttävää. Lisäksi mitä märempiä pyykit ovat, sitä kauemmin niiden kuivuminen narulla tai telineessä kestää. Siksi on tärkeää, että pesukone linkoaa pyykit riittävän kuiviksi varsinkin kotitalouksissa, joissa pyykkien kuivattamiseen on ahtaat tilat.

Testeissämme isommat pesukoneet saavat linkouksesta pääosin hyviä tai erittäin hyviä arvosanoja. Pienemmät koneet taas eivät selviä linkouksesta yhtä hyvin, sillä niiden linkousnopeus on tyypillisesti vain 1 000–1 300 kierrosta minuutissa 1 400:n tai 1 600:n kierroksen sijaan.

Yksi vaihtoehto pyykkien kuivumisen nopeuttamiseen on kuivausrummun hankkiminen. Testasimme kuivausrumpuja viimeksi loppuvuodesta 2020. Se ei kuitenkaan ole esimerkiksi tilanpuutteen tai taloudellisten syiden vuoksi aina järkevää tai mahdollista.

Markkinoilla on myynnissä myös kuivaavia pesukoneita, jotka sekä pesevät että kuivaavat pyykit samassa rummussa. Kuluttaja testasi kuivaavaat pesukoneet helmikuussa 2022.

Testiemme perusteella uivaavat pesukoneet eivät yllä parhaiden erillispesukoneiden tasolle: paraskin saa pesutuloksesta kahdeksikon, joka toki sekin on erittäin hyvä arvosana. Suurin osa testaamistamme koneista pesee hyvin. Pesun ohella sama pätee myös linkoustulokseen: parhaat erillispesukoneet linkoavat paremmin kuin yksikään yhdistelmälaitteista. Melutasossa eri laitetyypeillä ei ole merkittäviä eroja. Kuivaavat pesukoneet pärjäävät pyykin kuivauksessa parhaimmillaan yhtä hyvin kuin erilliset kuivausrummutkin.

Äänekkyydessä on eroja: melutaso voi ylittää 70 desibeliä

Pesukonetta valitessa ei kannata myöskään unohtaa sen äänekkyyttä. Elämää haittaa, jos koneen lingotessa astiat putoavat kaapista ja asunnossa on pidettävä korvatulppia.

Pesukoneiden metelissä on eroja. Viimeisimmän laajan testimme mittaustulosten perusteella hiljaisimpien koneiden linkouksesta lähtee alle 60 desibeliä ääntä, mutta äänekkäimmät ylittävät 70 desibeliä. Lukemat eivät ylitä haitallisen melutason raja-arvoja, mutta testiraadin kuuntelemalla tekemän arvion perusteella valtaosa koneista sai linkoamisen aiheuttamasta melusta kuitenkin huonon tai erittäin huonon arvosanan.

Pyykinpesukoneen metelillä on väliä varsinkin silloin, jos pesuhuone sijaitsee makuuhuoneen tai olohuoneen vieressä tai asunto on pieni.

Helppokäyttöisyys palkitsee arjessa

Pesukoneen helppokäyttöisyyttä arvioidaan testeissämme muun muassa sillä perusteella, kuinka helppo koneen luukkuja on avata ja puhdistaa, kuinka selkeitä pesukoneessa olevat symbolit ja tekstit ovat sekä kuinka helppoa on valita pesuohjelma ja seurata sen etenemistä.

Suurin osa pesukoneista on hyvin tai kohtalaisen helppokäyttöisiä, mutta eroja löytyy esimerkiksi luukkujen avaamisessa ja sulkemisessa tai tekstien ja symbolien selkeydessä. Tällaisia asioita on testiemme lisäksi mahdollista havainnoida ja kokeilla myös kodinkoneliikkeessä ennen ostopäätöksen tekemistä.

Lue myös: Pesukoneen käyttäjän opas, Kuluttaja 2/2021 – artikkelissa kerromme, mitä erilaiset pesusymbolit tarkoittavat.

Energiamerkki kertoo olennaiset tiedot

Nykypäivänä energiatehokkuuden vaatimusta ei voi sivuuttaa oikeastaan missään teknisessä laitteessa.

Lähes kaikki pesukoneet luokiteltiin aiemmin korkeimpaan mahdolliseen eli A+++ -energialuokkaan. Luokitus on laitteiden energiatehokkuuden lisäännyttyä todettu kuitenkin vanhentuneeksi, ja sen kriteereitä muutetaan. Maaliskuusta 2021 alkaen pyykinpesukoneetkin luokitellaan energiatehokkuutensa perusteella luokkiin A–G ilman plusmerkintöjä. Näin kuluttajat pystyvät paremmin vertailemaan laitteiden ympäristöystävällisyyttä.

Kaikista koneista löytyvässä energiamerkissä kerrotaan niiden vuosittainen energiankulutus, vuosittainen vedenkulutus, koneen kapasiteetti eli täyttömäärä sekä linkouksen kuivausteho ja melutaso pesun ja linkouksen aikana.

Pyykinpesukoneissa ympäristöystävällisyys näkyy muun muassa jo edellä mainitussa veden käytössä. Moni kone käyttää pyykkien huuhteluun niin vähän vettä, että huuhtelutulos jää sen takia huonoksi.

Viimeksi testaamiemme tavallisten pesukoneiden vedenkulutuksessa on kuitenkin isot erot, sillä vähiten vettä kuluttavan koneen laskennallinen vedenkulutus on hieman yli 8 000 litraa vuodessa, mutta eniten kuluttavilla yli 11 000 litraa. Ero vastaa keskivertosuomalaisen noin 25 päivän vedenkulutusta.

On kuitenkin hyvä muistaa, että koneiden laskennalliset kulutukset toteutuvat, kun koneella pestään täysiä koneellisia pyykkiä. Vaikka koneiden vedenkulutuksessa on eroja, ympäristön näkökulmasta tärkeää on myös käyttää niitä fiksusti.

Mieti, mistä lisäominaisuuksista kannattaa maksaa

Nykypesukoneista löytyy monesti uusia ja kehittyneitä ominaisuuksia, kuten automaattinen pesuaineen annostelu, langaton verkkoyhteys tai tärinänesto. Kalleimmat pesukoneet maksavatkin yli tuhat euroa.

Pääsääntö uuden koneen hankkijalle kuitenkin on, että turhasta ei kannata maksaa. Jos ei siis tarvitse esimerkiksi mahdollisuutta ajastaa pyykinpesua etänä omalla puhelimella, kannattaa pohdinnassa keskittyä perinteisempiin pesukonemalleihin.

 

Sanasto

Kirjopesu

Värillisten, yleensä puuvillaisten vaatteiden pesu.

Valkopesu

Valkoisten tai vaaleiden pyykkien pesu.

Hienopesu

Herkille tekstiileille tarkoitettu pesu, jossa pestään noin puoli koneellista pyykkiä alhaisessa lämpötilassa.

Villapesu

Konepestäville villavaatteille tarkoitettu ohjelma, jossa käytetään runsaasti vettä ja matalia lämpötiloja.

Nukkasihti

Usein koneen etuosan alareunassa olevan luukun takaa löytyvä suodatin, joka kerää pyykeistä veden mukana irtoavia epäpuhtauksia. Kannattaa puhdistaa säännöllisesti.

 

Laitetyyppien erot

Päältä täytettävä pesukone

+ mahtuu usein pieneen tilaan
+ täyttäminen ja tyhjentäminen ei vaadi kyykistelyä
– pesukoneen kantta ei voi käyttää tasona pesuhuoneessa

Edestä täytettävä pesukone

+ pesukoneen voi sijoittaa pöytätason alle
+ pesuohjelman edistymistä voi seurata luukun lasin läpi
– eteen avautuvan luukun vuoksi tarvitsee enemmän tilaa kuin päältä täytettävä kone
– luukun avautumissuuntaa ei voi vaihtaa

Kuivaava pesukone

+ pesee ja kuivaa pyykin samassa rummussa
– kuivausohjelma ei vedä niin paljon pyykkiä kuin pelkkä pesu
– kuivaus voi kestää pitkään, jopa yli 7 tuntia

 

Tämä on päivittyvä artikkeli, jonka sisältö tarkastetaan säännöllisesti. Artikkeli on julkaistu alun perin 2.2.2021 ja tarkastettu viimeksi 23.3.2022.

Kommentit (16)

Uudessa energiamerkissä vedenkulutus ilmaistaan yhtä pesua kohti ja energiankulutus ilmoitetaan per 100 pesua, ei siis arviona vuosikulutuksesta.

Monessa nykyaikaisessa koneessa on pitkälle automatisoidut säädöt, ja perinteisten kiekkokytkimien sijalla hipaisunäppäimet. Kokemukseni mukaan kuitenkin ihan perinteinen pyörivä kiekko mahdollisimman harvoilla asetuksilla on vähiten altis vikaantumaan ja kestää käytössä pitkään.

Päältätäytettävä vaatii terveet kädet ja hyvät sormivoimat. Seuraava koneeni on edestätäytettävä, koska kipeät ja kömpelöt sormeni haittaavat raskaan rummun pyörittämisessä, jotta saa ensinnäkin kannen esiin ja kannen aukaisu on myös hankalaa.

Artikkelissa kerrotaan, että kuivaavan koneen kuivaus voi kestää jopa seitsemän tuntia.
Mitä järkeä? Samassa ajassa pyykki kuivuu naurullakin.
Ja neljän tunnin pesuohjelma on tolkuttoman pitkä. Konetta ei saisi jättää valvomatta, kun se on käynnissä. Pyykinpesu vangitseen pyykkäjän kotiin pitkäksi ajaksi.
Miksi ihmeessä nykyiset koneet ovat näin hitaita.

Dont worry, ei tarvitse oikeasti valvoa, vaikka jossain virallisissa ohjeissa näin lukisi. Kuinka usein
Oikeasti mitään sattuu? Kunhan nyt ei lomille lähde 🙂

Tänään meillä meinasi syttyä pesukone palamaan, onneksi mies ei ollut ehtinyt lähteä ulkotöihin. Eli älkää jättäkö koneita päälle kun olette pois kotoa.

Hyvä, pyykin kuivaaminen koneellisesti onkin energian tuhlausta kun ne ilma kuivaa ilmaiseksi! 🙂

Kyllä harmittaa kun konepesun jälkeen pyykissä on runsaasti pesuainejäämiä. Nyt pesemme pyykin käyttäen kahta korvoa ja puhdasta tulee. Sillä aikaa verrattaen uusi ympäristöystävällinen pesukone lepää.

jos kone on jostain syystä epätasaisella alustalla,liikahtanut tms, se voi tulle lingotessaan ovella vastaan.Johto voi katketa ,kone kaatuua.. Ei siis kotoa pois pyykkiä pestessä. Tai kone voi vaan ykskaks rikkoutua kuten meillä. Kamala meteli ja kraks kraks.

Pesuainejäämiä jää pesee sen miten vaan,jos aineitta käyttää. Sille ei voi mitään,ellei ehkä järvessä tai meressä huuhtele.

Meiliä kone pesee kirjopyykin (60
astetta) tunnissa. LG jos saa mainostaa.

Mitä päältä täytettävää konetta suositellaan ??? Aikeissa ostaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.