Pitääkö optikolle kertoa henkilötunnus? Kysyimme pelisäännöistä tietosuojavaltuutetulta

Henkilötunnusta saa pyytää henkilön suostumuksella, tai jos sen käsittelystä säädetään erikseen laissa, tietosuojavaltuutettu Anu Talus tiivistää.

Kuluttajan lukija kertoi halunneensa varata ajan optikkoliikkeeseen näöntarkastusta varten. Nettikaavakkeessa vaadittiin sosiaaliturvatunnuksen antamista. Sitä hän ei halunnut kuitenkaan antaa ilman pätevää syytä. Lukija kertoo havainneensa, että monilla optikkoliikkeillä on tapana kysyä samaan tapaan asiakkaan sosiaaliturvatunnusta.

Kysyimme tietosuojavaltuutetulta, mihin kaikkeen henkilötunnusta saa pyytää.

Optikolla on oikeus vaatia eli käsitellä asiakkaan henkilötunnusta henkilön yksilöimistarkoituksessa, sanoo tietosuojavaltuutettu Anu Talus.

”Optikko on terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on potilaan asemasta ja oikeudesta annetun lain eli niin sanotun potilastietolain nojalla velvollinen laatimaan asiakkaastaan potilasasiakirjat ja säilyttämään ne edellä lain edellyttämällä tavalla”, Talus perustelee.

Kenellä kaikilla on sitten oikeus vaatia henkilötunnusta ja mihin tarkoitukseen?

Taluksen mukaan tyhjentävää vastausta ei voida antaa. ”Lyhyesti voisi vastata, että henkilötunnus on tarkoitettu henkilöiden yksilöimiseksi. Henkilötunnus esimerkiksi erottaa samannimiset henkilöt toisistaan”, Talus sanoo.

”Henkilötunnusta saa käsitellä henkilön suostumuksella, tai jos käsittelystä säädetään laissa. Tämän lisäksi henkilötunnusta saa käsitellä esimerkiksi laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.”

Tietosuojavaltuutetun mukaan esimerkiksi vakuutusyhtiöillä ja luotonantajilla on oikeus käsitellä henkilötunnusta. Myös majoitusliikkeellä on oikeus käsitellä henkilötunnusta hotellivarauksen yhteydessä.

Henkilötunnusta saa käsitellä myös saatavan perimisessä, esimerkiksi jos kuluttaja tilaa verkkokaupasta tuotteen laskulla ja laskutus tapahtuu jälkikäteen.

Henkilötietojen keräämiselle on kerrottava syy

Taluksen mukaan kuluttajan on aina henkilötietoja luovutettaessa syytä olla tarkkana siitä, mitä tietoja annetaan ja kenelle.

”Mikäli kuluttaja on epävarma siitä, mihin henkilötietoja käytetään, hän voi tiedustella henkilötunnusta pyytävältä taholta syitä siihen, miksi henkilötunnusta pyydetään. Rekisterinpitäjien tulee aina henkilötietoja kerättäessä kertoa muun muassa henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset.”

Tietosuojavaltuutetun toimiston tietoon ei ole Taluksen mukaan juurikaan tullut tilanteita, joissa henkilötunnusta olisi käytetty esimerkiksi identiteettivarkauksiin. ”Poliisilla on näistä tilanteista todennäköisesti kattavampi käsitys.”

Kommentit (2)

Niin suostumuksella, mutta sitäpä ei mainits että jos en tuota suostumusta anna niin homma tyssää AINA siihen. Tuo hetun loppuosa tuntuu olevan joku graalin malja joka paikassa! Ymmärrän kyllä missä se on pakko antaa mutta monesti olen miettinyt että eiköhän tuo syntymäaika riittäisi. Terveisin tietämättäni -hetu jossain-tietovuodossa-maailmalle levinnyt…

Optikko yksilöi asiakkaan, mutta ei validioi sitä. Optikko voisi käyttää vaikka sähköpostiosoitteella tai puhelinnumerolla tunnistautumusta yksilöintiin, mutta ei koska laiskuus. Jatkossa luon siis tekaistun hetun ja annan sellaisen optikolle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.