Ostajan opas: ilmalämpöpumput

Ilmalämpöpumppu on lämmönsiirtojärjestelmä, jossa lämpöenergiaa siirretään ulko- ja sisäyksikön välillä ulkoilmasta sisäilmaan tai päinvastoin.

Ilmalämpöpumput soveltuvat energiaa säästäväksi lisälämmitysjärjestelmäksi moniin tiloihin, mutta eivät käyttöön kovalla pakkasella.

Hanki ilmalämpöpumppu yhdestä paikasta paikalleen asennettuna. Valitse myyjä, joka myös asentaa, antaa käyttöopastuksen, huoltaa ja tarvittaessa korjaa pumpun.

Muistilista ilmalämpöpumpun valintaan

 • pumpun lämpökerroin eli COP: ilmaisee paljonko pumppu tuottaa lämpöä suhteessa sen käyttämään sähköenergiaan.
 • lämmitysteho: ilmaistaan kilowattitunteina.
 • riittävä lämmitysteho: nyrkkisääntö on, että 1 kW tehoa riittää noin 30 m²:nlämmittämiseen.
 • riittävä jäähdytysteho: yleinen ohje on, 1 kW teho jäähdyttää noin 15 – 20 m²:n tilan.
 • yksi sisäyksikkö (split): sopii yksikerroksiseen rakennukseen.
 • useamman sisäyksikön laitteisto (multisplit): sopii useammassa kerroksessa olevaan asuinrakennukseen.
 • asentaminen: tilaa ilmalämpöpumppu paikalleen asennettuna.
 • desibelit:  äänitaso saa olla keittiössä enintään 38dB(A) ja muissa tiloissa enintään 33dB(A).
 • sisäilman viilentäminen: ilmaistaan kilowattitunteina.
 • sisäilman puhdistaminen: nyrkkisääntö on, että 1 kW tehoa riittää noin 30 m²:nlämmittämiseen.

Tietoa ostajalle

Lämpökerroin

Lämpökerroin (COP) kuvaa kuinka paljon pumppu tuottaa lämpöä suhteessa sen käyttämään sähköenergiaan.

Ilmalämpöpumppuja mainostetaan korkeilla lämpökertoimilla. Todellisuudessa ääriarvot toteutuvat harvoin.

 • Esimerkki: Lämpökertoimen arvo 3 tarkoittaa, että 1kW sähköä tuottaa 3 kW lämpöä.
 • Keskimääräinen lämpökerroin on vuositasolla yleensä noin 2 tai hieman sen yli.

Lämmitysteho

Pumpun teho ilmoitetaan kilowattitunteina. Teho tulee mitoittaa käyttötarkoituksen ja tilan mukaan.

Lämmitysteho muuttuu ulkolämpötilan mukaan. Mitä kylmempää ulkona on, sitä pienemmäksi lämmitysteho jää.

Valmistajat ilmoittavat usein ainoastaan lämmitystehon enimmäismäärän sekä lämpökertoimen osateholla +7 °C -lämpötilassa. Nämä arvot eivät vastaa tavanomaisia käyttöolosuhteita.

Selvitä pumpun todellista suorituskykyä:

 • Kysy myyjältä, miten paljon pumppu tuottaa lämpöä kompressorin osatehoilla?
 • Mikä on lämpökerroin esimerkiksi 50 % osateholla eri käyttölämpötiloissa.

Paljonko tehoja tarvitaan lämmittämisessä?

Yleinen ohje lämmitystehosta:

 • 1 kW tehoa riittää noin 30 m²:n lämmittämiseen talossa, jossa on nykyisten standardien mukaiset eristeet ja normaali huonekorkeus.

Mikäli rakennuksen energialuokka on heikompi tai huonekorkeus korkeampi, tarvitaan vastaavan tilan lämmittämiseen enemmän tehoa.

Energialuokkaan vaikuttavat eristys, ilmanvaihto, ikkunoiden koko ja tiiveys jne.

Paljonko tehoja tarvitaan jäähdyttämisessä?

Yleinen ohje jäähdytystehosta:

 • Jäähdytyskäytössä 1 kW teho jäähdyttää noin 15 – 20 m²:n tilan.

Jäähdytystehossa on huomioitava talon kokonaislämpökuorma. Siihen vaikuttavat muun muassa ikkunoiden suunta ja pinta-ala, kattorakenne, sauna, kodinkoneet, valaistus ja asukkaiden lukumäärä.

Yhden sisäyksikön pumppu (split)

Ilmalämpöpumpulla ei saada kaikkiin tiloihin tasaista lämpötilaa.

 • Yksikerroksiseen rakennukseen sopii yhden sisäyksikön ilmalämpöpumppu (nk. split).

Useamman sisäyksikön laite (multisplit)

 • Useammassa kerroksessa olevaan asuinrakennukseen sopii useamman sisäyksikön laitteisto (multisplit), tai vaihtoehtoisesti kaksi erillistä laitteistoa.

Ammattitaitoiset asennusliikkeet neuvovat laitevalinnoissa.

Asennus

Lämpöpumppuja ei saa asentaa ilman asianmukaisia oikeuksia. Tämä koskee myös niitä lämpöpumppuja, joita on markkinoitu ”tee asennukset itse” -periaatteella.

Tilaa ilmalämpöpumppu kokonaishankintana paikalleen asennettuna yritykseltä, joka pystyy pumpun asentamaan, huoltamaan ja korjaamaan. Näin et jää pumpun toimittajan ja asentajan vastuupallottelun uhriksi vikatilanteessa.

Lisää asennuksesta tässä ostajan oppaassa sivulla asennus


Desibelit

Ilmalämpöpumput tuottavat ääniä. Puhallin kohisee ja sulatusjaksojen aikana laitteisto saattaa pulputtaa tai naksahdella ja puisissa talojen ulkoseinissä myös täristä.

 • Ilmalämpöpumput rinnastetaan rakentamismääräyksissä LVIS-laitteisiin. Sisäyksikön äänitaso saa olla keittiöön sijoitettuna enintään 38dB(A) ja muissa tiloissa enintään 33dB(A).

Määräysten mukaiset viitearvot ylittyvät yleensä, kun pumppua käytetään pakkasilmoilla täydellä teholla.

Ilmalämpöpumppujen äänitasossa on huomattavia laitekohtaisia eroja. Pumppua valitessasi

 • Kysy myyjältä tai hanki tietoa laitteiston äänitasosta eri tehoalueilla?
 • Järjestä mahdollisuus kuunnella, minkälaisia ääniä laitteisto tuottaa käydessään.


Viilennys

 • Ilmalämpöpumpulla voidaan kesällä viilentää huoneistoa tehokkaasti ja samalla vähentää sisäilman suhteellista kosteutta.
 • Sisäilman jäähdyttäminen kuluttaa sähköä ja vähentää energiansäästöjä.
 • Liiallisen jäähdyttämisen seurauksena asunnon sisäpinnoille voi tiivistyä kosteutta, mistä voi seurata kosteusongelmia.

Sisäilmaa voidaan viilentää myös tuulettamalla asuntoa varjon puolelta tai lisäämällä ilmanvaihtoa. Asunnon lämpökuormaa voidaan vähentää sulkemalla sähkölaitteita ja käyttämällä auringon puolella sälekaihtimia sekä ulkoikkunoiden varjostimia.

Sisäilman puhdistaminen

Ilmalämpöpumput eivät ole varsinaisia ilmanpuhdistimia, vaikka niissä käytetäänkin samoja suodatustekniikoita. Sisäilmaa puhdistavat parhaiten siihen tarkoitukseen suunnitellut laitteet.

Pumput kierrättävät sisäilmaa ja suodattavat jonkin verran hiukkasia lävitseen kulkeutuvasta ilmavirrasta.

Osa ilmanpuhdistuksessa käytetyistä tekniikoista tuottaa sisäilmaan otsonia, mikä voi ärsyttää hengitysteitä. Ilmalämpöpumpun mahdollinen otsonin tuotto kannattaa aina varmistaa myyjältä.

Valitessasi ilmalämpöpumppua:

 • Selvitä laitteiston ilmanpuhdistusominaisuudet. Kysy tuottaako ilmanpuhdistus sisäilmaan otsonia, ja jos tuottaa, onko sisäyksikössä tehokas otsonia poistava kaasusuodatin?
 • Varmista, että laitteeseen on saatavilla suodattimia ja muita varaosia.

Myyjän valinta

Luotettavan myyjän ja asennusliikkeen valinta

Palvelevan ja vastuullisesti toimivan alan yrityksen voi tunnistaa esimerkiksi seuraavista tuntomerkeistä:

 • yritys tuntee tuotteensa. Se edustaa, huoltaa ja korjaa kyseistä merkkiä (yrityksellä on sopimus maahantuojan kanssa, varaosien ja tarvikkeiden saatavuus on järjestetty)
 • yrityksellä on ammattitaitoinen henkilökunta, joka tutustuu asennuskohteeseen ennen kaupantekoa, avustaa asiakasta laitteen valinnassa ja asentaa sen ammattitaitoisesti
 • yritys laatii sähkö- ja kylmätöistä tarvittavat asennus- ja tarkastuspöytäkirjat
 • yritys opastaa asiakasta ilmalämpöpumpun käytössä ja tukee ongelmatilanteissa
 • yrityksellä, joka vastaa laitteiston takuukorjauksista ja huollosta on kylmäasennus- ja sähköurakointioikeudet

Varmista, että asennusliike kuuluu ennakkoperintärekisteriin ja on arvonlisäverovelvollinen. Sitä edellytetään kotitalousvähennystä haettaessa. Verovähennystä saa kotona tehtävän työn osuudesta.

Takuuehdot ja varaosien saatavuus

Myyjä vastaa myymästään ilmalämpöpumpusta ja asennusliike asennuksista. Takuu voidaan myöntää sekä laitteistolle että asennustyölle.

Pyydä kirjallinen takuu, josta ilmenee takuun kattavuus ja kesto ja sopimusehdot. Varmista

 • onko laitteistolla ja myös asennustyöllä takuu
 • edellyttääkö pidempi takuuaika (jatkotakuu) maksullista huoltosopimusta
 • korvataanko takuusta myös korjaustyöt.

Varmista myös varaosien ja huollon saatavuus.

Lisätietoja: Kuluttajaviraston hintavertailu ilmalämpöpumpuista

Asennus

Saako pumpun asentaa itse?

Lämpöpumppuja ei saa asentaa ilman asianmukaisia oikeuksia. Tämä koskee myös niitä lämpöpumppuja, joita on markkinoitu ”tee asennukset itse” periaatteella.

Henkilö tai yritys, joka asentaa ilmalämpöpumpun ilman Turvatekniikankeskuksen (Tukesin) toteamaa pätevyyttä, rikkoo ympäristönsuojelulakia. Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 108 a § ja sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus 452/2009 .

Laitteen sähkönsyötön rakentaminen ja mahdollinen myöhempi sähköön liittyvä korjaustyö ilman asianmukaista sähköurakointioikeutta, on sekin lain vastaista toimintaa. Sähköturvallisuuslaki (410/1996).

Laillinen asennus mahdollistaa sen, että säilytät oikeutesi esittää vaatimuksia tai hakea korvauksia vika- tai häiriötilanteissa. Takuu voi raueta, mikäli suoritat itse jonkin asennuksen vaiheen.

Valitse pätevä ja luvat omaava asentaja

Tilaa ilmalämpöpumppu kokonaishankintana paikalleen asennettuna yritykseltä, joka pystyy pumpun asentamaan, huoltamaan ja korjaamaan. Näin et jää pumpun toimittajan ja asentajan vastuupallottelun uhriksi vikatilanteessa.

 • Pyydä tarjous kokonaisuudesta, jossa yksilöidään laitteiston hinnan lisäksi myös asennustyöt (myös sähköasennukset), tarvittavat lisävarusteet, sekä matkakulut.
 • Tee hankinnasta kirjallinen sopimus, jossa yksilöidään laitteiston kokonaishinta paikalleen asennettuna työkulut eriteltyinä.
 • Selvitä toimitusaika.

Varmista, että yrityksellä on kylmäaine- ja sähköurakointioikeudet. Kylmälaiteasennuksien tekeminen on sallittua vain ammattitaitoisille kylmälaiteasentajille. Asennuksessa tarvittavat sähkötyöt edellyttävät laitteen syötön rakentamisen osalta myös sähköurakointioikeuksia.

 • Tarkista, että yritys löytyy Tukesin kylmälaiteliikkeiden ja sähköurakoitsijoiden rekistereistä.

Asiakkaalla on oikeus vaatia vastuuhenkilön tai pätevyyden omaavan asentajan vakuutus siitä, että asennus on tehty määräysten ja asennusohjeiden mukaisesti.

 • Vaadi käyttöönottopöytäkirja.

Asennusliikkeeltä, jolla ei ole sähköurakointioikeuksia, on erityisen tärkeää pyytää luotettava selvitys siitä, miten laitteen takuu- ja muut korjaukset on järjestetty

Sähköurakointioikeudet ovat usein tarpeen jo asennusvaiheessa ja viimeistään silloin, kun tehdään pumppujen korjaus- ja huoltotöitä. Asennus voi edellyttää sähkövetoja suoraan keskukselta ja vanhoissa kiinteistöissä myös lähellä olevien sähköpisteiden uusimista.

Laitteiston sijoittaminen

Ilmalämpöpumppu tulee asentaa kiinteistössä niin, että siitä saadaan paras hyöty. Väärin sijoitettu laitteisto  vähentää energiansäästöjä.

Laitteiston ulkoyksikkö

 • ilmankierron tulee olla vapaata; ulkoyksikköä ei saa koteloida eikä eristää.
 • varaudu mahdollisiin äänihaittoihin sekä kylmemmällä ilmalla myös maahan valuvan kondenssi- ja sulatusveden jäätymiseen, käytä tarvittaessa maavaratelinettä.

Sisäyksikkö

 • toimii tehokkaimmin avoimessa tilassa niin, että lämmin ilma pääsee leviämään esteettä eri puolille asuntoa.
 • voidaan sijoittaa esimerkiksi eteisaulaan tai portaikkoon, jossa äänet eivät häiritse ja kierrätettävä ilma on puhdasta (ei makuuhuoneeseen eikä keittiöön).

Mikäli asut talossa, jota hallitaan yhtiömuotoisesti (kerrostalot ja rivitalot), varmista isännöitsijältä, taloyhtiön hallitukselta tai kunnan rakennusvalvonnalta, että pumpun asentamiselle ei ole estettä. Julkisivukysymykset ja mahdolliset äänihaitat voivat edellyttää asennuslupaa.

Asennuksessa valvottavat asiat

Asennustöiden yhteydessä valvottavia asioita:

 • laitteiston sijoittaminen talossa (ilmavirta, äänitaso)
 • läpivienti (eristykset, kaadot)
 • putkien tyhjiöinti ja kiinnittäminen huolellisesti (kosteuden poistaminen)
 • sähkösyötön asianmukaisuus (maadoitus, kuormitettavuus)
 • laitteiston käyttöönottotarkastus toimintakokeineen
 • laitteiston käytön opastus ja kirjalliset käyttöohjeet.

Käyttö

 • Varmista jo ennen tilausta myyjältä, että ilmalämpöpumppu toimii yhdessä muun lämmitysjärjestelmän kanssa.
 • Säädä termostaatit kytkemään lämmitys päälle hieman alemmassa lämpötilassa kuin lämpöpumppu. Näin lämpöpumppu tuottaa mahdollisimman suuren osan lämmöstä ja patterit alkavat tuottaa lämpöä vasta kovemmilla pakkasilla.
 • Vältä käyttämästä pumpun automaattitoimintoa. Automaattiasennossa pumppu voi reagoida toiseen lämmönlähteeseen ja alkaa talvella jäähdyttämään esimerkiksi takan lämmityksen seurauksena.
 • Sammuta pumppu kovilla pakkasilla, mikäli se ei sammu automaattisesti. Laitteiston käyttölämpötilarajat ovat mallikohtaisia. Kysy niistä myyjältä. Kireimmillä pakkasilla ilmalämpöpumpun lämmitysteho laskee lähelle kuluttamaansa sähkötehoa, ja laitteesta tulee sähkölämmitin. Koneisto joutuu pakkasella koville, jolloin sen käyttöikä lyhenee.
 • Suorita pumpun huoltotoimenpiteet valmistajan toimittamien ohjeiden mukaisesti. Puhdista ja uusi sisäyksikön suodattimet säännöllisesti. Se on suotavaa laitteiston toimintakyvyn kannalta ja myös terveydellisistä syistä.
 • Jotkut pumpuista tuottavat runsaasti ilmankosteudesta tiivistyvää kondenssivettä, joka kylmemmillä ilmoilla jäätyy ulkoyksikön alapuolelle. Poista jää säännöllisesti.
 • Irrota laite sähkövirrasta, mikäli lähialueella ukkostaa. Ukkosen aiheuttamat virtapiikit voivat vioittaa laitteen. Mikäli laite on esimerkiksi mökkikäytössä ja alueella on ajoittain ukkosta, suojaa laite kunnollisin ukkosensuojaimin.

Energiansäästö

Paljonko säästöjä syntyy lämmityskustannuksissa?

Ilmalämpöpumppu voi säästää suotuisissa olosuhteissa tuhansia kilowattitunteja sähkölämmitteisen talon vuosittaisessa lämmityksessä. Säästöt vaihtelevat kohde- ja laitekohtaisesti ja ne voivat jäädä myös toteutumatta.

Ilmalämpöpumppu ei automaattisesti säästä mitään vaan sitä täytyy osata käyttää yhdessä muun lämmitysjärjestelmän kanssa.

Ilmalämpöpumpun oikea käyttö on tärkeää säästöjen syntymisessä

Väärillä käyttötottumuksilla säästö jää pieneksi tai energiankulutus saattaa jopa lisääntyä. Säästöjen toteutumiseen vaikuttavat etenkin

 • laitteiston mitoitus ja energiatehokkuus
 • pumpun käyttöaika
 • käyttölämpötila

Kovilla pakkasilla säästöjä ei kerry juuri lainkaan varsinkaan, jos laite ei sovellu pohjoisiin olosuhteisiin. Ulkoyksikköön kertyvän huurteen automaattinen sulatus vähentää säästöjä varsinkin hivenen alle 0 °C lämpötilassa . Jäähdytyskäyttö kesäisin vähentää myös energiansäästöä.

 • Varmista, että ilmalämpöpumppu soveltuu pohjoisen kylmiin olosuhteisiin (siinä on sulatusautomatiikka tms. varustus).

Pumppusanasto

Kaikille lämpöpumppuun perustuville lämmitystavoille on yhteistä se, että ne säästävät energiaa.

Lämpöpumput poikkeavat toisistaan

 • hankinta- ja käyttökustannusten,
 • ominaisuuksiensa
 • ja sen suhteen, miten ne soveltuvat erilaisiin käyttöympäristöihin ja kohteisiin.

Ilmalämpöpumput

Ilmalämpöpumput (ILP) ovat muihin lämmönsiirtojärjestelmiin nähden edullisia. Ne eivät edellytä koneellista ilmanvaihtoa, joten ne voidaan asentaa pienellä kustannuksella vanhoihinkin rakennuksiin. Ilmalämpöpumpulla ei lämmitetä käyttövettä eikä sitä voida liittää vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään.

Ilma-vesilämpöpumput

Ilma-vesilämpöpumput (ILVP) siirtävät lämpöä ulkoilmasta vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään ja lämmittävät myös käyttöveden. Tehokkaimmillaan ilma-vesilämpöpumput ovat hyvin eristetyissä taloissa. Joitakin ilma-vesilämpöpumppuja voi käyttää myös sisätilojen jäähdyttämiseen. Alhaisin käyttölämpötila on laitteesta riippuen -15-20°C.

Poistoilmalämpöpumput

Poistoilmalämpöpumput (PILP) ottavat poistoilman lämmön talteen ja siirtävät sen käyttö-, sekä lämmitysveteen. Poistoilmalämpöpumput edellyttävät koneellista ilmanvaihtoa, joten ne soveltuvat erityisen hyvin uudisrakennuksiin. Tuloilman jäähdytys ja suodatus on mahdollista. Pumpun suorituskyky on ulkolämpötilasta riippumaton.

Maalämpöpumput

Maalämpöpumput keräävät lämpöä maahan, veteen tai porakaivoon upotetusta putkistosta ja siirtävät sen käyttö- ja lämmitysveteen. Ne soveltuvat suurehkojen talojen lämmittämiseen. Maalämpöpumput säästävät käyttöikänsä aikana energiaa enemmän kuin muut vaihtoehdot.

Lämmön talteenottolaitteet

Lämmön talteenottolaitteet (LTO) ovat koneellisia ilmanvaihtoyksikköjä, jotka lämmittävät sisään tulevan kylmän ilman ulosmenevän poistoilman avulla. Suodattimet puhdistavat taloon tulevaa ilmaa. Lämmön talteenottolaitteet ja ilmalämpöpumput täydentävät toisiaan.

 

Kommentit (10)

Kiitos näistä vinkeistä ilmalämpöpumpun ostoon. Tuo pumppusanasto on meille uutta mutta osoittautuu varmati todella hyödyllieksi. Punnitsemme parhaillaan eri vaihtoehtoja talon energian ja lämmityksen lähteeksi, ja uusiutuvat energiat kiinostavat meitä erittäin paljon. Laura

Kyllä, erittäin kattavasti ja hyvin kirjoitettu teksti ilmalämpöpumpuista. Kuten eräs lämpöpumppuyrittäjä sanoi, helteet ovat paras myynnin apu. Jos olisin vielä ilman lämpöpumppua, pyytäisin nyt keväällä yhdellä tarjouspyynnöllä useita tarjouksia esimerkiksi https://kodinplaza.fi/ kautta. Kesähelteisiin kannattaa varautua ”hyvän sään aikana.”

Meillä on myös harkinnassa ollut jo pidemmän aikaa lämpöpumpun hankkiminen omakotitaloomme. Maalina haluaisimme säästää, mutta toki lämpöpumpun ohella tuleva ympäristöystävällisyys kelpaa myös. Kiitos kätevistä vinkeistä ja juuri esimerkiksi tuo kw per neliömetri on varmaan todella tärkeä saadakseen oikean hyödyn!

”…lämmitysteho: ilmaistaan kilowattitunteina…”
Eiköhän lämmitysteho ilmaista kilowatteina ja lämmitysenergia kilowattitunteina?

Onko normaalia että kun lämpöpumppu menee päälle niin sen hurina kuuluu naapuri huoneistoon?
Lämpöpumpun käydessä naapurissa ikkunat värisee.Värinän tuntee kun käden laittaa ikkunaa vasten.
Onko tämä värinä ikkunoille huono juttu?

kiitos – tämä oli hyvää tietoa tulevaa hankintaa ajatellen, varsinkin asennus-ja huoltoon liittyvät asiat

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.