Myynti-ilmoitukseen saa luottaa

Vaikka käytetty auto myytäisiin asiakkaalle “sellaisena kuin se on”, myyjän on silti kerrottava olennaiset asiat sen historiasta.

Käytetyn auton viat paljastuvat useimmiten vasta kaupanteon jälkeen, mutta riidan siemenet kylvetään jo kaupantekotilanteessa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnan johtava asiantuntija Raija Marttala sanoo, että auton myyjän pitää oma-aloitteisesti kertoa ostajalle asioista, joiden voi ajatella olevan kaupan kannalta merkityksellisiä.

Kuluttajansuojalaissa kohta on muotoiltu niin, että myyjän on kerrottava ”ominaisuuksista tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.”

Marttalan mukaan olennainen tieto voi olla esimerkiksi se, jos autoa on käytetty aiemmin taksina tai se on ollut vuokrakäytössä. Tällaisilla tiedoilla on merkitystä, kun ostaja arvioi auton kuluneisuutta suhteessa sen ikään ja ajomäärään.

Lisäksi olennaisena tietona voidaan pitää sitä, jos auto on tuotu ulkomailta tai se on ollut kolarissa, joka on johtanut uudelleenrekisteröintiin ja mahdollisiin muutoksiin alkuperäisestä. Lähtökohtaisesti myyjän on syytä kertoa myös tärkeiden, määräajoin vaihdettavien osien kuten jakohihnan, vaihtotarpeesta.

Ennakkotarkastusta ei tarvitse tehdä

Autokaupan perussääntö on, että ostaja voi luottaa myyjän sanaan tai myynti-ilmoituksen tietoihin. Jos auton kerrotaan olevan huollettu, asiakkaan ei lain mukaan tarvitse tarkistaa huoltokirjaa ostohetkellä, vaan hän voi vedota mahdollisiin puutteisiin myöhemmin. Toki huoltokirjaan tutustuminen useimmiten silti kannattaa.

Marttalan mukaan moni myyjä vetoaa riitatilanteessa siihen, että asiakas on tarkastanut auton ostotilanteessa ja auto on myyty sellaisena kuin se on. Tämä ei kuitenkaan vapauta myyjää virhevastuusta.

Aina myyjä ei itsekään tiedä auton kaikista vioista ja ominaisuuksista. Kuluttajariitalautakunnassa on käsitelty esimerkiksi tapaus, jossa autoliike myi toimeksiannosta kymmenen vuotta vanhan BMW:n, josta paljastui myöhemmin siihen kuulumaton käynnistyksenestojärjestelmä. Myyjäliike joutui korvaamaan asiakkaalle järjestelmän vaihtamisesta aiheutuneita kustannuksia, vaikka ei ollutkaan ­tietoinen sen olemassaolosta.

Toiveet ja sopimukset kirjallisesti

Joskus ostajalla on autolle täsmävaatimuksia. Kuluttajariitalautakunnasta löytyy tapaus, jossa asiakkaalle myytiin jakohihnallinen auto, vaikka hän oli nimenomaan halunnut ostaa jakoketjullisen auton. Tällaisessa tapauksessa kauppaa ei Marttalan mukaan välttämättä tarvitse purkaa, mutta asiakas voi olla oikeutettu hinnanalennukseen.

Muita erikoisvaatimuksia saattavat olla esimerkiksi tietynlainen moottori tai ohjaustehostin.

”Jos tällaisia spesiaalitoiveita on, ne kannattaa todeta kauppasopimuksessa”, Marttala sanoo.

Vaikka asiakkaalla olisi selkeä toive tietystä auton ominaisuudesta tai varusteesta, myyjä voi silti tarjota autoa, josta kyseinen ominaisuus puuttuu. Tämä pitää vain selkeästi kertoa kaupantekotilanteessa.

Yleisellä tasolla on muutenkin järkevää dokumentoida toiveensa kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostiviestein, jotta ne ovat todennettavissa mahdollisessa riitatilanteessa. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuosituksetkin perustuvat kirjalliseen dokumentaatioon.

Auton ikä ja kunto vaikuttavat korvauksiin

Autosta annettujen tietojen puutteellisuus ja niistä aiheutuvat vahingot käsitellään tapauskohtaisesti. Kuluttajariitalautakunnassa tyypillinen seuraus on hinnanalennus, jonka suuruus riippuu siitä, millainen vaikutus virheellisellä tiedolla on esimerkiksi auton käytettävyyteen tai arvoon.

Ostajan kannattaa kuitenkin ottaa huomioon se, että jos auto on elinkaarensa päässä, ei korvauksia välttämättä tipu. Puutteellisella huoltohistorialla tai jonkin varusteen puuttumisella ei ole suurta merkitystä, jos ostettavaa auto maksaa kaksi tuhatta euroa ja sillä on ajettu 300 000 kilometriä.

”Mutta jos tehdastakuu on voimassa ja autolla on ajettu vaikka 60 000 kilometriä, huoltotiedoilla voi olla vaikutusta esimerkiksi takuun voimassa pysymiseen”, Marttala sanoo.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.