Mitä asunnon ostaja voi vaatia kiinteistönvälittäjältä – ja mitä ei?

Pitääkö kiinteistönvälittäjän ottaa vastaan kaikki ostotarjoukset tai kerrottava, onko joku muu tehnyt jo kohteesta tarjouksen?

Kerromme Kuluttaja-lehden numerossa 1/2021, pitääkö kiinteistönvälittäjän kertoa ostajaehdokkaalle muiden tekemistä ostotarjouksista. Välitysliikkeeksi rekisteröityjen yritysten toimintaa määrää nimittäin Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton laatima hyvän välitystavan ohje, jota laki velvoittaa niitä noudattamaan. Ohjeen mukaan asunnon ostaja voi vaatia kiinteistönvälittäjältä seuraavia asioita:

  1. Oikeat tiedot. Välittäjän pitää antaa oikeat ja ajantasaiset tiedot ja valvoa kaupan molempien osapuolten etuja. Kaikki olennaiset tiedot, myös kohteesta jo laaditut kuntoselvitykset, on oltava ostajan nähtävissä ennen tarjouksen tekemistä.
  2. Olennaiset ominaisuudet. Välittäjän tehtävä on selvittää ja kertoa kohteen olennaiset ominaisuudet: tämän hetken hintaan vaikuttavien tekijöiden ohella esimerkiksi korjaustarpeet ja tulevaisuuden korjausten vaikutukset.
  3. Myyjän maksukyvyttömyys. Myyjän maksukyvyttömyys voi vaikuttaa ongelmatilanteessa ostajan mahdollisuuteen saada hinnanalennusta virheestä tai purkaa kauppa. Välitysliikkeen on kerrottava tästä ostajalle ennen ostotarjouksen tekoa.
  4. Aiempi ostotarjous. Välittäjän täytyy kertoa ostajaehdokkaalle, jos kohteesta on jo tehty tarjous. Välittäjän ei tarvitse kertoa tarjousten rahamääristä eikä ehdoista. Tähän tarvitaan sekä myyjän että ostotarjouksen tekijän suostumus.
  5. Seuraamukset. Välittäjän on syytä selvittää osapuolille, mitä seuraamuksia sopimuksen purkamisesta voi koitua. Jos esimerkiksi käsirahan vastaanottamisen jälkeen joku olisi tekemässä vielä uutta tarjousta, välittäjän tulee kertoa tämä myyjälle ja myyjä ratkaisee, miten toimii ja haluaako kantaa seuraamukset.
  6. Ei vastaanottopakkoa. Välittäjän ei tarvitse ottaa vastaan kaikkia ostotarjouksia, vaan ainoastaan ne, jotka ovat myyjälle järkeviä.
  7. Ei etulyöntiasemaa. Välittäjän ei tarvitse ilmoittaa ensimmäisen tarjouksen tekijälle, jos myyjä hyväksyy myöhemmin tehdyn tarjouksen. Ensimmäisenä tai eniten tarjoava ei saa etulyöntiasemaa. Myyjä päättää aina itse, kenelle myy ja mihin hintaan.

Lähde: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto: Hyvän välitystavan ohje 2020

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.