Lakko ei välttämättä kelpaa syyksi liittymäsopimuksen viivästykseen

Kuluttaja voi saada vakiokorvausta puhelinliittymän viivästyksestä enintään 160 euroa.

Kuluttajalla on oikeus saada operaattorilta korvauksia, jos puhelin- tai internetliittymän toimitus viivästyy.

Kuitenkaan oikeutta korvaukseen ei ole, jos operaattori voi osoittaa, että viivästys johtuu sen ”ulkopuolisesta ylitsepääsemättömästä esteestä”.

Suomessa nähtiin alkukesästä kuusi viikkoa kestänyt Ammattiliitto Pro:n ict-alan toimihenkilöiden lakko. Se koski muun muassa teleoperaattoreita, joissa noudatettiin Pron ja Paltan välistä työehtosopimusta.

Onko työntekijöiden lakkoilu hyväksyttävä peruste olla maksamatta korvauksia liittymän viivästymisestä?

Ylivoimaisen esteen sisältöä ei ole määritelty tyhjentävästi laissa, sanoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston erityisasiantuntija Joonas Norr.

”Kyse on esteestä, joka on myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Ollakseen ylivoimainen esteen tulee lisäksi olla ennakoimaton, eli sellainen, jota myyjä ei ole kohtuudella voinut ottaa huomioon sopimusta tehtäessä”, Norr sanoo.

Omien työntekijöiden lakko ei ole lähtökohtaisesti ylivoimainen este

Telealan yleisissä sopimusehdoissa mainitaan ylivoimaisesta esteestä esimerkkinä teleyrityksestä riippumaton työselkkaus.

Norr ei ota suoraan kantaa siihen, muodostiko ict-alan lakko tällaisen esteen. Hänen mukaansa asia vaatisi tapauskohtaista arviointia.

”Kuluttaja-asiamies ei ole valvontatyössään arvioinut ict-alan lakkoa tuosta näkökulmasta.”

Norrin mukaan lähtökohta on, että yrityksen omien työntekijöiden lakko ei muodosta ylivoimaista estettä, koska yrityksellä on tyypillisesti mahdollisuus varautua lakkoon etukäteen.

”Kyse ei tällöin ole sellaisesta ennakoimattomasta esteestä, jonka seurauksia yritys ei voisi kohtuudella välttää tai voittaa esimerkiksi toiminnan väliaikaisella uudelleenjärjestelyllä.”

Tilanne siis muuttuu, jos esimerkiksi muiden toimialojen lakkoilu vaikeuttaa tuotteiden tai palvelujen toimittamista.

Norr kertoo KKV:n saaneen useita ict-alan lakkoa koskevia yhteydenottoja.

”Mutta ne koskivat lähinnä sitä, että liittymien irtisanomisessa tai asiakaspalvelun saamisessa oli lakon aikana ongelmia.”

Korvausta vaaditaan suoraan operaattorilta

Jos operaattorilla ei ole hyväksyttävää syytä liittymän toimittamisen viivästymiselle, kuluttajalla on oikeus vaatia operaattorilta niin sanottua vakiokorvausta. Se on 20 euroa jokaiselta alkavalta viivästysviikolta, kuitenkin enintään 160 euroa.

Vakiokorvausta voi vaatia reklamoimalla suoraan operaattorille. Liittymästä ei tarvitse maksaa ennen kuin yhteys on käytettävissä.

Jos viivästyksestä aiheutuneet kulut ylittävät 160 euroa, kuluttajalla voi olla lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen.

Mikäli reklamointi operaattorille ei tuota tulosta ja toimitus viivästyy edelleen, kuluttajalla on oikeus liittymäsopimuksen perumiseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.