Kuluttajansuojalakiin tulee muutos: ohjelmistopäivityksiä on jatkossa toimitettava laitteen odotettavissa olevan käyttöiän ajan

Kuluttajansuojalain muutos velvoittaa myyjää huolehtimaan laitteiden ja palvelujen tarpeellisista päivityksistä.

Myyjä joutuu pian huolehtimaan, että kuluttaja saa ostamaansa digitaaliseen laitteeseen tai palveluun tarpeelliset päivitykset. Uudistus sisältyy kuluttajansuojalain muutoksiin, joista hallitus antoi esityksensä syksyllä.

Lakiin on tulossa säännös, jonka mukaan myyjä on velvollinen huolehtimaan päivityksistä, joita tarvitaan ”digitaalisia elementtejä sisältävän tavaran säilyttämiseksi virheettömänä”.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) mukaan myyjän on jatkossa varmistettava, että tarpeellisista päivityksistä kerrotaan kuluttajalle ja että päivitykset toimitetaan ostajalle määrätyn ajanjakson ajan.

Kysyimme KKV:stä, mitä uusi lakipykälä käytännössä tarkoittaa ja miten pitkään myyjän on toimitettava päivityksiä.

Selkeitä määräaikoja ei ole asetettu

Erityisasiantuntija Saija Kivimäen mukaan ei ole olemassa täsmällisiä aikarajoja sille, mikä on ”määrätty ajanjakso”, jona myyjän on huolehdittava päivitysten toimittamisesta tietylle laitteelle tai palvelulle.

”Jos kyse on digitaalisen sisällön tai palvelun kertatoimituksesta, päivityksiä tulee toimittaa kohtuullisen ajanjakson ajan. Kohtuullisena ajanjaksona voidaan pitää tavaran odotettavissa olevaa käyttöikää.”

Laissa ei ole selkeitä määräaikoja esimerkiksi kodinkoneiden ja elektroniikkalaitteiden kestoiälle. Kuluttajariitalautakunnan suosituksen mukaan esimerkiksi television tulee kestää noin neljä vuotta ja matkapuhelinten 3–4 vuotta.

Lakipykälän tarkoittama kertatoimituksena annettava palvelu voisi Kivimäen mukaan olla esimerkiksi sähköisen kirjan lataaminen ja tallennus.

”Jos taas kyse on digitaalisen sisällön tai palvelun jatkuvasta toimittamisesta pidemmän ajan kuluessa, päivityksiä tulee toimittaa sen ajanjakson ajan, jonka myyjä on vastuussa laitteen virheestä ja joka tapauksessa vähintään sen ajan, jona digitaalista sisältöä tai palvelua on sovittu toimitettavaksi”, Kivimäki sanoo.

Tällaisella palvelulla voitaisiin Kivimäen mukaan tarkoittaa esimerkiksi kaksivuotista pilvitallennussopimusta.

Uudessa pykälässä sanotaan, että jos kuluttaja ei kuitenkaan asenna toimitettuja päivityksiä kohtuullisessa ajassa, myyjä ei ”tietyin edellytyksin” vastaa puuttuvan päivityksen aiheuttamasta virheestä.

Mitä ovat nämä ”tietyt edellytykset”, joiden täyttyessä myyjällä ei ole virhevastuuta?

”Myyjän vastuu poistuu, jos hän on ilmoittanut ostajalle päivityksen saatavuudesta ja siitä, mitä seurauksia päivityksen asentamisen laiminlyönnillä on”, Kivimäki vastaa.

”Lisäksi edellytetään, ettei päivityksen asentamatta jättäminen tai sen virheellinen asennus johdu kuluttajalle annetuista puutteellisista asennusohjeista.”

Uudistusta on perusteltu sillä, että tarjolla on entistä enemmän tavaroita, joissa on toimivuuden kannalta tarpeellista digitaalista sisältöä. Kuluttajansuojalain uudistuksen on määrä toteutua vuoden 2022 alusta, ja sen taustalla on EU-sääntely.

Silmiä avaavia juttuja, ei mainoksia

Kommentit (7)

Onko laki taannehtiva, eli koskeeko se jo markkinoilla olevia tuotteita?

” Onko laki taannehtiva, eli koskeeko se jo markkinoilla olevia tuotteita?”
Tuskinpa. Eipä taannehtivaa lainsäädäntöä juuri voi tehdä. Olisi aika erikoinen tilanne jos täysin laillisen toiminnan muuttuessa lainsäädännöllä laittomaksi joutuisit rikosoikeudelliseen vastuuseen taannehtivasti.

Esim jos autojen päästövaatimuksia kiristetään takautuvasti ja katsottaisiin että olet viisi vuotta sitten todistettavasti ajanut autoa joka ei nyt päätettyjä uusia takautuvasti voimaantulleita sääntöjä täyttänyt saat rangaistusluonteisen 10 000€:n veron tai sakon aiheesta. Ei kuulista kovin toimivalta tavalta?

Tässä tapauksessa haaste on että minkä myyjä sille voi jos tuotteeseen joka on myyty ennen lainsäädäntöä ei päivityksiä saa. Lain voimaantulon jälkeen hän sen sijaan lopettaa myymästä tuotteita joiden päivituksistä ei ole varmuutta tai joiden päivitykset vaativat toimia myyjältä. Ja nostaa hintoja kotta ne kattavat

….jotta ne kattavat päivitysvastuun myyjälle tuoman lisätyön kustannukset.

Tokkopa tässä nyt haetaan ihan rikosvastuuta. Mutta jos otetaan vaikka auto-analogia niin nykyautoja voi päivittää paremmiksi joko määräaikaishuollossa tai ilmateitse. Toisilla merkellä päivitykset tulee ilmaiseksi ja toisilla ei. Esim. Nissan ei päivitä sähköauto Leafin karttoja eikä auton muitakaan ohjelmistoja määräaikaishuollossa ilman vikakoodia edes takuuaikana, vaikka tuoreempia/parempia ohjelmistoversioita olisi tarjolla. Jos ostat nyt uuden auton, sen navigaattorin kartat saattaa olla kaksi vuotta vanhat. Olisi ihan kohtuullista vaatia että kartat päivittyisi ilman lisämaksua ja että tuotteiden elinkaari pidettäisiin ainakin ohjelmistopäivitysten avulla mahdollisimman pitkänä.

Puhelimia, joihin on päivityksiä saatavilla 3-4 vuotta ei markkinoilla kovin paljoa ole. Applen laitteisiin saa tietoturvapäivityksiä pidempään, mutta Android-maailmassa niitä saa parhaimmillaankin kolme vuotta laitteen julkaisusta (ei siis ostohetkestä, vaan siitä kun valmistaja on ilmoittanut tuovansa uuden puhelimen markkinoille).

Meinaat, että isoja valmistajia kiinnostaa tuottaa päivityksiä Suomen markkinoita varten? Mikäli lakia oikeasti aletaan valvoa, niin lopputulema on, että suurinta osaa puhelimista ei enää Suomessa myydä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.