Kuluttajaliiton puheenjohtaja Leena Simonen: työttömyyden kasvu huolestuttaa 

Mihin kuluttamiseen liittyvään epäkohtaan toivoisit Suomen hallituksen vaikuttavan? 

”Kuluttajaliitolla on monia tavoitteita tälle hallituskaudelle. Tärkeimpänä voisi mainita mahdollisuuden nykyistä laajempaan ryhmäkanteeseen. Nyt oikeus on vain kuluttaja-asiamiehellä, mutta hän ei ole sitä aktiivisesti käyttänyt. Mahdollisuus ryhmäkanteen nostamiseen pitäisi olla myös yksittäisillä vahingonkärsijöillä ja järjestöillä.” 

”Toinen tärkeä asia on kuluttajien ostovoiman turvaaminen ja eriarvoistumisen ehkäiseminen. Tällä hetkellä kaikilla ei ole mahdollisuutta hankkia edes aina välttämättömiä tarvikkeita.” 

Olet sanonut, että Kuluttajaliiton asiantuntemusta tarvitaan nyt enemmän kuin pitkään aikaan. Miksi?

 ”Kun markkinat globalisoituvat ja maassa on lama, kuluttajiin kohdistuvien vedätysten riski kasvaa. Meille tulee soittoja esimerkiksi tapauksista, joissa epäasiallista markkinointia on kohdistettu vanhuksiin tai muihin heikossa asemassa oleviin.” 

”Digitalisoituminen tuo uusia haasteita ja mahdollisuuksia, jotka liittyvät esimerkiksi verkkokauppaan, tietoturvaan ja laitteiden hallintaan.” 

Miksi Kuluttajaliitto kannattaa kauppojen aukiolojen vapauttamista?

 ”Olemme ajaneet joustavuutta aukioloihin jo vuodesta 1991. Nostimme asian uudestaan esiin, kun hallitus päätti esittää aukiolojen vapauttamista.” 

”Haluamme lisätä kilpailua ja vaihtoehtoja. Sääntelystä luopuminen lisäisi myös alueellista tasa-arvoa. Aukiolo ei olisi enää riippuvainen siitä, onko liike taajamassa vai sen ulkopuolella tai miten viranomainen myöntää poikkeuslupia.” 

”Jähmeät aukioloajat saattavat myös lisätä asiointia verkkokaupoissa. Silloin raha virtaa usein pois Suomesta, koska kotimaiset verkkokaupat koetaan huonommiksi kuin ulkomaiset.” 

Kuluttajaliitto kannattaa myös taksilupien tarveharkinnasta luopumista. Miksi?
”Kannatamme tarveharkinnasta luopumista, koska uskomme sen lisäävän kilpailua ja kohtuullistavan hinnoittelua. Haluamme kuitenkin alalle pääsyn olevan edelleen luvanvaraista. Se takaa palvelun laadun ja turvallisuuden.” 

Työttömyyden kasvaessa moni kuluttaja miettii, mitä asialle voisi tehdä. Miten omilla kulutusvalinnoilla voi edistää suomalaisten työllistymistä? 

”Noin puolet bruttokansantuotteesta tulee kulutuksesta. Siten sillä on suuri merkitys. Jos mahdollista, kannattaa hankkia kotimaisia tuotteita ja ennen kaikkea palveluita. Tässä tullaan taas ostovoimaan. Jos työttömyys ja taloudellinen epävarmuus kasvavat, aletaan entistä enemmän ostaa vain hinnan perusteella. Silloin kotimainen ei aina ole se kilpailukykyisin vaihtoehto.” 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.