Katkesivatko sähköt? Tiesitkö, että voit saada sähköyhtiöltä korvausta jopa 2 000 euroa

Hinnanalennus, vakiokorvaus ja vahingonkorvaus: tällaisiin hyvityksiin sähköyhtiön asiakas voi olla oikeutettu.

Syksyn saapuessa luonnonvoimat koettelevat jälleen sähköverkkoja. Syysmyrskyt kaatavat puita sähkölinjoille ja aiheuttavat pitkiäkin sähkökatkoja.

Vuonna 2019 tuuli ja myrsky aiheuttivat 35 prosenttia sähkönjakelun keskeytyksistä. Yleisin syy oli lumi- ja jääkuorma (38 prosenttia). Esimerkiksi Aapeli-myrsky katkoi tammikuussa 2019 sähköt lähes 200 000 asiakkaalta.

Valtaosa sähkökatkoista johtuu ilmassa kulkevissa avojohdoissa ilmenevistä vioista. Pahimmillaan sähkökatkot kestävät useita päiviä.

Jos sähköt ovat poikki pitkään, kuluttajalla on oikeus hinnanalennukseen, vakiokorvaukseen tai vahingonkorvaukseen. Kokosimme tietopaketin siitä, millaisiin korvauksiin kuluttaja on oikeutettu.

Laki takaa korvauksen pitkistä katkoista

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan hyvitystä voi saada, jos sähkökatko on vähäistä suurempi. Vähäisyyden arvioinnissa otetaan huomioon keskeytyksen syy, pituus ja vaikutukset asiakkaalle.

Lyhyemmissä sähkökatkoissa asiakkaalle voidaan maksaa hinnanalennus, jos verkkopalvelussa voidaan katsoa olleen vähäistä suurempi virhe. Hinnanalennus on vähintään kahta viikkoa vastaava osuus vuotuisesta siirtopalvelumaksusta. Virhe arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Esimerkiksi Elenia maksaa asiakkailleen hyvityksen yli kuuden tunnin sähkökatkosta. Yhtiö kertoo hyvittävänsä kolme prosenttia vuosittaisesta siirtopalvelumaksusta.

Jos sähköt ovat poikki vähintään 12 tuntia, kuluttajalla on oikeus vakiokorvaukseen. Se perustuu sähkömarkkinalakiin.

Vakiokorvauksen suuruus riippuu sähkökatkon pituudesta ja vuotuisesta siirtopalvelumaksusta. Näin vakiokorvaus lasketaan:

  • 12–24 tunnin sähkökatkossa korvaus on 10 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta.
  • 24–72 tunnin (1–3 vuorokauden) sähkökatkossa korvaus on 25 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta.
  • 72–120 tunnin (3–5 vuorokauden) sähkökatkossa korvaus on 50 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta.
  • 120–192 tunnin (5–8 vuorokauden) sähkökatkossa korvaus on 100 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta.
  • 192–288 tunnin (8–12 vuorokauden) sähkökatkossa korvaus on 150 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta.
  • Yli 288 tunnin (yli 12 vuorokauden) sähkökatkossa korvaus on 200 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta.

Kuluttaja voi saada vakiokorvauksia enintään 200 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta tai 2 000 euroa.

Keskeytysaika alkaa siitä, kun keskeytys on tullut verkonhaltijan tietoon.

Sähköyhtiöt maksavat vakiokorvauksen asiakkaalle hyvityksenä sähkölaskussa automaattisesti.

Verkkoyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan korjauksen alkamisen viivästymistä, jos poikkeuksellisen voimakas myrsky estää korjaustyöt ja vaarantaa työturvallisuuden.

Vahingonkorvausta haetaan sähköyhtiöltä

Kolmas mahdollinen hyvityksen muoto ovat vahingonkorvaukset. Kuluttaja voi olla oikeutettu vahingonkorvaukseen, jos sähkökatko aiheuttaa kuluttajalle vahinkoa, kuten sähkölaitteiden rikkoutumista tai pakasteiden sulamista.

Hinnanalennusta tai vahingonkorvausta voi vaatia myös silloin, kun sähkökatkos kestää alle 12 tuntia tai kun kyse on lyhytaikaisista, usein toistuvista katkoksista. Sähköntoimituksen virheellisyys arvioidaan tapauskohtaisesti.

Sama sähkökatko ei oikeuta kuluttajaa hinnanalennukseen, jos hänelle maksetaan jo vakiokorvausta. Sen sijaan kuluttaja voi vaatia vahingonkorvausta, vaikka hänelle maksettaisiin vakiokorvaus.

Kuluttaja voi vaatia hinnanalennusta tai vahingonkorvausta esittämällä kirjallisen vaatimuksen sähköyhtiölle, joka vastaa paikkakunnalla sähkön jakeluverkosta.

Jos sähkökatkon ei voida osoittaa johtuneen sähköverkkoyhtiön virheestä, kuluttaja voi hakea vahingonkorvausta kotivakuutuksesta. Kuluttaja voi myös viedä asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Silmiä avaavia juttuja, ei mainoksia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.