Vapaa-aika, harrastukset

 • KUNTOSALIJÄSENYYDEN IRTISANOMINEN

  Kuntosalin naisasiakas halusi irtautua kuntosalin jäsenyydestä sen vuoksi, että salin toiminta muuttui vain naisille tarkoitetuksi. Asiakkaan mielestä muutos oli merkittävä, koska hän oli käynyt salilla yhdessä puolisonsa kanssa. Asiakas oli tyytymätön myös salin käyttöaikojen lyhentymiseen, koska muutoksen jälkeen salia ei ollut mahdollista käyttää enää varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella. Kuntoklubin mielestä nämä eivät olleet riittäviä perusteita sopimuksen purkamiselle kesken sopimuskauden.

  Lautakunnan mielestä se, että sali muuttui vain naisille tarkoitetuksi, oli palvelun virhe. Virheenä lautakunta piti myös sitä, että salin tosiasialliset käyttömahdollisuudet heikentyivät käyttöajan lyhentymisen myötä. Yhdessäkään nämä seikat eivät kuitenkaan muodostaneet lautakunnan mielestä niin olennaista virhettä, että se olisi oikeuttanut sopimuksen purkamiseen. Asiakkaalla oli silti oikeus hinnanalennukseen muutosten jälkeiseltä ajalta.

 • VAATESÄILYTYKSESTÄ KADONNEET TAVARAT

  Kuluttaja vaati viihdetapahtuman järjestäjältä korvausta tavaroista, jotka olivat kadonneet maksullisesta vaatesäilytyksestä. Tapahtuman järjestäjä kiisti vastuunsa, koska säilytys oli ammattimaisesti hoidettu ja valvottu. Järjestäjä katsoi vastuunsa ulottuvan enintään kadonneisiin päällysvaatteisiin, koska arvotavaroiden säilytystä koskevasta vastuunrajoituksesta oli kerrottu asiakkaille tapahtumapaikalla olleissa kylteissä.

  Lautakunta katsoi viihdetapahtuman järjestäjällä olevan samanlainen vastuu vaatesäilytyksestä kuin ravintolalla. Vastuuta maksullisesta palvelusta ei voi rajoittaa esimerkiksi seinällä olevin kyltein. Rahan ja arvoesineiden säilytykseen ei vastuu kuitenkaan ulotu ilman eri sopimusta. Koska tapahtuman järjestäjä ei voinut osoittaa, ettei katoaminen johtunut sen puolella olleesta huolimattomuudesta, järjestäjä oli vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Korvausvelvollisuus kattoi päällysvaatteiden lisäksi kadonneen laukun sisältöineen, koska kyse ei ollut arvoesineistä, vaan tavaroista, joita tavanomaisesti pidetään tällaisissa tilaisuuksissa mukana.

 • RISTIRIITAISET ENNUSTUKSET

  Kuluttaja sai puhelimitse toimivalta ennustajalta lyhyen ajan sisällä kaksi aivan erilaista ennustusta tulevaisuudestaan. Kuluttaja vaati ennustajaa palauttamaan puheluista perityn hinnan, koska ristiriitaisista ennustuksista ei ollut mitään hyötyä. Ennustajan mielestä soittajan olisi pitänyt ymmärtää, että kyse on ajanvietteestä, joten rahojen palauttamiseen ei ollut perusteita.

  Lautakunta totesi, että lähtökohtaisesti kuluttajansuojalain säännöksistä ilmeneviä periaatteita voidaan soveltaa myös ennustuspalveluihin. Kuluttajan tulee kuitenkin ymmärtää, että kyse on viihdepalvelusta riippumatta siitä, mitä palvelua markkinoitaessa on lupailtu. Kuluttajan tulee ymmärtää näin ollen myös se, ettei ennustuspalvelulta voi edellyttää sisällöllistä luotettavuutta. Ristiriitaiset ennustukset eivät sen vuoksi oikeuttaneet kuluttajaa saamaan rahojaan takaisin.

 • TAKKI HÄVISI RAVINTOLAN VAATESÄILYTYKSESTÄ

  Elokuun lämpimässä illassa ei päällysvaatteita tarvittu ja asiakkaan nahkatakki jäi lunastamatta kotiin lähdettäessä. Takkia ei sittemmin enää ravintolan vaatesäilytyksestä löytynyt. Asiakas vaati ravintolaa korvaamaan takista 70 euroa.

  Elinkeinonharjoittaja on yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti vastuussa, jos maksulliseen säilytykseen otettu omaisuus katoaa. Korvausvastuusta voi vapautua osoittamalla, ettei katoaminen johtunut säilyttäjän huolimattomuudesta. Ravintola ei tällaista voinut osoittaa, joten kuluttajariitalautakunta suositti sen maksamaan asiakkaalle 70 euroa.

 • LIPPUJEN VÄLITTÄJÄN VASTUU

  Oopperaesitys peruuntui järjestäjän konkurssin takia. Ostaja vaati myyjäyritykseltä korvausta kymmenestä hyödyttömäksi käyneestä lipusta yhteensä 790 euroa.

  Kuluttajariitalautakunta ei suosittanut korvausta. Oopperaa oli markkinoinut tilaisuuden järjestäjä ja lipuissakin oli kerrottu, että tilaisuudesta ja sen mahdollisesta peruuntumisesta vastaa järjestäjä. Myyjä oli toiminut siten vain välittäjänä. Välittäjä ei ole vastuussa tilaisuuden järjestelyistä tai peruuttamisesta, vaan ainoastaan oman välitystehtävänsä huolellisesta ja ammattitaitoisesta hoitamisesta.

 • LELUAUTON HUONO KUNTO

  Radio-ohjattava auto hajosi puolen vuoden takuuajan puolivälissä. Ostaja vaati kaupan purkua, koska auto ei kestänyt korjattunakaan. Myyjä vetosi takuuohjeiden vastaiseen käyttämiseen: auto oli ajettu esteeseen ja irrotettu siitä väkivaltaisesti, jolloin pyöränripustus oli rikkoutunut.

  Auton tarkastanut kunnallinen kuluttajaneuvoja totesi, että auton puskuri ei suojannut etupyöriä auton törmätessä esteeseen pyörät ääriasennossa. Tukivarren materiaali ei ilmeisesti kestänyt törmäystä. Kuluttajariitalautakunnan mielestä lasten käyttöön tarkoitetun radio-ohjattavan auton pitää kestää tavanomaista törmäämistä erilaisiin esteisiin siitä huolimatta, että takuuehdoissa mainitaan ”vältä törmäilyä”. Ostajalla oli oikeus saada kauppahinta takaisin, kun hän palautti auton myyjäliikkeeseen.

 • TAKUUAIKANA MURTUNUT LUMILAUTA

  Lumilautailijan lasketteluilo loppui lyhyeen, kun lauta murtui kuuden laskettelukerran jälkeen. Ostaja vaati kaupan purkua tai uutta lautaa. Laudan oli luvattu kestävän kovaakin käyttöä. Myyjä piti murtuman syynä käyttövirhettä.

  Silloin, kun tuote hajoaa takuuaikana, pitää takuunantajan saattaa todennäköiseksi, että ostaja on syypää vikaan tai tuotetta on kohdannut tapaturma. Muussa tapauksessa takuunantaja on vastuussa tuotteesta. Kuluttajariitalautakunta suositti vaatimuksen mukaista hyvitystä, koska myyjä ei ollut osoittanut sitä, että lauta oli murtunut käyttövirheen vuoksi tai muusta ostajan puolella olevasta syystä.

 • LASKETTELURINTEEN KUNTO

  Lautailija karautti laskettelurinteen keskellä olleisiin kiviin, jolloin lumilauta vaurioitui ja hissilippu jäi käyttämättä. Laskettelukeskus kiisti korvausvastuunsa vahingosta, koska rinne oli ollut tapahtuma-aikaan tyydyttävässä kunnossa. Kukaan sadoista laskettelijoista ei ollut valittanut sen kunnosta.

  Alalla noudatettavien yleisten ehtojen mukaan laskettelukeskus on vastuussa kuluttajalle ja hänen omaisuudelleen aiheutuvista vahingoista, jos laskettelurinne ei täytä ehdoissa mainittuja turvallisuusmääräyksiä. Ehdoissa sanotaan, että rinteiden pitää olla sää- ja maasto-olosuhteisiin nähden tyydyttävässä kunnossa. Sääolosuhteet olivat olleet vahinkopäivänä hyvät, pakkasta useita asteita ja tuuliolot normaalit. Rinteessä ei ollut varoitettu yleisesti kivistä tai merkitty esillä olleiden kivien kohtaa. Kuluttajariitalautakunta suositti, että laskettelukeskus maksaa korvausta lumilaudasta, käyttämättä jääneestä hissilipusta ja puhelinkuluista yhteensä 65 euroa.

 • VIDEOKASETIN PALAUTUS

  Kuluttaja palautti videokasetit vuokraamon tiskille. Hän ei saanut niistä kuittia. Vuokraamo huomasi myöhemmin kasettien puuttuvan ja vaati asiakkaalta niistä korvausta. Asiakkaan mielestä hänen vastuunsa oli päättynyt kasettien palautukseen. Koska kuittia ei ollut, kuluttaja ei voinut todistaa asiaa, mutta hänellä oli uskottava kertomus palauttamisesta.

  Videovuokraamon palautusjärjestelmän on oltava kuluttajien oikeusturvan kannalta riittävän turvallinen. Jos kuluttajalle ei anneta kuittia kasettien palauttamisesta, jää vastuu epäselvyyksistä vuokraamolle. Tällöin vuokraamon on pystyttävä osoittamaan, että kasettien häviäminen johtuu kuluttajan puolella olevasta syystä, jotta se voisi vaatia niistä korvausta. Lautakunta suositti, että vuokraamo ei voi periä kaseteista korvausta, koska vuokraamo kantoi riskin kasettien katoamisesta.

 • KÄVELYKENKIEN KAUPPA PURETTIIN

  80 euron kengistä irtosi pohja ennen kuin kolme kuukautta ehti kulua ostosta. Kenkäliike suhtautui nuivasti ostajan esittämään kaupan purkuvaatimukseen. Sen mielestä pohjien alkava irtoaminen olisi pitänyt huomata ennen kuin kengät tulivat käyttökelvottomiksi ja ne olisi pitänyt palauttaa silloin liikkeeseen. Niitä oli liikkeen mukaan myös käytetty väärin ottamalla kengät jalasta nauhoja avaamatta, potkimalla.

  Kuluttajariitalautakunta tarkasti siistinnäköiset kävelykengät istunnossaan ja totesi pohjan irtoamisen. Kengät olivat kestäneet liian lyhyen ajan eikä näyttöä niiden väärästä käytöstä ollut. Virheilmoituskin oli tehty lain vaatimassa kohtuullisessa ajassa virheen huomaamisesta. Valmistusvirheellisten kenkien kauppa oli purettava ja ostaja sai kauppahinnan takaisin, kun palautti kengät liikkeeseen. Lisäksi hän sai korvauksen virheestä aiheutuneista matkakuluista.

 • CROSSIPYÖRÄ HAJOSI VÄHÄN VÄLIÄ

  Uutta crossimoottoripyörää jouduttiin korjaamaan takuuaikana kolmesti. Kun pyörä hajosi neljännen kerran, ostaja vaati kaupan purkua. Myyjän mielestä vaatimus oli perusteeton, koska se ei ollut saanut mahdollisuutta tutkia viimeisintä vikaa.

  Uusi pyörä rikkoutui neljä kertaa runsaassa kahdessa kuukaudessa. Lautakunnan mielestä ostajalla ei ollut enää velvollisuutta tarjota myyjälle virheen oikaisumahdollisuutta. Lautakunta suositti kaupan purkua ja ostajalle syntyneiden kulujen korvaamista.

 • KELLON ON KESTETTÄVÄ NORMAALIA KÄYTTÖÄ

  Uusi rannekello toimi vain viikon. Tarkastuksessa todettiin, ettei kelloa ollut mahdollista korjata, koska sen koneisto oli ruostunut runsaasta kosteudesta. Myyjä kiisti ostajan vaatimuksen kaupan purkamisesta, koska takuulapussa oli tuotu esiin, ettei kello kestä kosteutta.

  Ostaja oli käyttänyt kelloa koiraa ulkoiluttaessaan sekä hiihtäessään, jolloin kosteutta oli päässyt tiivistämättömään kelloon. Lautakunnan mielestä kyse ei ollut sellaisista harrastuksista, joissa kello olisi joutunut alttiiksi normaalia suuremmalle kosteudelle. Koska kello ei kestänyt normaalikäyttöä, ostajalla oli oikeus kaupan purkuun.

 • MAILA RIKKI, EI VIRHETTÄ

  Sata euroa maksanut jääkiekkomaila hajosi kuukaudessa, 12 käyttökerran jälkeen. Ostaja vaati, että kauppa puretaan. Myyjä katsoi olevansa vastuussa ainoastaan materiaali- ja valmistusvirheestä, mutta ei mailan vaurioitumisesta pelitilanteessa. Jos tavarassa ilmenee virhe kuuden kuukauden kuluessa kaupanteosta, siinä oletetaan olleen virhe jo luovutushetkellä, jollei oletus ole ”tavaran luonteen vastainen”.

  Lautakunnan mielestä mailan rikkoutuminen näinkin monen käyttökerran jälkeen ei ollut odottamatonta. Ostaja jäi vaille hyvitystä.

 • KITARA HAJOSI KAHDESTI

  Puisen kitaran kansi halkesi kahdesti takuuaikana. Ensimmäisen halkeaman myyjä korjasi. veloituksetta, mutta toisesta hän vaati maksun. Myyjän mukaan soitinta oli säilytetty ohjeiden vastaisesti liian kuivissa olosuhteissa. Ostaja vaati uutta soitinta.

  Myyjä ei pystynyt todistamaan, että hän olisi antanut ostajalle ohjeen kitaran säilytyksestä. Kitarassa oli siis virhe. Pääsääntö tavallisten tavaroiden kaupassa on se, että myyjällä on oikeus korjata tuote vain kerran. Kuitenkin jos tavara on kallis tai se on valmistettu erityisesti ostajaa varten, korjausmahdollisuuksia on annettava useampia. Näin oli tässä tapauksessa. Kitara oli arvokas ja käsityönä valmistettu, joten myyjälle oli annettava toinenkin korjauskerta. Ostajalla ei ollut oikeutta saada uutta soitinta, vaan hänelle piti antaa korjattu kitara takaisin ilman lisäkustannuksia.

 • TALLIN PITÄJÄ VASTUUSEEN HEVOSEN LOUKKAANTUMISESTA

  Vuokratallissa hoidossa ollut hevonen loukkaantui toisen hevosen potkusta ja jouduttiin lopettamaan neljä kuukautta myöhemmin. Omistaja vaati tallin pitäjältä 8 000 euron korvausta hevosen hinnasta ja lääkärikuluista. Tallin pitäjä ei ollut mielestään vastuussa hevosten käyttäytymisestä laitumella.

  Tallin pitäjän olisi pitänyt pitää potkiva hevonen erillään muista hevosista. Toisaalta omistaja ei ollut toiminut itsekään huolellisesti, sillä hän ei teettänyt eläinlääkärin suosittamia lisätutkimuksia heti. Lautakunta arvioi korvauksen määräksi 2 000 euroa, koska omistaja oli itsekin ollut huolimaton ja koska hänelle oli ollut hevosesta käyttöhyötyä kahden ja puolen vuoden ajan.

 • POLKUPYÖRÄ OLIKIN LIIAN SUURI

  Polkupyörän ostaja vaati kaupan purkua, koska pyörän runko osoittautui hänelle liian suureksi. Myyjä ei suostunut purkamaan kauppaa, koska ostaja sai mahdollisuuden kokeilla pyörää.

  Ostaja olisi voinut välttää pettymyksen, jos hän olisi koeajanut pyörän ja tutustunut sen ominaisuuksiin ennen ostamista. Koska pyörässä ei ollut virhettä, ostaja jäi vaille hyvitystä.

 • SOTALEIKKI TYSSÄSI VARUSTEIDEN PUUTTUMISEEN

  Mökkiviikonlopun ohjelmanumeroksi suunniteltu värikuulapeli peruuntui, koska vuokratuista varusteista puuttui suojamaskit ja patruunalippaat. Vuokraamo ja vuokraaja olivat eri mieltä siitä, kummalla oli vastuu tarvikkeiden puuttumisesta.

  Vuokraamo ei edes väittänyt, että se olisi tarkastanut valmiiksi pakkaamansa varusteet vuokraajan kanssa. Vuokratuista varusteista ei ollut peliporukalle mitään hyötyä, joten vuokraamon täytyi maksaa rahat takaisin.

 • KEIKKALIPUT KORVATTIIN, MATKAKULUJA EI

  Heviyhtyeen konsertti peruuntui, koska bändin varusteet tulivat konserttipaikalle myöhässä viivästyneen lennon takia. Konserttiin turhaan matkustanut fani vaati tapahtuman järjestäjältä korvauksia myös matkakuluistaan. Järjestäjä katsoi vastuunsa rajoittuvan vain pääsylipun hintaan.

  Asiakkaalla oli oikeus saada takaisin vain lipun hinta. Konsertin peruuntuminen ei johtunut tapahtuman järjestäjästä, minkä takia järjestäjän ei tarvinnut korvata matkakuluja.

 • SUULLINEN VIRHEILMOITUS RIITTI JUOKSUKILPAILUSSA

  Maratonille osallistunut juoksija vaati 20 euron hyvitystä osanottomaksuun, koska kaikilla juomaasemilla ei ollut tarjolla luvattua urheilujuomaa. Tapahtumanjärjestäjä kiisti vaatimuksen. Järjestäjä vetosi muun muassa siihen, ettei juoksija ollut valittanut asiasta sääntöjen edellyttämällä tavalla kirjallisesti.

  Juoksija oli ilmoittanut asiasta maaliin saavuttuaan suullisesti. Se riittää, koska asiakkaita ei voi velvoittaa tekemään virheilmoitusta kirjallisesti. Tapahtumanjärjestäjän oli palautettava virhettä vastaavana hinnanalennuksena 7 euroa.

 • NAVIGAATTORI KATOSI JÄRVEEN

  Uusi navigaattori putosi melontaretkellä järveen, kun vyölenkki petti. Laitteen ostaja koki saaneensa myyjältä riittämättömät ohjeet, koska tämä ei ollut kehottanut häntä tarkastamaan kiinnitystä ennen käyttöönottoa.

  Navigaattorissa ei ollut virhettä, koska vyölenkin nuppi oli ollut ehjä. Kiinnittäminen oli neuvottu ohjekirjassa. Vaikka vyölenkki nuppeineen oli kiinnitetty ostohetkellä laitteeseen valmiiksi, myyjän ei tarvinnut erikseen neuvoa tarkistamaan kiinnitystä.

 • PURJEVENE KÄRSI KULJETUKSESSA

  Purjevene vahingoittui ollessaan liikkeen kuljetettavana. Kuljetusliikkeen mielestä vastuu oli asiakkailla, koska kuljetuksessa käytetty virheellinen kuljetuspukki oli asiakkaiden hankkima.

  Asiantuntevan liikkeen olisi pitänyt tietää, ettei asiakkaiden pukki sopinut kuljetukseen. Liikkeen olisi pitänyt kieltäytyä kuljetuksesta tai ainakin ilmoittaa asiakkaille, että pukki on vääränlainen. Liikkeen oli korvattava veneen vahingot ja palautettava kuljetusmaksu.

 • RATSASTUSTALLILLA OLTAVA VAKUUTUS

  Ratsastaja putosi ratsastustunnilla hevosen selästä kolmesti. Hän vaati tallia korvaamaan loukkaantumisesta koituneet kulut ja ansionmenetyksen. Talliyrittäjän mielestä asiakkaan olisi pitänyt huolehtia vakuutuksesta itse.

  Ratsastusta tarjoavilla talleilla pitää olla vastuuvakuutus. Jos näin ei ole, siitä on kerrottava asiakkaalle. Ratsastajan taas olisi pitänyt viimeistään toisen putoamisen jälkeen harkita ratsastamisen riskejä. Talliyrittäjän piti maksaa puolet kuluista.

 • KOEAJO EI TEE PYÖRÄSTÄ KÄYTETTYÄ

  Polkupyörän ostaja huomasi, että uutena myyty pyörä oli ollut esittelykäytössä. Myös vaihteistoa piti säätää jälkikäteen. Ostaja vaati hinnanalennusta.

  Pyöriä kokeillaan yleensä kaupassa ennen ostamista. Koeajot ovat lyhyitä, joten myynnissä olevat pyörät ovat uudenveroisia. Vaihteisto taas saattaa vaatia aluksi useampiakin säätökertoja. Ostaja jäi ilman hyvitystä.

 • KUNTOSALISOPIMUS JATKUI PERUUTUKSESTA HUOLIMATTA

  Asiakas irtisanoi kuntosalijäsenyytensä kirjallisesti, mutta huomasi useita kuukausia myöhemmin kuukausierien menevän yhä tililtään. Yrityksen mukaan sopimus päättyisi vasta, kun asiakas kävisi paikan päällä irtisanomassa sopimuksen.

  Jäsensopimuksen mukaan asiakas saattoi irtisanoa sopimuksen vain käymällä henkilökohtaisesti kuntokeskuksessa. Ehto oli kohtuuton. Yrityksen oli palautettava irtisanomisen jälkeiset maksut.

 • LELUAUTON HUONO KUNTO

  Radio-ohjattava auto hajosi puolen vuoden takuuajan puolivälissä. Ostaja vaati kaupan purkua, koska auto ei kestänyt korjattunakaan. Myyjä vetosi takuuohjeiden vastaiseen käyttämiseen: auto oli ajettu esteeseen ja irrotettu siitä väkivaltaisesti, jolloin pyöränripustus oli rikkoutunut.

  Auton tarkastanut kunnallinen kuluttajaneuvoja totesi, että auton puskuri ei suojannut etupyöriä auton törmätessä esteeseen pyörät ääriasennossa. Tukivarren materiaali ei ilmeisesti kestänyt törmäystä. Kuluttajariitalautakunnan mielestä lasten käyttöön tarkoitetun radio-ohjattavan auton pitää kestää tavanomaista törmäämistä erilaisiin esteisiin siitä huolimatta, että takuuehdoissa mainitaan ”vältä törmäilyä”. Ostajalla oli oikeus saada kauppahinta takaisin, kun hän palautti

Alkuun