Palvelut

 • PESUA KESTÄMÄTTÖMÄT PUUVILLAMATOT

  Kolmesta pesetetystä puuvillamatosta yksi nelimetrinen kutistui pituussuunnassa 17 cm ja leveyssuunnassa epätasaisesti 4,5 – 6 cm. Yksi matoista oli pesun jälkeen tiimalasin ja toinen tynnyrin muotoinen. Kuluttaja vaati sekä mattojen myyjältä että pesulalta korvausta matoista. Pesula kiisti pesuvirheen ja myyjäliike viittasi matoissa olleisiin pesuohjeisiin, joiden mukaan matot piti pestä 30 asteessa. Jos puuvillamatto pestään ohjeen vastaisesti, se voi sekä kutistua että venyä liikaa. Viidestä seitsemään prosentin kutistuma on puuvillamatolle sallittua.

  Kuluttajariitalautakunta piti nelimetrisen maton käyttäytymistä pesussa normaalina eikä suosittanut sen osalta korvausta. Kahden muun maton muodonmuutos ei ollut voinut johtua vähäisestä pesulämpötilan ylittämisestä, vaan matoissa oli käytetty ominaisuuksiltaan erilaisia kuteita liian suurilla yhtenäisillä alueilla. Näin ollen matot menettivät pesussa muotonsa, koska eri tavoin käyttäytyviä kuteita ei ollut sekoitettu tasaisesti keskenään. Myyjäliike oli vastuussa virheellisistä matoista. Koska matoista oli ollut jo käyttöhyötyä ennen pesettämistä, lautakunta suositti niiden hinnan palauttamista vain osittain eli 170 euroa. Mattojen hankintahinta oli ollut 270 euroa.

 • VAIKEAT PUNAVIINITAHRAT

  Iranilaisen silkkimaton värit levisivät pesussa, mihin se oli viety viinitahran vuoksi. 1 600 euroa maksanut matto oli täysin pilalla ja omistaja vaati matosta täysimääräistä korvausta. Pesula selvitti maton olleen pilalla jo pesuun tuotaessa, koska punaviinitahra oli suuri ja värjännyt mattoa. Matto pestiin tasopesussa kuten pitikin, mutta siitä alkoi heti lähteä väriä.

  Maton omistaja jäi vaille korvausta, koska pesula ei ollut tehnyt virhettä. Kuluttajariitalautakunnan mukaan punaviinitahraa ei ole mahdollista saada pois kemiallisessa pesussa. Matto puolestaan ei kestänyt vesipesua, vaan väri irtosi siitä huolimatta, että pesu oli ollut niin varovaista kuin maton materiaali oli edellyttänyt.

 • EPÄONNISTUNUT JAKKUPUKU

  Raakasilkistä tehdyn jakkupuvun yläosa oli ensin liian pieni ja korjauksena tehty uusi jakku liian iso. Asiakas menetti kärsivällisyytensä ja vaati maksamansa 504,56 euron tekopalkkion palauttamista.

  Kuluttajariitalautakunta luotti ompelualan asiantuntijan lausuntoon työn ammattitaidottomasta ja huolimattomasta suorituksesta. Pukua ei olisi voitu saada korjaamalla kuntoon, joten asiakkaalla oli oikeus saada maksamansa summa takaisin, kun hän palautti jakkupuvun ompelimoon.

 • VIEMÄRIN SULATUSTYÖ

  Elinkeinonharjoittaja laskutti viemärin sulatustyöstä 825 euroa. Tilaajan mielestä lasku oli perusteeton, koska työ ei johtanut viemärin sulamiseen.

  Lautakunnan näkemyksen mukaan elinkeinonharjoittajalle oli täytynyt selvitä heti kohteeseen saavuttuaan, ettei varattu kalusto riitä sulatukseen. Sulatusyritykset olivat sen vuoksi tapahtuneet täysin yrityksen omalla riskillä. Koska yritys ei ollut tehnyt mitään kuluttajan hyödyksi jäänyttä palvelusta, lautakunta totesi esitetyn laskun perusteettomaksi matkakuluja lukuun ottamatta.

 • MUISTUTUS TEHTÄVÄ ENNEN PERINTÄÄ

  Lääkäriaseman ja asiakkaan välillä oli erimielisyys siitä, oliko asiakkaalla ollut oikeus peruuttaa toinen tutkimuskerta. Lääkäriasema laskutti lääkärinpalkkion vasta kahden vuoden kuluttua. Asiakas piti laskua perusteettomana, koska hän oli peruuttanut ajanvarauksen. Lääkäriasema antoi perintätoimistolle toimeksiannon periä laskusaatava. Korot ja perintäkulut olivat miltei kaksinkertaistaneet saatavan. Valituksessaan asiakas vetosi laskun perusteettomuuden lisäksi siihen, ettei laskusta ollut muistutettu ennen perintään siirtämistä.

  Asiakkaalla oli kuluttajariitalautakunnan mielestä ollut perusteltu aihe olettaa, että lääkärinpalkkio oli kokonaisuudessaan aikanaan maksettu, kun siitä ei ollut mitenkään muistutettu kahteen vuoteen. Lisäksi oli hyvän perintätavan vastaista siirtää saatava suoraan perintätoimistolle.

 • RIITAA LAKIASIAINTOIMISTON LASKUSTA

  Lakiasiaintoimisto ilmoitti yhdeksän kuukautta toimeksiannon vastaanottamisen jälkeen asiakkaalleen, ettei vastapuoli suostunut sopimaan asiaa. Lakiasiaintoimisto laskutti tästä 770 euroa. Asiakkaan mielestä lasku oli kohtuuton, koska asia ei ollut edennyt millään tavoin.

  Toimisto ei esittänyt hyväksyttävää syytä siihen, miksi vastapuolelle lähetetyn kirjeen jälkeen kului seitsemän kuukautta ilman mitään toimenpiteitä tai yhteydenottoa asiakkaaseen. Pyynnöistä huolimatta asiakkaalle ei esitetty myöskään vastapuolelle lähetettyä sopimusluonnosta. Toimiston olisi pitänyt esittää selvitystä siitä, että sopimusluonnos oli ylipäätänsä tehty. Lautakunta piti oikeutettuna asiakkaan vaatimusta laskun puolittamisesta.

 • LUOTTOKORTTI KATOSI POSTISSA

  Luottokortin haltija lähetti ulkomailla asuvalle pojalleen rinnakkaiskortin postitse. Kortti katosi postissa. Allekirjoittamattomalla kortilla ehdittiin tehdä ostoksia yli 3 000 euron arvosta. Lähettäjä ei ollut mielestään vastuussa näin syntyneestä laskusta.

  Rahan ja muun arvo-omaisuuden lähettämiseen postitse sisältyy riski, että lähetys katoaa. Luottokortin lähettäjänkin oli pitänyt varautua siihen, että lähettämiseen liittyi ainakin kortin luottorajan suuruinen riski. Kortti oli allekirjoittamaton, joten anastajan oli ollut erityisen helppo käyttää korttia allekirjoitettuaan sen itse. Kortin ja maksutositteen allekirjoituksen vertaaminen on yleensä riittävä varmistus käyttäjän oikeudesta korttiin. Vain erityisistä syistä henkilöllisyyden tarkastaminen on tarpeen. Sellaisia syitä ei tapauksessa ilmennyt. Kortin haltija oli siten vastuussa tehdyistä ostoksista.

 • PESUKONE JÄÄTYI MUUTOSSA

  Asiakas oli tilannut muuttoauton joulun alla ja sopimuksen mukaan kuljettajan kuului myös lastata ja purkaa tavaroita. Liittäessään uudessa kodissaan pesukonetta, asiakas havaitsi, että kone oli vaurioitunut muutossa. Hän vaati korvausta muuttofirmalta. Muuttofirma kiisti vastuunsa, koska pesukoneessa ollut vesi oli jäätynyt ja vaurio oli aiheutunut siitä eikä kuljetuksesta. Asiakas itse oli ottanut letkut koneesta ennen muuttoa ja valuttanut koneesta vedet pois.

  Kuluttajariitalautakunta ei suosittanut muuttoliikettä korvaamaan pesukoneen korjausta. Huoltoliikkeen mukaan koneen vesiventtiili oli jäätynyt ja sen seurauksena runko oli haljennut. Kyseessä ei ollut lämmin kuljetus eikä muuttoliikkeen tehtäviin ollut kuulunut tavaroiden pakkaaminen tai valmistaminen kuljetusta varten.

 • VANHAA PESUKONETTA TURHA KORJATA

  Kuluttaja oli pyytänyt pesukoneen korjaajaa ilmoittamaan arvioidut korjauskulut ennen korjausta. Arviota tiedustellessaan kuluttaja sai tietää, että korjaus olikin jo tehty. Kuluttaja piti korjauslaskua kohtuuttomana, koska samalla hinnalla olisi saanut uuden koneen.

  Lautakunta yhtyi kuluttajan näkemykseen siitä, ettei vanhaan koneeseen ollut taloudellisesti mielekästä tehdä lähes 400 euron hintaista korjausta. Asiakkaalle olisi pitänyt antaa pyydetty hinta-arvio sekä mahdollisuus päättää, haluaako hän kustantaa koneeseen tuon hintaisen korjauksen. Koska liike oli laiminlyönyt neuvontavelvollisuutensa, lautakunta suositti hintaa alennettavaksi 190 euroon, johon kuluttaja oli voinut korjauskulujen suhteen kohtuudella varautua.

 • TARJOUKSEN TEOSTA EI SAANUT LASKUTTAA

  Keittiökalusteista tarjousta pyytänyt asiakas sai liikkeeltä laskun suunnittelutyöstä. Asiakas piti saamaansa laskua aiheettomana, koska tarjouksenteon maksullisuudesta ei ollut kerrottu. Liike vetosi siihen, että suunnittelutyön hinta ilmeni liikkeessä esillä olleesta hinnastosta.

  Liike ei esittänyt näyttöä, joka olisi osoittanut osapuolten sopineen maksullisesta suunnittelutyöstä. Kysymys oli siten sopimusneuvottelusta, joka ei oikeuttanut vaatimaan asiakkaalta korvausta.
  Kuluttajansuojalain mukaan elinkeinonharjoittaja voi vaatia valmistelevista toimenpiteistä maksun siinä tapauksessa, että kuluttajalla ei ole aihetta olettaa, että toimenpide on maksuton. Liikettä suositettiin palauttamaan palkkio asiakkaalle.

 • MATTO RYPISTYI PESUSSA

  Puuvilla-paperinarumatot palautuivat pesulasta ryppyisinä ja ryhdittöminä. Asiakkaan mielestä matot oli pesty väärin.

  Paperinarumaton ominaisuuksiin kuuluu, että sen ryhdikkyys vähenee pesussa, vaikka matto olisi pesty oikein. Matot, joissa on useita raaka-aineita, saattavat puolestaan kutistua epätasaisesti. Tämä voi näkyä esimerkiksi reunojen aaltoiluna, joka tosin yleensä tasoittuu käytössä. Koska matot olivat käyttäytyneet materiaalilleen tyypillisellä tavalla, asiakkaalla ei ollut oikeutta hyvitykseen.

 • SÄHKÖMITTARIN LUKUVIRHE

  Asiakkaalle tuli sähkönkäytöstä kahden vuoden ajalta yli 1 500 euron tasauslasku. Hän oli ilmoittanut virheelliset mittarilukemat yli kahden vuoden ajan mittarin vaihdon jälkeen. Erehdys johtui siitä, että vanhan mittarin viimeinen numero jätettiin lukematta, mutta uuden mittarin kaikki numerot olisi pitänyt lukea. Asiakas oli lukenut uuden mittarin samalla tavalla kuin vanhan ja hänen mielestään sähköyhtiö oli laiminlyönyt kertoa, miten uusi mittari luetaan.

  Kuluttajariitalautakunta ei suosittanut hyvitystä, koska laskutuksen oikaiseminen oli tapahtunut sähkönmyyntiehtojen mukaisesti. Ehtojen mukaan myyjällä on oikeus vaatia mittaus-, laskutus- tai mittarin luentavirheeseen perustuvia saataviaan kahden vuoden ajalta. Sillä, mistä mittarinlukuvirhe johtuu, ei ole merkitystä.

 • TUKASTA TULI VIHREÄ

  Hiusten vaalennuksen ottanut asiakas oli tyytymätön vaalennuksen lopputulokseen. Hänen mielestään hiuksista tuli vihreät. Asiakas vaati kampaamoa palauttamaan palvelun hinnan ja korvaamaan uudesta värjäyksestä aiheutuneet kulut. Kampaamon mukaan asiakas oli lähtiessään hyväksynyt työn.

  Asiakas oli ilmoittanut tyytymättömyydestään kohtuullisessa ajassa, muutaman päivän kuluttua värjäämisestä. Käsittelyn jälkeen asiakkaan hiukset olivat kauttaaltaan kirjavat ja osittain vihreät. Kampaamon oli palautettava perimänsä hinta ja korvattava uuden värjäyksen hinta.

 • ÖLJY PILASI PIHAISTUTUKSET

  Kiinteistön omistajat vaativat öljyntoimittajalta korvausta, koska öljy valui pihamaalle öljyntoimituksen yhteydessä. Öljyntoimittajan mukaan vahingon syy oli se, että tilaaja ei ollut huolehtinut säiliön ylitäytönestimestä.

  Ylitäytönestimessä ei ollut aikaisemmin havaittu vikaa. Öljy-yhtiön kuljettajan olisi pitänyt seurata toimitusta ja katkaista se heti, kun öljyä alkoi valua maahan.
  Yhtiön oli korvattava huolimattomuudesta aiheutunut vahinko siltä osin kuin sitä ei ollut korvattu tilaajien vakuutuksesta.

 • SUUNNITTELUVIRHE PILASI VAATTEEN

  Lasketteluhaalarin hupun turkisreuna kovettui ja alkoi repsottaa pesussa. Pesula ei katsonut olevansa vastuussa, koska vaate oli pesty ohjeen mukaan.

  Pesula ei ollut vastuussa vahingosta, koska kyse ei ollut vaatteen pesu- vaan suunnitteluvirheestä. Turkiksen olisi pitänyt olla irrotettavissa pesun ajaksi. Myös pesuohjeessa olisi täytynyt mainita, että turkis pitää irrottaa ennen pesua.

 • TV-ANTENNIN SUUNTAUS PITI HOITAA KERRALLA

  Asennusliike sai suunnattua televisioantennin oikein vasta kolmannella asiakaskäynnillä. Asiakas oli mielestään velvollinen maksamaan vain yhdestä käynnistä.

  Paikkakunnalla lähes 20 vuotta toimineen sähköliikkeen olisi kokemuksensa perusteella pitänyt osata suunnata antenni heti oikeaa päälähetintä kohti. Asiakasta sai sen vuoksi laskuttaa vain ensimmäisestä käynnistä.

 • TAULU UNOHTUI KAHDEKSI VUODEKSI

  Asiakas tuli hakemaan kehystettäväksi jättämäänsä taulua kaksi vuotta sovitun noutopäivän jälkeen. Kehystäjä oli sinä aikana myynyt taulun kulujensa kattamiseksi. Asiakas vaati 2 000 euron korvausta. Liikkeen mukaan työllä oli vain tunnearvoa.

  Tilattu työ on noudettava kohtuullisessa ajassa. Liike ei ollut tavoittanut asiakasta, eikä asiakas ollut ottanut liikkeeseen yhteyttä kahteen vuoteen. Asiakkaan saamassa kuitissa luki, että liike voi myydä noutamattoman työn. Asiakas jäi ilman korvausta.

 • VESI JA VIINI PILASIVAT PUVUN

  Hääpuku meni pesulassa käyttökelvottomaksi. Pesula myönsi tehneensä virheen, koska oli ottanut puvun pestäväksi ilman pesuohjetta. Asiakas vaati pesulalta puvun hintaa, mutta yritys oli valmis palauttamaan vain pesumaksun.

  Puku oli pesty ensin oikein eli kemiallisessa pesussa. Tahrat eivät sillä lähteneet, joten puku pestiin vedellä. Pesula ei kysynyt vesipesuun asiakkaalta lupaa, vaikka olisi pitänyt. Puku ei kuitenkaan ollut priimakunnossa pesulaan vietäessäkään, koska siinä oli pysyviä viini- ja kuratahroja. Pesulan piti maksaa asiakkaalle kolmannes puvun hinnasta ja palauttaa pesumaksu.

 • SILKKIMATTO VAIHTOI PESUSSA VÄRIÄ

  Käsintehty silkkimatto värjäytyi pesussa käyttökelvottomaksi. Pesula kieltäytyi korvaamasta maton hintaa, koska väri oli irronnut varotoimista huolimatta.

  Matto oli pesty standardin mukaisessa tasopesussa. Matolle oli myös tehty märkähankaustesti. Vahinko ei johtunut pesulan huolimattomuudesta, joten maton omistaja jäi ilman hyvitystä.

 • KORVAUS EI RIITTÄNYT UUSIIN LAITTEISIIN

  Omakotitalon kaapelointitöissä sattui asennusvirhe, jonka vuoksi monet sähkölaitteet rikkoutuivat. Virheen tehnyt sähköyhtiö maksoi laitteista käytettyjen laitteiden arvoa vastaavan korvauksen. Asiakas oli tyytymätön, koska summalla ei saanut uusia laitteita.

  Vahingon kärsijän pitää saada sellainen korvaus, joka vastaa käytetyn laitteen arvoa. Sähköyhtiö oli oikeassa ottaessaan rikkoutuneiden laitteiden iän korvauksessa huomioon.

 • KYTKIN JA JARRU MENIVÄT SEKAISIN

  Moottoripyöräkoulun oppilas kaatui ollessaan ajo-opetuksessa. Sekä pyörä että ajovarusteet rikkoutuivat. Koulu vaati oppilasta maksamaan vakuutuksen omavastuuosuuden.

  Opetuksesta tehdyssä sopimuksessa ei ollut sellaista ehtoa, että oppilas olisi vastuussa rikkimenneestä moottoripyörästä ja ajovarusteista. Vastuu olisi voinut syntyä vain, jos oppilas olisi toiminut tahallaan tai vastoin opettajan määräyksiä. Koululla ei ollut oikeutta periä omavastuuta.

 • KIELILÄVISTYS KUUMENSI VANHEMPIEN TUNTEET

  Yrittäjä teki 15-vuotiaalle kielilävistyksen. Vanhemmat vaativat yrittäjää ottamaan korun pois ja palauttamaan lävistyksestä maksetut rahat. Yrittäjä otti korun pois, mutta ei suostunut palauttamaan rahoja.

  Lävistys olisi vaatinut vanhempien luvan. Liikkeen oli palautettava lävistyksen hinta. Lapsen piti palauttaa koru liikkeeseen.

 • HUIMAN KALLIS LEFFAILTA

  Videovuokraamon asiakas vakuutti palauttaneensa vuokraamansa DVD:n, tosin 2 viikkoa myöhässä. Liike oli toista mieltä ja laskutti palauttamatta jääneestä elokuvasta yli 700 euroa.

  Yhtiön palautusjärjestelmä ei ollut kuluttajan oikeusturvan kannalta riittävä, koska asiakas ei saanut palautuksesta kuittia. Riski jäi yritykselle. Asiakkaalta sai laskuttaa vain 64 euroa eli 14 vuorokauden vuokran.

 • VIKA PESUSSA VAI ASIAKKAASSA?

  Pesulaan viety miesten puku kutistui ja menetti mallinsa. Pesulan mukaan puku oli pesty oikein, ja vika oli siinä, että asiakkaan mitat olivat muuttuneet puvun edellisestä käyttökerrasta.

  Tarkastus paljasti, että puku oli kutistunut, koska se oli pesty pesuohjeen vastaisesti. Miesten juhlapuvun keskimääräinen käyttöikä on noin 6 vuotta. Pesulan oli korvattava puvun hinnasta 75 prosenttia eli 400 euroa.

 • PESU PILASI SILKKIMEKON

  Silkkinen juhlamekko kutistui ja menetti kiiltonsa pesussa. Asiakas sai pesumaksun takaisin, mutta ei korvausta pilalle menneestä mekosta. Pesulan mukaan silkki pestään aina asiakkaan omalla vastuulla.

  Pesulakuitissa luki, että pesula ei ota vastuuta silkin pesemisestä. Yrityksen olisi kuitenkin pitänyt kieltäytyä työstä, jos se ei kyennyt sitä asianmukaisesti tekemään. Lisäksi puku oli pesty pesuohjeen vastaisesti. Pesulan oli korvattava vaatteen 440 euron hinta.

Alkuun