Autoilu

 • AUTO MENI RIKKI KOLMESSA VUODESSA

  Uutena ostetun auton polttoaineletkuun tuli kolmen vuoden kuluttua vika, joka aiheutti moottoririkon ja lähes 3 000 euron korjauskulut. Myyjän mielestä ostaja oli menettänyt oikeuden vaatia korvausta, koska tämä ei ollut antanut myyjälle mahdollisuutta vian korjaamiseen.

  Myyjän ja maahantuojan oli maksettava kustannuksista se osuus, joka niille olisi aiheutunut, jos ne olisivat tehneet korjauksen itse. Auto tuli korjauksen myötä parempaan kuntoon kuin se olisi muuten ollut, joten myyjän ja maahantuojan piti maksaa korjaamolaskusta 1 700 euroa.

 • VUOSIMALLI HEITTI KAKSI VUOTTA

  Käytettyä, vuonna 2007 ensirekisteröityä autoa markkinoitiin saman vuoden vuosimallina. Todellisuudessa vuosimalli oli 2005. Myyjän mukaan vuosimallia ratkaisevampia ovat rekisteröintipäivä, kunto ja ajokilometrit.

  Auton vuosimalli on seikka, jonka voidaan olettaa vaikuttavan auton kauppaan. Myyjä oli antanut ostajalle virheellistä tietoja, ja se oikeutti 1 200 euron hyvitykseen 40 000 euron hinnasta.

 • TURHAN TIUKKA AUTOPAIKKA

  Asiakas osti rakenteilla olevasta autohallista autopaikan. Paikka osoittautui betonitolpan takia hankalaksi pysäköidä. Ostaja vaati 16 500 euron kauppahinnasta 3 300 euron alennusta.

  Autopaikan ympärillä pitää olla vapaata tilaa vähintään 2,5 metriä. Putket, kanavat tai vastaavat eivät saa vähentää tätä tilaa. Nyt tilaa oli tolpan kohdalla vain 2,35 metriä. Siitä olisi pitänyt kertoa ostajalle ennen kauppaa. Hintaa oli alennettava 1 500 eurolla.

 • AUTON RENKAAT KULUIVAT SILMISSÄ

  Uudet kesärenkaat kuluivat käyttökelvottomiksi 3 000 ajokilometrin jälkeen. Ostaja vaati kaupan purkua. Lisäksi hän vaati korvausta siitä, että oli joutunut ajamaan takuuaikana useita kertoja rengasliikkeeseen hoitamaan asiaa. Ajokilometrejä tästä oli kertynyt 4 000. Myyjä ei ollut mielestään vastuussa kulumisesta, koska se ei ollut renkaiden valmistaja.

  Renkaiden on kestettävä selvästi yli 7 300 ajokilometriä. Se, että takuun on myöntänyt aiempi myyntiporras, ei poista myyjän vastuuta. Renkaiden ostaja oli kuitenkin saanut renkaista jo hyötyä, joten hinnasta oli palautettava vain 70 prosenttia. Asian hoitamisesta asiakas sai korvausta vain 50 euroa, sillä hän olisi voinut lähettää renkaat tarkastettavaksi liikkeeseen.
   

 • VIRITETTY MOPO HAJOSI TAKUUAIKANA

  Yksityishenkilöltä ostetun mopon moottori rikkoutui takuuaikana. Ostajan mielestä maahantuojan piti maksaa korjauskulut. Maahantuojan mukaan ostaja oli virittänyt mopoa, joten takuu ei ollut voimassa.

  Rikkoutuminen johtui todennäköisesti mopon virittämisestä. Koska takuu oli voimassa vain, jos ajoneuvoa ei ollut muutettu, korjauskulut jäivät ostajan maksettaviksi.

 • LIHAVA RIITA RUOSTUNEESTA OVESTA

  Yhdeksän vuotta vanhan auton ruostunut ovi oli uusittava. Autolla oli 12 vuoden ruostumattomuustakuu. Maahantuoja olisi veloittanut uusimistyöstä yli 700 euroa, joten ostaja teetti työn muualla. Maahantuoja ei suostunut maksamaan kustannuksia, koska se ei saanut tehdä työtä itse, ja koska asiakas oli laiminlyönyt auton huoltoa.

  Se, että yritys ei saa itse oikaista virhettä, ei poista sen vastuuta virheestä. Yritys voi vaatia takuuehdoissaan, että huollot on tehtävä tietyn huolto-ohjelman mukaisesti. Maahantuojan ehdoissa ei ollut kuitenkaan tällaista mainintaa. Vauriot eivät myöskään johtuneet ostajan toiminnasta. Maahantuojan oli korvattava 80 prosenttia korjauskuluista.

 • AUTOLIIKKEEN OLI KORVATTAVA KAUPASTA VETÄYTYMINEN

  Asiakas ilmoitti autoliikkeelle, että hän hyväksyy tarjouksen uudesta autosta. Hän ilmoitti asiasta tarjouksen ollessa vielä voimassa, sen viimeisenä voimassaolopäivänä, mutta liike kieltäytyikin myymästä autoa tarjouksen mukaisin ehdoin. Asiakas osti samanlaisen auton toisesta liikkeestä ja vaati myyjää korvaamaan tästä syntyneet kulut.

  Koska liike vetäytyi sitovasta sopimuksesta ilman lainmukaista perustetta, asiakkaalla oli oikeus korvaukseen peruuttamisesta aiheutuneista kuluista. Epäselväksi jäi kuitenkin se, oliko asiakkaan välttämätöntä hakea korvaava auto lähes 200 kilometrin päästä. Lautakunta otti huomioon tämän epäselvyyden sekä matkakulujen korvauskäytännön 0,20 euroa per kilometri ja arvioi myyjän korvattavan vahingon määräksi 100 euroa.

Alkuun