Autoilu

 • RAJOITTAMATON TAKUU

  Varaosaliikkeestä ostetulle käytetylle laturille oli myönnetty kolmen kuukauden takuu. Auto pysähtyi kesken ajon noin kahden kuukauden kuluttua laturin asentamisesta. Auto oli hinattava korjaamolle. Auton omistaja vuokrasi auton työmatkojen kulkemiseksi oman auton korjausajaksi ja vaati yli 300 euron vuokralaskun sekä hinauskulujen korvaamista laturin myyjältä. Liike kiisti vastuunsa, koska laturille oli annettu kolmen kuukauden vaihtotakuu. Takuu oli myös rauennut, kun laturi oli avattu.

  Kirjallinen takuu oli rajoittamaton eikä liike ollut kyennyt näyttämään rajoittaneensa sitä suullisin ehdoin. Laturi oli myös korjauskelvoton, joten takuunantajan vastuuseen ei vaikuttanut se, että laturi oli avattu korjaamolla. Koska myyjäliike ei ollut viivytyksettä vaihtanut autoon toimivaa laturia, ostajalla oli oikeus kaupan purkuun. Kuluttajariitalautakunta suositti, että liike palauttaa kauppahinnan ja korvaa auton hinauskulut. Sen sijaan laina-auton kustannuksia ei tarvinnut korvata, koska kustannusten liittyminen laturin hajoamiseen oli epäselvä. Vahingon kärsineen pitää myös pyrkiä minimoimaan vahinkonsa.

 • VÄÄRÄ TIETO OIKAISTAVA NIMENOMAISESTI

  Internetissä julkaistun myynti-ilmoituksen mukaan pakettiauton moottorin teho oli 98 kW, kun se todellisuudessa oli 78 kW. Auton ostaja vaati myyjältä hinnanalennusta saamansa väärän tiedon perusteella. Myyjän mielestä ilmoituksen virheellinen tieto oli tullut oikaistuksi ennen kauppaa, kun ostajalle esitettiin auton rekisteriote.

  Lautakunnan mielestä pelkkä rekisteriotteen esittäminen ei ollut riittävä tapa väärän tiedon oikaisemiseen. Virheellinen tieto on oikaistava esittämällä oikea tieto nimenomaisesti. Autossa oli tämän vuoksi virhe, jonka perusteella lautakunta suositti myyjää alentamaan 18 000 euroa maksaneen auton hintaa 600 eurolla.

 • VUOSIMALLI POIKKESI KÄYTTÖÖNOTTOVUODESTA

  Käytettyä henkilöautoa oli markkinoitu kertomalla, että se on otettu käyttöön vuonna 2000. Kaupan jälkeen ostajalle selvisi, että auto oli vuosimallia 1998. Ostajalla oli mielestään oikeus hinnanalennukseen. Myyjän mielestä vaatimus oli perusteeton, koska käyttöönottovuosi oli ilmoitettu oikein.

  Kuluttajan käsitys auton iästä määräytyy yleensä sekä auton vuosimallin että käyttöönottoajankohdan perusteella. Myyjä ei kertonut ostajalle ennen kauppaa, että käyttöönottovuosi on eri kuin vuosimalli. Koska puutteellinen tieto vaikutti auton hintaan, ostajalla oli oikeus 835 euron hinnanalennukseen.

 • HUOLTOLIIKE EI KERTONUT KORJAUSTARPEESTA

  Auton jakohihna katkesi 6,5 vuotta asennuksen jälkeen. Katkeaminen aiheutti moottorivian. Auton omistaja katsoi autoa huoltaneen merkkiliikkeen olevan vastuussa moottorin korjauskuluista, koska liike ei ollut kertonut hihnan vaihtotarpeesta määräaikaishuoltojen yhteydessä. Liike vetosi siihen, että vaihtotyö oli tilattava aina erikseen.

  Liikkeen olisi pitänyt huomata, että hihna pitää vaihtaa ja ilmoittaa siitä asiakkaalle. Koska autoa oli huollettu säännöllisesti, lautakunta piti uskottavana, että omistaja olisi vaihdattanut hihnan, jos olisi tiennyt sen olevan tarpeellista. Huoltoliikettä suositettiin korvaamaan korjauskulut. Summassa otettiin kuitenkin huomioon se, että moottori tuli korjauksessa parempaan kuntoon kuin se oli ollut ennen rikkoutumista.

 • PYÖRÄ KATOSI KORJAAMOSTA

  Huollossa ollut polkupyörä katosi pyöräkorjaamon pihalta. Korjaamo katsoi, ettei se ollut vastuussa varkaudesta, koska pyörää oli säilytetty yöt sisätiloissa ja liikkeen aukioloaikoina ulkona lukittuna.

  Pyörää oli säilytetty ulkona aitaamattomalla alueella. Oli siis mahdollista, että se voitaisiin varastaa. Lautakunta katsoi, ettei liike ollut säilyttänyt pyörää riittävän huolellisesti. Liikkeen oli korvattava omistajalle pyörän arvo, 150 euroa.

 • AUTOSTA OLI HYÖTYÄ ENNEN KAUPAN PURKUA

  Käytetyn auton ostajalle selvisi kaupanteon jälkeen, että autossa oli vain yksi turvatyyny kahden luvatun sijaan. Vuosimallikaan ei vastannut ilmoitettua. Ostaja ja myyjä päätyivät purkamaan kaupan, mutta ostaja oli tyytymätön siihen, että hän sai autosta 550 euroa vähemmän kuin mitä hän oli siitä maksanut.

  Auto oli ollut ostajan käytössä kaksi kuukautta, joiden aikana sillä oli ajettu noin 2 000 kilometriä. Virheet eivät olleet vaikuttaneet auton käyttöön. Ostaja oli siis saanut autosta hyötyä ennen kaupan purkamista. Myyjällä oli oikeus vähentää kauppahinnasta ostajan saama käyttöhyöty. Vähennetty summa ei poikennut lautakunnan noudattamasta linjauksesta, joten ostaja jäi ilman hyvitystä.

 • SIENISAALIS MÄTÄNIMATKAN AIKANA

  Linja-autorahtina lähetetyt korvasienet saapuivat perille kaksi päivää myöhässä. Sienet pilaantuivat matkalla, ja lähettäjä vaati niistä 300 euron korvausta. Rahtiyritys suostui korvaamaan vain lähetyskulut.

  Rahdinkuljettajan piti korvata viivästysvahinkona vain kuljetusmaksua vastaava summa. Sen ylittävät vahingot kuluttaja sai kärsiä itse. Ratkaisu perustui tiekuljetussopimuslakiin ja rahdinkuljetussääntöön.

 • TUONTIAUTOSTA PUUTTUI ILMASTOINTI JA PESIMET

  Autoliike toi asiakkaalle auton Saksasta 1 350 euron korvausta vastaan. Ostajan mielestä autossa oli vikoja ja puutteita, joiden perusteella hän vaati liikkeeltä 1 000 euron korvausta. Liike kieltäytyi korvauksista vedoten siihen, ettei se ollut kaupan osapuoli.

  Liike oli sitoutunut tarkastamaan auton. Sen olisi pitänyt huomata ilmastoinnin ja ajovalojen pesimien puuttuminen. Muissa vioissa kyse oli kulumista, joita liike ei ollut voinut tarkastuksessa havaita. Huolimaton tarkastus oli hyvitettävä 500 eurolla.

 • VÄÄRÄÄ TIETOA KÄYTETYN AUTON VAIHEISTA

  Auton ostaja vaati kaupan purkua, koska katsoi saaneensa autosta väärää tietoa. Auto oli tuotu maahan käytettynä, ja ostajalle oli kerrottu, että sitä oli käytetty leasingautona eli se oli ollut vuokralla pitkäaikaisesti. Todellisuudessa auto oli ollut autovuokraamossa tavallisena vuokra-autona, joiden kunto on yleensä huonompi kuin leasingautojen. Lisäksi autoa oli myyty vuosimallina 2004, vaikka se oli rekisteröity vuonna 2003. Autosta löytyi myös korjausjälkiä.

  Käytetyn auton kaupassa käyttöönottoajankohta on vuosimallia merkittävämpi tekijä. Ostaja oli nähnyt käyttöönottoajan viimeistään kauppasopimuksesta. Sen sijaan väärä tieto auton aiemmasta omistajasta saattoi vaikuttaa kauppaan. Varsinaisesta kolaroinnista ei löytynyt näyttöä, mutta keskeneräiset huoltomaalaukset oikeuttivat hyvitykseen. Lautakunta suositti myyjää antamaan autosta 1 500 euroa hinnanalennusta.

 • TANKILLINEN EI OLLUT TARPEEKSI

  Uuden skootterin bensatankki osoittautui tilavuudeltaan puolet ilmoitettua pienemmäksi. Ostaja vaati kaupan purkua, koska tankillinen ei riittänyt kuin parin päivän työmatka-ajoon. Maahantuoja ehdotti skootterin vaihtoa toiseen 200 euron välirahaa vastaan.

  Tankin todellinen koko, 3 litraa, oli huomattavasti pienempi kuin ilmoitettu 6,5 litraa. Varsinkin pitkiä matkoja ajettaessa tankin koko on merkityksellinen. Ostajalla ei ollut kuitenkaan oikeutta purkaa kauppaa, koska virhe ei ollut suuri. Maahantuojaa suositettiin alentamaan 800 euron hintaa 200 eurolla.

 • MOOTTORIN KASTUMINEN KORVATTAVA VAKUUTUKSESTA

  Auton moottoriin roiskui lätäköstä sadevettä, ja moottori hajosi. Vakuutusyhtiö ei suostunut korvaamaan vahinkoa autovakuutuksesta. Vakuutusehdoissa näet sanottiin, että yhtiö ei korvaa vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet ajattaessa ”veden peittämällä tiellä”.

  Lautakunnan mielestä ilmaisulla ”veden peittämä tie” oli ymmärrettävä kokonaan tai pääosin veden peitossa olevaa tietä. Ehto ei lautakunnan mielestä tarkoita tilannetta, jossa tiellä on vesilammikoita siellä täällä. Vakuutusyhtiötä suositettiin korvaamaan vahinko.

 • TAKUUEHDOISTA LIPSUMINEN ALENSI KORVAUKSIA

  Uutena ostetun auton ovissa ilmeni ruostevaurioita neljä vuotta kaupan jälkeen. Myyjä ja asiakas olivat eri mieltä siitä, oliko myyjä vastuussa virheestä.

  Takuuehtojen mukaan auton kori ja maalipinta oli tarkastettava vuosittain. Ostaja ei kuitenkaan ollut vienyt autoa tarkistettavaksi joka vuosi, joten hän ei voinut vedota takuuehtoihin. Myyjä ei myöskään voi välttää lakiin perustuvaa vastuutaan erillisillä takuuehdoilla. Kuluttajariitalautakunta päätti, että myyjä ja maahantuoja joutuivat korvaamaan ennenaikaisten ruostevaurioiden korjauskuluista vain 60 prosenttia, koska ostaja oli itse pahentanut vaurioita jättämällä vuositarkastukset tekemättä.

 • MYYJÄN PITI HYVITTÄÄ HUOLTOKIRJAN PUUTTUMINEN

  Käytetyn auton ostajalle selvisi vasta kaupan jälkeen, että auto oli tuotu maahan käytettynä. Ostaja oli tyytymätön myös luvatun huoltokirjan puuttumiseen. Myyjän mielestä ostajan vaatimaan hinnanalennukseen ei ollut perusteita.

  Huoltokirjalla ja siitä ilmenevällä huoltohistorialla on merkitystä auton arvon ja kaupan päättämisen kannalta. Koska kirjaa ei ollut, ostajalla oli oikeus hyvitykseen. Myös tieto siitä, että kyse oli käytettynä maahantuodusta autosta, vaikutti kauppaan. Myyjän piti hyvittää puutteelliset tiedot alentamalla 8 000 euroa maksaneen auton hintaa 1 200 eurolla.

 • JARRUJEN JÄLKIASENNUS LIIAN KALLISTA MYYJÄLLE

  11 000 euroa maksaneessa autossa ei ollutkaan myynti-ilmoituksessa mainittuja ABS-jarruja. Myyjä ei suostunut ostajan vaatimukseen ABS-jarrutusjärjestelmän jälkiasennuksesta, mutta olisi ollut valmis purkamaan kaupan.

  Kaupan purku ei tullut kyseeseen, koska ostaja halusi kaikesta huolimatta pitää auton. Virheen oikaisemiseen myyjää ei voinut velvoittaa, koska järjestelmän asennuskustannukset olisivat olleet kohtuuttoman korkeat auton arvoon nähden. Myyjän piti hyvittää virhe 500 euron hinnanalennuksella.

 • OSTOTURVAEHDOT EIVÄT RAJOITTANEET LAKIA

  Käytetyn auton turvatyyny hajosi pari kuukautta auton ostamisen jälkeen. Asiakas ja myyjä eivät olleet yksimielisiä siitä, kuinka asiassa menetellään. Myyjä vetosi kaupan ostoturvaehtoihin, joiden mukaan myyjän pitää korvata enintään 50 prosenttia korjauskuluista.

  Turvatyyny hajosi liian pian. Se on auton pakollinen turvavaruste, jonka voidaan olettaa kestävän pidempään kuin kuusi vuotta. Kauppaan liittyvät ostoturvaehdot eivät voi rajoittaa niitä oikeuksia, jotka kuluttajansuojalain mukaan asiakkaalla on. Lautakunta suositti myyjää alentamaan auton hintaa 270 eurolla.

 • TALOUS ROMAHTI, SOPIMUS SITOI

  Auton ostajan talous heikkeni yllättäen kaupanteon jälkeen. Autoliike suostui ostamaan auton takaisin, mutta maksoi siitä 2 000 euroa myyntihintaa vähemmän. Ostajan mielestä tämä oli kohtuutonta.

  Jos ostaja haluaa purkaa kaupan, siihen on oltava lakiin perustuva syy. Kun tällaista ei ollut, myyjällä ei ollut velvollisuutta kaupan purkuun tai auton ostamiseen takaisin. Myyjän maksama hinta ei ollut kohtuuton.

 • VAIHTEISTO HAJOSI ENNEN AIKOJAAN

  Lähes 5 vuotta vanhasta ja noin 60 000 kilometriä taivaltaneesta autosta hajosi vaihteisto. Myyjä ei ollut mielestään vastuussa korjauskuluista, koska ostaja ilmoitti asiasta takuun päättymisen jälkeen.

  Takuuajan päättyminen ei merkitse myyjän vastuun päättymistä. Myyjä oli kuluttajansuojalain perusteella vastuussa korjauskuluista, koska vaihdelaatikon olisi pitänyt kestää huomattavasti pidempään.

 • AHNE TANKKI VAI MITTARIVIKA?

  Autoilija epäili maksaneensa polttoaineesta liikaa. Hänen autonsa tankkiin piti mahtua 60 litraa bensaa, mutta mittari näytti yli 60:tä litraa. Huoltoaseman mukaan mittarin toimintaa ei voinut arvioida tankin perusteella.

  Tankkauksen jälkeen tehty vaaitus osoitti, ettei mittarin toiminnassa ollut virhettä. Autoilijalla ei ollut oikeutta hyvitykseen.

 • OSTAJAN VIIVYTTELY PAHENSI VAURIOITA

  Käytetyn auton vesipumppu rikkoutui muutamia kuukausia kaupanteon jälkeen. Ostaja ja myyjä kiistelivät siitä, kuinka yli 2 500 euron korjauskulut piti jakaa.

  Ostajan olisi pitänyt huomata pumpusta kuulunut ääni jo ennen laakerin rikkoutumista. Näin korjauskulut olisivat olleet paljon pienemmät. Ostajan oli maksettava korjauskuluista 800 euroa.

 • AUTO HAJOSI ENNEN AIKOJAAN

  Käytetyn auton moottorin öljypohja alkoi vuotaa pian kaupanteon jälkeen. Auto oli viisi vuotta vanha, ja sillä oli ajettu noin 100 000 kilometriä. Ostaja vaati myyjää korvaamaan korjauskulut.

  Öljypohjan pitäisi kestää pidempään kuin tässä tapauksessa. Auto tuli kuitenkin öljypohjan uusimisen myötä parempaan kuntoon kuin se olisi ilman korjausta ollut, joten myyjän piti hyvittää korjauskuluista vain puolet.

 • MENOPELIN MENNEISYYS HÄMÄRÄN PEITOSSA

  Käytetyn moottoripyörän ostaja sai tietää, että pyörä oli ollut kolarissa ennen kaupantekoa. Lisäksi todelliset ajokilometrit näyttivät poikkeavan matkamittarin lukemista. Myyjä tarjosi ajomäärää koskevasta epäselvyydestä 500 euron hyvitystä.

  Moottoripyörä oli korjattu kolarin jälkeen, ja se oli ollut koko ajan rekisterissä, joten ostaja ei saanut kolarista hyvitystä. Moottoripyörällä oli kuitenkin mitä ilmeisimmin ajettu enemmän kuin matkamittari näytti. Ostajalla oli oikeus 800 euron alennukseen.

 • HIHNA KATKESI, SAMOIN MATKA

  Auton moottori meni rikki, kun jakopään hihna katkesi vajaat kaksi vuotta hihnan vaihtamisen jälkeen. Autolla oli ajettu hihnan uusimisen jälkeen 68 000 kilometriä ja kaikkiaan yli 350 000 kilometriä. Huoltoliike ei suostunut korvaamaan korjauskuluista vaadittua 2 000 euroa.

  Hihna ei ollut kestänyt niin pitkään kuin sen olisi huoltopöytäkirjan mukaan pitänyt kestää. Autolla oli kuitenkin ajettu jo niin paljon, ettei siihen kannattanut enää tehdä kallista korjausta. Liikkeen vastuu rajoittui auton arvioituun hintaan, 700 euroon.

 • AUTON OSA HAJOSI MATKALLA

  Henkilöautoon ostettu varaosa ei ollut kauppasopimuksen mukainen, joten ostaja lähetti sen takaisin myyjälle. Varaosa hajosi matkalla. Myyjä kieltäytyi palauttamasta varaosan hintaa.

  Jos virheellisen tavaran lähettää takaisin myyjälle ja tavara hajoaa matkalla, vastuu hajoamisesta on myyjällä. Ostajalla oli siis oikeus saada varaosan hinta takaisin.

 • 5 000 EUROA KIRPAISI PAHASTI

  Auton ostaja suivaantui siitä, ettei autoliike ollut kertonut, että hänen ostamansa automallin hinta tulisi piakkoin laskemaan 5 000 eurolla. Ostaja katsoi olevansa oikeutettu hyvitykseen.

  Kauppasopimukseen ei kuulunut sellaista ehtoa, että ostaja saisi hyväkseen auton hinnan mahdollisen alenemisen. Sopimus ei ollut myöskään kohtuuton.  Asiakas jäi ilman hyvitystä
   

 • KAHDEKSAN VIIKKOA ILMAN AUTOA

  Asiakas vei auton korjattavaksi. Vian selvittäminen ja korjaus kesti lähes kahdeksan viikkoa. Asiakas vaati hyvitystä korjauslaskuun ja korvausta siitä, ettei ollut voinut käyttää autoa.

  Kohtuullinen korjausaika oli tässä tapauksessa lautakunnan mukaan neljä viikkoa. Asiakkaalla oli oikeus 420 euron korvaukseen siitä, ettei hän ollut voinut käyttää autoa neljän ylimääräisen viikon aikana. Korjaamon lasku asiakkaan oli kuitenkin maksettava kokonaan, koska vikaan oli ollut useita syitä eikä mikään korjaustoimenpide ollut turha.

 • AUTOSTA PUUTTUI OLENNAISIA OSIA

  Asiakas osti käytetyn matkailuauton, jota markkinoitiin niin, että autossa oli lämmitin ja moottorin tehoa lisäävä turboahdin. Kaupanteon jälkeen ostaja huomasi, ettei laitteita ollutkaan. Myyjä ei suostunut hinnanalennukseen, koska kauppasopimuksessa ei ollut laitteista mainintaa.

  Myyjä ei ollut oikaissut markkinoinnin perusteella syntynyttä käsitystä autoon kuuluvista laitteista. Auton 23 000 euron kauppahintaa oli alennettava 1 000 eurolla. Hyvityksen määrässä otettiin huomioon auton ikä ja ajokilometrit.

 • KUSKILLA LIIKAA BENSAA SUONISSA

  Auto suistui tieltä ja vaurioitui. Autossa oli vakuutus, mutta vakuutusyhtiö korvasi vahingoista vain kolmanneksen, koska kuljettaja oli ajanut ylinopeutta. Kuljettajan mielestä korvausta olisi pitänyt alentaa enintään puoleen, koska huono keli oli osasyy onnettomuuteen.

  Onnettomuuteen ei ilmennyt muuta syytä kuin ylinopeus. Kuljettajan olisi pitänyt ajaa tavallista hiljempaa huonolla säällä. Vakuutusyhtiöllä oli oikeus alentaa korvausta, mutta vain puoleen.

 • ROSVOT ISKIVÄT PARKKIPAIKALLA

  Tanssilavan parkkipaikalle pysäköityyn autoon murtauduttiin. Varkaat veivät penkin alle muovikassiin kätketystä laukusta luottokortin. Kortin omistaja ei mielestään ollut vastuussa varkaiden tekemistä ostoksista, koska auto oli lukittu, eikä alueella ollut aiemmin tapahtunut vastaavaa.

  Luottokorttia ei pidä säilyttää yöllä autossa, vaikka ovi olisikin lukossa ja kortti kätketty penkin alle. Kortin omistaja oli vastuussa kortin käytöstä.

 • OSTAJA VALITTI VUOSIEN PÄÄSTÄ

  Auton ostaja huomasi, että maalipintaa päällystävä lakka irtosi isoilta alueilta. Hän ilmoitti virheestä myyjälle, mutta henkilökohtaisista syistä vasta kahden vuoden kuluttua. Myyjä ei suostunut hinnanalennukseen, koska kohtuullinen virheilmoitusaika oli ylittynyt.

  Ostajan henkilökohtaiset syyt eivät olleet pätevä syy sille, että hän viivytteli virheen ilmoittamisessa kaksi vuotta. Virheestä ei ollut vaaraa terveydelle tai omaisuudelle, eikä myyjä ollut menetellyt törkeän huolimattomasti. Ostaja jäi ilman hyvitystä.
   

 • MELKO VANHA UUTUUSTUOTE

  Navigaattoria mainostettiin uutuutena, joka olisi saatavilla vain rajoitetun ajan. Tosiasiassa valmistus oli jo lopetettu. Ostaja halusi purkaa tekemänsä kaupan virheellisen markkinoinnin perusteella.

  Teknisiltä ominaisuuksiltaan navigaattori oli sellainen kuin markkinoitaessa oli kerrottu. Ominaisuuksista oli kerrottu selvästi, eikä laitteessa ollut puutteita verrattuna uusinta tekniikkaa soveltaviin laitteisiin. Kaupan purkuun ei ollut perusteita.

Alkuun