Televisiot

17.6.2011|

Testi tehtiin kansainvälisenä kuluttajaorganisaatioiden ICRT-yhteistyönä.

Ennen mittausten ja kokeiden aloittamista televisioita käytettiin 100 tuntia viidessä 20 tunnin jaksossa.

Kuvanlaatua arvioitiin perusteellisten mittausten lisäksi katselukokeilla, johon osallistui viisi asiantuntijaa. Testiryhmä käytti arviointiaineistona valokuvia, tavallista ohjelmaa ja testikuvaa.

Ennen testien alkamista televisioiden kuva säädettiin mahdollisimman hyväksi. Käytännön katselutesteissä eri lähdemateriaaleille (DVB-T/C, HDTV 1080i, DVB-T/C MPEG4 HD) käytettiin tarvittaessa eri kuvasäätöjä. DVB-T ja DVB-C -signaalit lähetettiin televisioihin mpeg2-muodossa 8 Mb/s bittivirralla ja 720 x 576 tarkkuudella. HDTV-testissä (1080i) kuva lähetettiin mpeg2-muodossa korkealla bittivirralla ja DVB-C HD -testissä mpeg4-muodossa 16 Mb/s bittivirralla ja 1920 x 1080 tarkkuudella. Kuvasignaalit välitettiin testattuihin televisioihin Rohde&Schwarzin laboratoriotesteihin tarkoitettujen testilaitteiden kautta. Jokaisella signaalityypillä arvioitiin kaksi videonäytettä.

Kirkkauden, kontrastin, katselukulman ja heijastusten arvioinnissa käytettiin sopivia testikuvia. Kuvasignaali välitettiin hdmi-liitännän kautta. Television kykyä toistaa nopeavauhtista liikkuvaa kuvaa testattiin käyttämällä vierivää tekstiä ja kameran panorointeja sisältävää kuvamateriaalia (scart-, 1080/24p- ja 1080i -signaalit). Testissä käytettyjen videokuvanäytteiden avulla arvioitiin mm. kuvan terävyyttä, liikkeen aiheuttamia häiriöitä kuvassa ja television kykyä näyttää ihon värit luonnollisina.

Valovuotoja paneelista tutkittiin mittaamalla mustan kuvan kirkkautta ruudun eri kohdista. Huomiota kiinnitettiin erityisesti taustavalon epätasaisuuteen. Mittausten aikana näytettiin mustaa kuvaa, jonka keskellä oli pieni valkoinen ruutu. Näin saatiin varmistettua, että televisio ei kytke taustavaloa kokonaan pois päältä mittauksen aikana.

Äänenlaatua arvioitiin teknisillä testeillä ja kuuntelemalla televisioita kodinomaisessa tilassa.

Teknisissä testeissä mitattiin televisioiden tuottama särötön maksimiäänenvoimakkuus. Testit tehtiin standardin DIN IEC 60268 mukaisesti.

Monipuolisuutta arvioitaessa otettiin huomioon muun muassa liitännät, muistipaikat, kuvaominaisuudet, automatiikat ja uniajastimet.

Käyttömukavuusarviossa otettiin huomioon television käyttöönotto, päivittäinen käyttö, kanavien virittäminen, käyttöohjeen laatu, kanavanvaihdon nopeus, valikoiden käyttö sekä kaukosäätimen käyttö ja esim. käyttö ilman kaukosäädintä. Kaukosäätimen kestävyyttä kokeiltiin pudotustestissä.

Erikoistoiminnot-arvosanaan vaikuttivat teksti-tv, valokuvien katselu, toiminta tietokoneen näyttönä ja multimedian toisto tietokoneelta. Myös television käyttöä valmistajan internet-portaalissa ja normaalissa nettiselailussa arvioitiin. Valokuvien katsomista television kautta testattiin sekä dvd-soittimen kautta että television usb- tai muistikorttiliitännän kautta. Arvosteluun vaikutti dvd-soittimen kautta katseltuna kuvanlaatu ja usb-liitäntää sekä muistikortinlukijaa käytettäessä lisäksi latausnopeus ja navigointi. Toimintaa tietokoneen näyttönä arvioitiin sekä VGA- että HDMI-liitäntöjen kautta. Multimedian toistoa tietokoneelta arvioitaessa otettiin huomioon käytön ja käyttöönoton helppous sekä valokuvien ja videokuvan laatu. Tv-lähetyksen keskeytys -ominaisuus (Pause Live TV) arvosteltiin yleisen toimivuuden perusteella. Arvosteluun vaikutti myös muistin koko. Tallennus-ominaisuutta arvioitiin käytön helppouden ja kuvanlaadun perusteella. Käytön helppouden arviointiin vaikutti ajastintallennus, omien tallennusaikojen tekeminen ja aikaisempien tallennusten katsominen. 3D-ominaisuutta testattiin katsomalla 3D-bluray -elokuvaa ja videonäytettä jalkapallo-ottelusta. Arvioitavia asioita olivat kuvan kirkkaus, kontrasti, värit, välkkyminen ja syvyysvaikutelman toimivuus. Myös mahdolliset häiriöt kuvassa huomioitiin.

Liitännät ja virittimet -arvosanassa huomioitiin tärkeimmät ääni- ja kuvaliitännät sekä liitännät usb:lle ja muistikortille. Virittimistä huomioitiin Suomessa käytössä olevat, paitsi DVB-S.

Sähkönkulutus mitattiin sekä käytön aikana että valmiustilassa. Käytönaikainen kulutus mitattiin, kun televisio oli ollut päällä kymmenen minuuttia. Käytettävä testikuva täytti television koko ruudun, eli reunoissa ei ollut mustia palkkeja. Valmiustilan sähkönkulutus mitattiin, kun laite oli ollut pois päältä 30 minuuttia. Sähkönkulutuksen testit tehtiin standardin IEC 62087 (Ed. 2.0) mukaisesti.

Rajoittavat tekijät: Kokonaisarvosana voi olla enintään 0,5 pistettä korkeampi kuin kuvanlaadun arvosana. Lisäksi kuvan- ja äänenlaadun arvosanat eivät voi olla korkeampia kuin käytännön katselu- ja kuuntelutestien arvosanat.