Kuluttajan testi

4.95 €

Robottiruohonleikkurit

2.6.2022| /

Testausolosuhteet

Testit tehdään puolueettomissa laboratorioissa yhdessä muiden maiden kuluttajalehtien kanssa. Robottiruohonleikkurit asennettiin käyttöön suoraan myyntipakkauksesta. Leikkureita testattiin tavanomaisella tasaisella standardinurmikolla, jota leikataan säännöllisesti. Testialueen koko oli 200 neliömetriä ja se koostui käytävällä yhdistetyistä pää- ja sivualueesta. Testialueella oli esteinä kukkapenkki, aita, terassi ja puu. Ennen testin aloittamista ruoho leikattiin 25 millimetrin pituuteen ammattikäyttöön tarkoitetulla leikkurilla ja kaikki leikkausjätteet poistettiin. Ruohon annettiin kasvaa 40–50 millimetrin mittaiseksi ennen leikkureiden testaamista. 

Suorituskyky 

Robottileikkurit ohjelmoitiin leikkaamaan standardinurmea valmistajien ohjeiden mukaisesti automaattiohjelmalla neljän viikon ajaksi. Testin aluksi leikkuukorkeus asetettiin 50 millimetrin mittaan ja sitä madallettiin 10 millimetriä joka viikko, jolloin viimeisellä viikolla leikattiin 20 millimetrin korkeudella. 

Leikkureiden toiminta tarkastettiin päivittäin häiriöiden varalta ja käyttäytymisen tarkkailemiseksi. Nurmikon laatu tarkastettiin kahden arvioijan toimesta jokaisen viikon sekä koko testin päätteeksi. Nurmikosta arvioitiin ulkonäkö, leikkauksen tasaisuus ja siisteys, leikkaamattomat alueet, leikkuujätteen laatu, nurmikon mahdollinen kuluminen ja leikkuujälki esteiden ympärillä. 

Standardinurmen leikkaamista testattiin myös runsaan kasteen tai kevyen sateen kastelemana. Arvioijat tarkkailivat robottileikkureiden suoriutumista märän nurmen leikkaamisesta sekä märän leikkuujätteen kertymistä leikkureihin.

Pitkän ruohon leikkaamista testattiin keskimäärin 100 millimetrin mittaan kasvatetulla standardinurmikolla. Tällä simuloitiin käyttötilannetta, jossa robotti laitetaan esimerkiksi useamman lomaviikon ajaksi pois päältä ja ruoho ehtii kasvaa pitkäksi. Robotit laitettiin leikkaamaan pitkää nurmea manuaaliohjelmoinnilla ja niiden annettiin leikata niin kauan, kunnes leikkuun arvioitiin olevan valmis. Leikkuuseen ja lataukseen kulunut aika mitattiin sekä leikkureiden kyky leikata pitkää ruohoa ja lopputuloksen ulkonäkö arvioitiin. 

Robottileikkureiden suoriutumista testattiin myös epätasaisella nurmikolla ja 35 prosenttia kaltevassa rinteessä.

Leikkureiden leikkuutehokkuutta arvioitiin mittaamalla standardinurmen leikkuun sähkönkulutus, akun lataus- ja kestoaika sekä kuinka paljon aikaa viikossa leikkuri tarvitsi leikatakseen testialueen. 

Käyttömukavuus

Laboratorion asiantuntijat arvioivat latausaseman ja rajakaapelin asennuksen, leikkurin manuaalisen ja automaattisen ohjelmoinnin, etäohjauksen toimivuuden, leikkuukorkeuden säätämisen, leikkurin liikuttelun paikasta toiseen kantamalla, puhdistamisen sekä terien vaihdon. Myös leikkurin käyttöön tarkoitettu mobiilisovellus arvioitiin robotin ohjelmoinnin, kauko-ohjauksen, valvonnan ja varkaussuojatoimintojen osalta.  

Melu

Robottileikkureiden äänitehotaso mitattiin 20 senttimetrin päässä leikkurin jokaiselta sivulta leikkureiden käydessä. Melutason subjektiivinen arviointi suoritettiin kymmenen metrin päässä leikkurista.

Käyttöohjeet

Leikkureiden mukana toimitettujen käyttö- ja turvallisuusohjeiden kattavuus ja helppolukuisuus tarkastettiin. Lisäksi arvioitiin ohjeiden sisältö yleisen informaation, teknisten tietojen, käytön, asennuksen, ohjelmoinnin, huollon sekä turvallisuuden osalta. 

Rakenteen laatu

Laboratorion asiantuntijat arvioivat rakenteen ja osien laatua robotin, terien tylsymisen, latausaseman sekä rajakaapelin ja sen kiinnikkeiden osalta. 

Turvallisuus

Robottileikkureille suoritettiin visuaalinen sähköturvallisuustarkastus. Mekaaninen turvallisuus testattiin havainnoimalla, pysähtyykö robotti ihmisen läheisyydessä, pystyykö robottia koskettamaan tai nostamaan sen leikatessa sekä pysähtyvätkö terät tällöin ja kuinka nopeasti. Lisäksi testattiin, kuinka leikkuri käyttäytyy, jos se törmää jalkaterään tai latausasemasta häviää sähköt esimerkiksi sähkökatkon vuoksi.

 


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.