Kuluttajan testi

4.95 €

Mökkivakuutukset

15.7.2021| /

Testissä arvioitiin 8 vakuutusyhtiön mökkivakuutusten ehtoja ja hintaa sekä asiakastyytyväisyyttä. Tiedot on kerätty kesäkuussa 2021.

EHDOT arvioitiin tutkimalla vakuutusten kattavuus ja omavastuuvaihtoehdot sekä miten hyvin vakuutukset korvaavat piharakennusten, laiturin ja muiden rakennelmien vahingot, irtaimiston vahingot, LVISA-laitteiden vahingot sekä putkiston vuotovahingot.

HINTA arvioitiin kysymällä vakuutusyhtiöistä mökkivakuutuksen hinta 6 esimerkkiasiakkaalle. Asiakkaat olivat mahdollisimman erilaisia keskenään. Hinnan piti sisältää tietyt osavakuutukset. Hinnoissa ei huomioitu alennuksia.

ASIAKASTYYTYVÄISYYS ei vaikuttanut kokonaisarvosanoihin, koska tietoja ei ole saatavilla mökkivakuutusten osalta. Taulukossa kerrotaan kotivakuutusasiakkaita koskevat tiedot, sillä mökkivakuutukset luokitellaan kotivakuutuksiksi. Selvitimme vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen sekä kuluttajariitalautakunnan vuosina 2018–2020 käsittelemät riita-asiat ja kuinka suuri osuus riidoista ratkaistiin kuluttajan hyväksi. Lisäksi ilmoitamme Epsi Ratingin vakuutusalan asiakastyytyväisyyttä mittaavien kyselytutkimusten keskiarvon vuosilta 2018–2020.


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.